0
ویژه نامه ها
دوره آموزشی ارتباط مؤثر | فن بیان و صدای خودتون رو عالی کنید راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار
دانلود فایل

دوره آموزشی ارتباط مؤثر | فن بیان و صدای خودتون رو عالی کنید

محمد صادق حیدری مدرس و مشاور موفقیت و بهبود فردی شانزدهمین جلسه از دوره آموزشی ارتباط مؤثر با این تمرینات فن بیان و صدای خودتون رو عالی کنید!! این ویدئو به شدت به شما توصیه میشود. موفقیت همین...
از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - تولید تجهیزات طبی راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار
دانلود فایل

از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - تولید تجهیزات طبی

دانلود برنامه از کجا شروع کنم؟ درباره ایجاد اشتغال و راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار راهنما: سرمایه لازم جهت راه اندازی کارگاه تولید تجهیزات طبی 40 میلیون تومان
از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - تولید زیور آلات و صنایع دستی راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار
دانلود فایل

از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - تولید زیور آلات و صنایع دستی

دانلود برنامه از کجا شروع کنم؟ درباره ایجاد اشتغال و راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار راهنما: سرمایه لازم جهت راه اندازی کارگاه تولید زیور آلات و صنایع دستی 1 میلیون تومان
از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - تولید توت فرنگی راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار
دانلود فایل

از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - تولید توت فرنگی

دانلود برنامه از کجا شروع کنم؟ درباره ایجاد اشتغال و راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار راهنما: سرمایه لازم جهت راه اندازی تولید توت فرنگی 100 میلیون تومان
از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - تولید قطعات توربین راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار
دانلود فایل

از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - تولید قطعات توربین

دانلود برنامه از کجا شروع کنم؟ درباره ایجاد اشتغال و راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار راهنما: سرمایه لازم جهت راه اندازی کارگاه تولید قطعات توربین 100 تا 150 میلیون تومان
از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - تولید چسب راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار
دانلود فایل

از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - تولید چسب

دانلود برنامه از کجا شروع کنم؟ درباره ایجاد اشتغال و راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار راهنما: سرمایه لازم جهت راه اندازی کارگاه تولید چسب 50 میلیون تومان
از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - طراحی صنعتی و معدنی راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار
دانلود فایل

از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - طراحی صنعتی و معدنی

دانلود برنامه از علم به ثروت درباره ایجاد اشتغال و راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار راهنما: سرمایه لازم جهت راه اندازی کارگاه طراحی صنعتی و معدنی 30 میلیون تومان
از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - تولید تجهیزات تشخیصی و آنالیزر اپتیکی راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار
دانلود فایل

از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - تولید تجهیزات تشخیصی و آنالیزر اپتیکی

دانلود برنامه از علم تا ثروت درباره ایجاد اشتغال و راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار راهنما: سرمایه لازم جهت راه اندازی کارگاه تولید تجهیزات آزمایشگاهی 50 تا 100 میلیون تومان
از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - تولید تجهیزات آزمایشگاهی راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار
دانلود فایل

از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - تولید تجهیزات آزمایشگاهی

دانلود برنامه از کجا شروع کنم؟ درباره ایجاد اشتغال و راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار راهنما: سرمایه لازم جهت راه اندازی کارگاه تولید تجهیزات آزمایشگاهی و اندازه گیری 5 میلیون تومان
از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - شیرینی پزی راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار
دانلود فایل

از کجا شروع کنم؟ - این قسمت - شیرینی پزی

دانلود برنامه از کجا شروع کنم؟ درباره ایجاد اشتغال و راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار راهنما: سرمایه لازم جهت راه اندازی کارگاه تولید شیرینی پزی 100 میلیون تومان و درآمد ماهیانه تا 7 میلیون تومان