0
ویژه نامه ها
شعرخوانی برای ترامپ در قلب تهران شعر و ادب

شعرخوانی برای ترامپ در قلب تهران

🎥 شعرخوانی برای ترامپ در قلب تهران 🔹 سومین شب شعر طنز «ترامپیت» در فرهنگسرای رسانه سپری شد.
شعرخوانی احمد بابایی در شب شعر «صدای مردم» احمد بابایی

شعرخوانی احمد بابایی در شب شعر «صدای مردم»

شعرخوانی احمد بابایی با نام «خط قرمز» در شب شعر «صدای مردم» بغض، فریاد می‌شود گاهی/ داد، بیداد می‌شود گاهی! بنِگر بغض و بسته بالی را/ سفره خالی اهالی را سفره، خالیّ و دل، پر از ماتم/ من که از این سکوت...
شعرخوانی حمیدرضا برقعی در شب شعر «مثل گوهرشاد» شعر و ادب

شعرخوانی حمیدرضا برقعی در شب شعر «مثل گوهرشاد»

شعر خوانی زیبا از حمیدرضا برقعی در شب شعر «مثل گوهرشاد» را ببینید.
شعرخوانی طنز با موضوع تولید داخلی درحضور رهبرمعظم انقلاب مراسم های شب شعر و شعر خوانی

شعرخوانی طنز با موضوع تولید داخلی درحضور رهبرمعظم انقلاب

شعرخوانی طنز با موضوع تولید داخلی درحضور رهبرمعظم انقلاب
شعرخوانی آقای اخلاق احمد آهن از هندوستان در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20 مراسم های شب شعر و شعر خوانی

شعرخوانی آقای اخلاق احمد آهن از هندوستان در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20 در سالروز ولادت کریم اهل‌بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام ، جمعی از اهالی فرهنگ ، شعر و ادب فارسی میهمان ضیافت افطار رهبر انقلاب...
شعرخوانی خانم زهرا شعبانی در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20 مراسم های شب شعر و شعر خوانی

شعرخوانی خانم زهرا شعبانی در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20 در سالروز ولادت کریم اهل‌بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام ، جمعی از اهالی فرهنگ ، شعر و ادب فارسی میهمان ضیافت افطار رهبر انقلاب...
شعرخوانی آقای آرش پور علی زاده در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20 مراسم های شب شعر و شعر خوانی

شعرخوانی آقای آرش پور علی زاده در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20 در سالروز ولادت کریم اهل‌بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام ، جمعی از اهالی فرهنگ ، شعر و ادب فارسی میهمان ضیافت افطار رهبر انقلاب...
شعرخوانی آقای مهدی جهاندار در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20 مراسم های شب شعر و شعر خوانی

شعرخوانی آقای مهدی جهاندار در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20 در سالروز ولادت کریم اهل‌بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام ، جمعی از اهالی فرهنگ ، شعر و ادب فارسی میهمان ضیافت افطار رهبر انقلاب...
شعرخوانی آقای قادر طهماسبی (فرید) در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20 مراسم های شب شعر و شعر خوانی

شعرخوانی آقای قادر طهماسبی (فرید) در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20 در سالروز ولادت کریم اهل‌بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام ، جمعی از اهالی فرهنگ ، شعر و ادب فارسی میهمان ضیافت افطار رهبر انقلاب...
شعرخوانی آقای محمد زارعی در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20 مراسم های شب شعر و شعر خوانی

شعرخوانی آقای محمد زارعی در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب 1396.03.20 در سالروز ولادت کریم اهل‌بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام ، جمعی از اهالی فرهنگ ، شعر و ادب فارسی میهمان ضیافت افطار رهبر انقلاب...