0
ویژه نامه ها
گل دوم تراکتور به ذوب آهن سال 1399
دانلود فایل

گل دوم تراکتور به ذوب آهن

گل دوم تراکتور به ذوب آهن سومین گل بازی محمد عباس زاده تراکتور ذوب آهن اصفهان
گل اول ذوب آهن به تراکتور سال 1399
دانلود فایل

گل اول ذوب آهن به تراکتور

گل اول ذوب آهن به تراکتور (مارکوویچ) گل بازی محمد عباس زاده تراکتور ذوب آهن اصفهان
گل اول تراکتور به ذوب آهن سال 1399
دانلود فایل

گل اول تراکتور به ذوب آهن

گل اول تراکتور به ذوب آهن (عباس زاده) گل بازی محمد عباس زاده تراکتور ذوب آهن اصفهان
خلاصه بازی فولاد خوزستان 2-1 استقلال تهران سال 1399
دانلود فایل

خلاصه بازی فولاد خوزستان 2-1 استقلال تهران

خلاصه بازی فولاد خوزستان 2 - استقلال تهران 1 استقلال تهران خلاصه بازی استقلال تهران خلاصه بازی فولاد خوزستان فولاد خوزستان خلاصه بازی خلاصه بازی فولاد خوزستان - استقلال تهران در چارچوب رقابتهای هفته...
خلاصه بازی ماشین سازی 1-1 ذوب آهن سال 1399
دانلود فایل

خلاصه بازی ماشین سازی 1-1 ذوب آهن

خلاصه بازی ماشین سازی 1 - ذوب آهن 1 خلاصه بازی خلاصه بازی ماشین سازی خلاصه بازی ذوب آهن اصفهان ماشین‌سازی‌تبریز - ذوب آهن 1399/08/30 16:35 - لیگ برتر
خلاصه بازی مس رفسنجان 0-2 گل گهر سیرجان سال 1399
دانلود فایل

خلاصه بازی مس رفسنجان 0-2 گل گهر سیرجان

خلاصه بازی مس رفسنجان 0 - گل گهر سیرجان 2 خلاصه بازی مس رفسنجان خلاصه بازی مس رفسنجان گل گهرسیرجان خلاصه بازی گل گهر سیرجان این بازی در تاریخ 30 آبان 99 برگزار شد.
خلاصه بازی نساجی 1-1 تراکتور سال 1399
دانلود فایل

خلاصه بازی نساجی 1-1 تراکتور

خلاصه بازی نساجی 1 - تراکتور 1 خلاصه بازی تراکتورسازی تبریز خلاصه بازی خلاصه بازی نساجی مازندران نساجی مازندران - تراکتور 1399/08/29 16:10 - لیگ برتر
خلاصه بازی سپاهان 1-0 آلومینیوم اراک سال 1399
دانلود فایل

خلاصه بازی سپاهان 1-0 آلومینیوم اراک

خلاصه بازی سپاهان 1 - آلومینیوم اراک 0 فولادمبارکه سپاهان خلاصه بازی سپاهان اصفهان خلاصه بازی خلاصه بازی آلومینیوم اراک آلومینیوم اراک این بازی در تاریخ 29 آبان ماه 1399 برگزار شد
خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان 1-1 سایپا سال 1399
دانلود فایل

خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان 1-1 سایپا

خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان 1 - سایپا 1 خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان سایپا خلاصه بازی سایپا این بازی در تاریخ 29 آبان 99 برگزار شد.
خلاصه بازی صنعت نفت آبادان 2-1 پیکان سال 1399
دانلود فایل

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان 2-1 پیکان

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان 2 - پیکان 1 خلاصه بازی خلاصه بازی صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان خلاصه بازی پیکان پیکان خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - پیکان دیدار معوقه هفته اول لیگ برتر خلیج فارس 1399/1400