0
ویژه نامه ها
مرحوم حجت الاسلام راستگو در برنامه چهل تیکه کلیپ خبری
دانلود فایل

مرحوم حجت الاسلام راستگو در برنامه چهل تیکه

حضور مرحوم حجت الاسلام محمد حسن راستگو، روحانی فرهنگی و استاد برنامه های آموزنده برای کودکان و نوجوانان دهه شصتی در برنامه چهل تیکه با اجرای محمدرضا علیمردانی
عصبانیت شدید مریم امیرجلالی از دعای مجری کلیپ خبری
دانلود فایل

عصبانیت شدید مریم امیرجلالی از دعای مجری

پاسخ محمدرضا علیمردانی مجری برنامه چهل تیکه به حرف‌های مریم امیرجلالی درباره دلتنگی برای فرزنداش با واکنش تندی از جانب این بازیگر روبرو شد.
ترافیک/ این داستان نور چراغ دیرین دیرین
دانلود فایل

ترافیک/ این داستان نور چراغ

ترافیک مجموعه انیمیشن ترافیک مجموعه آموزشی و طنز در جهت آموزش ترافیک به کودکان و نمجوانان است. ساختار و دوبله این برنامه مثل برنامه درین درین و سفارشی است.
ترافیک/ این داستان موتور سوار دیرین دیرین
دانلود فایل

ترافیک/ این داستان موتور سوار

ترافیک مجموعه انیمیشن ترافیک مجموعه آموزشی و طنز در جهت آموزش ترافیک به کودکان و نمجوانان است. ساختار و دوبله این برنامه مثل برنامه درین درین و سفارشی است.
ترافیک/ این داستان مسافرکشی دیرین دیرین
دانلود فایل

ترافیک/ این داستان مسافرکشی

ترافیک مجموعه انیمیشن ترافیک مجموعه آموزشی و طنز در جهت آموزش ترافیک به کودکان و نمجوانان است. ساختار و دوبله این برنامه مثل برنامه درین درین و سفارشی است.
ترافیک/ این داستان علائم دیرین دیرین
دانلود فایل

ترافیک/ این داستان علائم

ترافیک مجموعه انیمیشن ترافیک مجموعه آموزشی و طنز در جهت آموزش ترافیک به کودکان و نمجوانان است. ساختار و دوبله این برنامه مثل برنامه درین درین و سفارشی است.
ترافیک/ این داستان عروسک دیرین دیرین
دانلود فایل

ترافیک/ این داستان عروسک

ترافیک مجموعه انیمیشن ترافیک مجموعه آموزشی و طنز در جهت آموزش ترافیک به کودکان و نمجوانان است. ساختار و دوبله این برنامه مثل برنامه درین درین و سفارشی است.
ترافیک/ این داستان رانندگی در جاده دیرین دیرین
دانلود فایل

ترافیک/ این داستان رانندگی در جاده

ترافیک مجموعه انیمیشن ترافیک مجموعه آموزشی و طنز در جهت آموزش ترافیک به کودکان و نمجوانان است. ساختار و دوبله این برنامه مثل برنامه درین درین و سفارشی است.
ترافیک/ این داستان دوچرخه دیرین دیرین
دانلود فایل

ترافیک/ این داستان دوچرخه

ترافیک مجموعه انیمیشن ترافیک مجموعه آموزشی و طنز در جهت آموزش ترافیک به کودکان و نمجوانان است. ساختار و دوبله این برنامه مثل برنامه درین درین و سفارشی است.
ترافیک/ این داستان دست انداز دیرین دیرین
دانلود فایل

ترافیک/ این داستان دست انداز

ترافیک مجموعه انیمیشن ترافیک مجموعه آموزشی و طنز در جهت آموزش ترافیک به کودکان و نمجوانان است. ساختار و دوبله این برنامه مثل برنامه درین درین و سفارشی است.