0
ویژه نامه ها
عصر جدید (فصل دوم) (1-8) | طراحی پرتره با نخ مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-8) | طراحی پرتره با نخ

گروه ریسمونا پنجمین اجرای قسمت هفتم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹
عصر جدید (فصل دوم) (1-8) | خوانندگی مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-8) | خوانندگی

عرفان طهماسبی ششمین اجرای قسمت هفتم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹
عصر جدید (فصل دوم) (1-8) | تردستی مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-8) | تردستی

امیرمحمد باقری پنجمین اجرای قسمت هفتم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹
عصر جدید (فصل دوم) (1-8) | نقاشی دیواری مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-8) | نقاشی دیواری

بهروز رحیمیان چهارمین اجرای قسمت هفتم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - 11 فروردین 1399
عصر جدید (فصل دوم) (1-8) | خوانندگی سنتی مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-8) | خوانندگی سنتی

اسماعیل مهدوی سومین اجرای قسمت هفتم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - 11 فروردین 1399
عصر جدید (فصل دوم) (1-8) | اجرای فرشته‌های نینجا که زنگ طلایی گرفتند مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-8) | اجرای فرشته‌های نینجا که زنگ طلایی گرفتند

اجرای گروه فرشته های نینجا در قسمت هشتم عصر جدید بسیار مورد توجه داوران قرار گرفت. این گروه دختران نونهال سه تا پنج ساله بودند که حرکات نمایشی ووشو اجرا کردند. سید بشیر حسینی از چراغ طلایی استفاده کرد...
عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | حرکات آکروباتیک مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | حرکات آکروباتیک

گروه پرواز هفتمین اجرای قسمت هفتم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - 9 فروردین 1399
عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | خوانندگی مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | خوانندگی

محمدامین فراهانی و احمد جعفری ششمین اجرای قسمت هفتم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - 9 فروردین 1399
عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | تیراندازی ماهرانه امین صالحی مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | تیراندازی ماهرانه امین صالحی

امین صالحی پنجم اجرای قسمت هفتم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - 9 فروردین 1399
عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | خوانندگی مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | خوانندگی

حامد رنجبر سومین اجرای قسمت هفتم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - 9 فروردین 1399