0
ویژه نامه ها
چه مشاغلی مشمول مالیات مقطوع می‌شوند؟ کلیپ خبری
دانلود فایل

چه مشاغلی مشمول مالیات مقطوع می‌شوند؟

مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه...
تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی به مشاغل کلیپ خبری
دانلود فایل

تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی به مشاغل

معاون حقوقی وزارت صنعت: به هر بنگاه فعال به ازای هر نفر شاغل ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود
کدام مشاغل می تواند از ۲۳ فروردین آغاز به کار کنند؟ کلیپ خبری
دانلود فایل

کدام مشاغل می تواند از ۲۳ فروردین آغاز به کار کنند؟

کدام مشاغل می تواند از ۲۳ فروردین ماه فعالیت خود را آغاز کنند؟
واریز ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حساب ۳ میلیون نفر تا پایان هفته کلیپ خبری
دانلود فایل

واریز ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حساب ۳ میلیون نفر تا پایان هفته

واریز ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حساب ۳ میلیون نفر تا پایان هفته رئیس جمهور : به مشاغل کم درآمد در چهار نوبت بسته حمایتی پرداخت خواهد شد