0
ویژه نامه ها
یا حسین علیه السلام/ مهدی رسولی سال 1399
دانلود فایل

یا حسین علیه السلام/ مهدی رسولی

مداحی مهدی رسولی «قرخ گجه دی بابا من سیز یاتیبسان» به زبان ترکی
لای لای ای شهد شهادتدن ایچیب/ مهدی رسولی سال 1399
دانلود فایل

لای لای ای شهد شهادتدن ایچیب/ مهدی رسولی

مداحی های حاج مهدی رسولی در ماه صفر 1399 لای لای ای جبهه لرین یورقونی ای خسته جوانلار لای لای ای جوانان خسته ی جبهه لای لای ای شهد شهادتدن ایچیب کامه چاتان لار لای لای ای جوانانی که شهد شهادت نوشیدید...
مداحی محرم 1399/ رسولی: ای یووزی قاره کوفیان(آذری) سال 1399
دانلود فایل

مداحی محرم 1399/ رسولی: ای یووزی قاره کوفیان(آذری)

مجموعه مداحی های حاج مهدی رسولی در ماه محرم 1442 - 1399
مداحی محرم 1399/ طاهری: ای کول اوسته(آذری) سال 1399
دانلود فایل

مداحی محرم 1399/ طاهری: ای کول اوسته(آذری)

مجموعه مداحی های حاج مهدی رسولی در ماه محرم 1442 - 1399
یا عدتی فی شدتی/ مهدی رسولی سال 1399
دانلود فایل

یا عدتی فی شدتی/ مهدی رسولی

مجموعه مداحی های حاج مهدی رسولی در ماه محرم 1442 - 1399 شب عاشورا
بو گئجه(مداحی آذری)/ مهدی رسولی سال 1399
دانلود فایل

بو گئجه(مداحی آذری)/ مهدی رسولی

مجموعه مداحی های حاج مهدی رسولی در ماه محرم 1442 - 1399 شب عاشورا
زاده حیدرم وارث صفدرم/ مهدی رسولی سال 1399
دانلود فایل

زاده حیدرم وارث صفدرم/ مهدی رسولی

مجموعه مداحی های حاج مهدی رسولی در ماه محرم 1442 - 1399 شب تاسوعا
دودمه آذری حضرت عباس علیه السلام/ محمد رسولی سال 1399
دانلود فایل

دودمه آذری حضرت عباس علیه السلام/ محمد رسولی

مجموعه مداحی های حاج محمد رسولی در ماه محرم 1442 - 1399 شب تاسوعا
دودمه آذری حضرت علی اکبر/ محمد رسولی سال 1399
دانلود فایل

دودمه آذری حضرت علی اکبر/ محمد رسولی

مجموعه مداحی های حاج محمد رسولی در ماه محرم 1442 - 1399 شب هشتم
دودمه آذری حضرت علی اصغر/ محمد رسولی سال 1399
دانلود فایل

دودمه آذری حضرت علی اصغر/ محمد رسولی

مجموعه مداحی های حاج محمد رسولی در ماه محرم 1442 - 1399 شب هفتم