0
ویژه نامه ها
حاج امیر کرمانشاهی - شب بیست و پنجم محرم و شهادت امام سجاد علیه السلام 96 - ابا الشهید ابا المظلوم نمیشه این دلم آروم (زمینه) محرم 96
دانلود فایل

حاج امیر کرمانشاهی - شب بیست و پنجم محرم و شهادت امام سجاد علیه السلام 96 - ابا الشهید ابا المظلوم نمیشه این دلم آروم (زمینه)

دانلود مداحی های حاج امیر کرمانشاهی به مناسبت شب بیست و پنجم محرم و شهادت امام سجاد علیه السلام 96 در هیئت انصارالحجه مشهد
حاج امیر کرمانشاهی - شب بیست و پنجم محرم و شهادت امام سجاد علیه السلام 96 - تپش دل سینه زنا، بارون شب گریه کنا(زمینه) محرم 96
دانلود فایل

حاج امیر کرمانشاهی - شب بیست و پنجم محرم و شهادت امام سجاد علیه السلام 96 - تپش دل سینه زنا، بارون شب گریه کنا(زمینه)

دانلود مداحی های حاج امیر کرمانشاهی به مناسبت شب بیست و پنجم محرم و شهادت امام سجاد علیه السلام 96 در هیئت انصارالحجه مشهد
حاج امیر کرمانشاهی - شب بیست و پنجم محرم و شهادت امام سجاد علیه السلام 96 - شامیان اشک عزیزان خدا را دیدند (روضه) محرم 96
دانلود فایل

حاج امیر کرمانشاهی - شب بیست و پنجم محرم و شهادت امام سجاد علیه السلام 96 - شامیان اشک عزیزان خدا را دیدند (روضه)

دانلود مداحی های حاج امیر کرمانشاهی به مناسبت شب بیست و پنجم محرم و شهادت امام سجاد علیه السلام 96 در هیئت انصارالحجه مشهد
حاج امیر کرمانشاهی - شب بیست و پنجم محرم و شهادت امام سجاد علیه السلام 96 - مثل شمعی به روی خاک چکیدن سخت است (روضه) محرم 96
دانلود فایل

حاج امیر کرمانشاهی - شب بیست و پنجم محرم و شهادت امام سجاد علیه السلام 96 - مثل شمعی به روی خاک چکیدن سخت است (روضه)

دانلود مداحی های حاج امیر کرمانشاهی به مناسبت شب بیست و پنجم محرم و شهادت امام سجاد علیه السلام 96 در هیئت انصارالحجه مشهد
حاج امیر کرمانشاهی - شب بیست و پنجم محرم و شهادت امام سجاد علیه السلام 96 - هر لحظه در سکوت غمت داد میزنم (روضه) محرم 96
دانلود فایل

حاج امیر کرمانشاهی - شب بیست و پنجم محرم و شهادت امام سجاد علیه السلام 96 - هر لحظه در سکوت غمت داد میزنم (روضه)

دانلود مداحی های حاج امیر کرمانشاهی به مناسبت شب بیست و پنجم محرم و شهادت امام سجاد علیه السلام 96 در هیئت انصارالحجه مشهد
حاج امیر کرمانشاهی - شب دهم محرم و شب عاشورا 96 - بمیره خواهرت اینجوری بهم ریخته تنت (شور) محرم 96
دانلود فایل

حاج امیر کرمانشاهی - شب دهم محرم و شب عاشورا 96 - بمیره خواهرت اینجوری بهم ریخته تنت (شور)

دانلود مداحی های حاج امیر کرمانشاهی به مناسبت شب دهم محرم و شب عاشورا 96 در هیئت انصارالحجه مشهد
حاج امیر کرمانشاهی - شب دهم محرم و شب عاشورا96 - سیدی ماکو مثلک غریب (شور) محرم 96
دانلود فایل

حاج امیر کرمانشاهی - شب دهم محرم و شب عاشورا96 - سیدی ماکو مثلک غریب (شور)

دانلود مداحی های حاج امیر کرمانشاهی به مناسبت شب دهم محرم و شب عاشورا 96 در هیئت انصارالحجه مشهد
حاج امیر کرمانشاهی - شب دهم محرم و شب عاشورا 96 - تو که رفتی منو کاش جا نمیزاشتی (شور) محرم 96
دانلود فایل

حاج امیر کرمانشاهی - شب دهم محرم و شب عاشورا 96 - تو که رفتی منو کاش جا نمیزاشتی (شور)

دانلود مداحی های حاج امیر کرمانشاهی به مناسبت شب دهم محرم و شب عاشورا 96 در هیئت انصارالحجه مشهد
حاج امیر کرمانشاهی - شب دهم محرم و شب عاشورا 96 - منو نزار تنها میون این حرم (زمینه) محرم 96
دانلود فایل

حاج امیر کرمانشاهی - شب دهم محرم و شب عاشورا 96 - منو نزار تنها میون این حرم (زمینه)

دانلود مداحی های حاج امیر کرمانشاهی به مناسبت شب دهم محرم و شب عاشورا 96 در هیئت انصارالحجه مشهد
حاج امیر کرمانشاهی - شب نهم محرم و شب تاسوعا 96 - من غلام نوکراتم عاشق کربلاتم (شور) محرم 96
دانلود فایل

حاج امیر کرمانشاهی - شب نهم محرم و شب تاسوعا 96 - من غلام نوکراتم عاشق کربلاتم (شور)

دانلود مداحی های حاج امیر کرمانشاهی به مناسبت شب نهم محرم و شب تاسوعا 96 در هیئت انصارالحجه مشهد