0
ویژه نامه ها
ابهامات ممنوعیت صید ترال کلیپ خبری
دانلود فایل

ابهامات ممنوعیت صید ترال

صید ترال، هم زیستگاه جانداران دریایی را در معرض خطر قرار داد و هم معیشت صیادان محلی را با مشکل روبرو کرد.
نمونه‌ای از غارت کشتی‌های ترال چینی در دریای مکران کلیپ خبری
دانلود فایل

نمونه‌ای از غارت کشتی‌های ترال چینی در دریای مکران

نمونه‌ای از غارت کشتی‌های ترال چینی در دریای مکران؛ ببینید چگونه صیادان بلوچ را به خاک سیاه نشاندند و زیست دریای…
نیروی دریایی سپاه به دادِ صیادان مظلوم خلیج فارس رسید...! کلیپ خبری
دانلود فایل

نیروی دریایی سپاه به دادِ صیادان مظلوم خلیج فارس رسید...!

نیروی دریایی سپاه به دادِ صیادان مظلوم جنوب رسید... بعد از دستور فرمانده نیروی دریایی سپاه درباره توقیف شناورهای چینی که خلیج فارس را جارو می ‌کردند ، ۱۴ کشتی ماهیگیری چینی توقیف شد. در حالی که وزیر...