ویژه نامه ها
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
معارف قرآن کریم
خطابات قرآن به مومنین (جلسه دوازدهم)/ حجت الاسلام حسینی قمی حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی

خطابات قرآن به مومنین (جلسه دوازدهم)/ حجت الاسلام حسینی قمی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی با عنوان "خطابات قرآن به مومنین"، مسجد اعظم قم، سال ۱۳۹۸ خطابات قرآنی متفاوتی داریم. گاهی خطاب به مؤمنین است، گاهی خطاب به کفار، گاهی خطاب به مردم و گاهی خطابِ...
خطابات قرآن به مومنین (جلسه یازدهم)/ حجت الاسلام حسینی قمی حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی

خطابات قرآن به مومنین (جلسه یازدهم)/ حجت الاسلام حسینی قمی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی با عنوان "خطابات قرآن به مومنین"، مسجد اعظم قم، سال ۱۳۹۸ یکی از موارد خطابات قرآنی در باب «اتقوا الله» است که فرمان به تقوا می دهد. برای نمونه در آیه اول سوره نساء،...
خطابات قرآن به مومنین (جلسه دهم)/ حجت الاسلام حسینی قمی حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی

خطابات قرآن به مومنین (جلسه دهم)/ حجت الاسلام حسینی قمی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی با عنوان "خطابات قرآن به مومنین"، مسجد اعظم قم، سال ۱۳۹۸ در قرآن کریم بارها خطاب «اتقوالله» آمده است و غالباً بعد از فرمانِ به تقوا یک فرمان دیگر هم آمده است. برای...
خطابات قرآن به مومنین (جلسه نهم)/ حجت الاسلام حسینی قمی حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی

خطابات قرآن به مومنین (جلسه نهم)/ حجت الاسلام حسینی قمی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی با عنوان "خطابات قرآن به مومنین"، مسجد اعظم قم، سال ۱۳۹۸ بحث خطابات متفاوت قرآنی را داشتیم که گاهی خطاب به گروه خاصی است؛ مثلا خطابِ به مؤمنین یا به کفار است. در...
خطابات قرآن به مومنین (جلسه هشتم)/ حجت الاسلام حسینی قمی حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی

خطابات قرآن به مومنین (جلسه هشتم)/ حجت الاسلام حسینی قمی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی با عنوان "خطابات قرآن به مومنین"، مسجد اعظم قم، سال ۱۳۹۸ بحث ما خطابات متفاوت قرآن کریم و در رابطه با انفاق است. واژه انفاق نزدیک به ۷۰ بار واژه انفاق و مشتقاتش...
خطابات قرآن به مومنین (جلسه هفتم)/ حجت الاسلام حسینی قمی حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی

خطابات قرآن به مومنین (جلسه هفتم)/ حجت الاسلام حسینی قمی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی با عنوان "خطابات قرآن به مومنین"، مسجد اعظم قم، سال ۱۳۹۸ بحث راجع به خطابات قرآنی نسبت به مؤمنین است. واژه انفاق و مشتقّات آن قریب به هفتاد بار در قرآن آمده است...
خطابات قرآن به مومنین (جلسه ششم)/ حجت الاسلام حسینی قمی حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی

خطابات قرآن به مومنین (جلسه ششم)/ حجت الاسلام حسینی قمی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی با عنوان "خطابات قرآن به مومنین"، مسجد اعظم قم، سال ۱۳۹۸ در قرآن کریم خطابات متفاوتی داریم و بحث ما روی خطابات «یاایهاالذین آمنوا» هست و این تعبیر۸۹ بار در قرآن...
خطابات قرآن به مومنین (جلسه پنجم)/ حجت الاسلام حسینی قمی حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی

خطابات قرآن به مومنین (جلسه پنجم)/ حجت الاسلام حسینی قمی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی با عنوان "خطابات قرآن به مومنین"، مسجد اعظم قم، سال ۱۳۹۸ خطابات قرآنی متفاوت است. گاهی خطاب به عامه مردم داره با تعبیر «یا ایها الناس». گاهی خطاب به کفار داره با...
خطابات قرآن به مومنین (جلسه چهارم)/ حجت الاسلام حسینی قمی حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی

خطابات قرآن به مومنین (جلسه چهارم)/ حجت الاسلام حسینی قمی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی با عنوان "خطابات قرآن به مومنین"، مسجد اعظم قم، سال ۱۳۹۸ آیه ۲۶۶ سوره بقره می فرماید که وقتی می خواهید انفاق کنید از پاکیزه ها انفاق کنید و از چیزهایی نباشد که...
خطابات قرآن به مومنین (جلسه سوم)/ حجت الاسلام حسینی قمی حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی

خطابات قرآن به مومنین (جلسه سوم)/ حجت الاسلام حسینی قمی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی با عنوان "خطابات قرآن به مومنین"، جلسه سوم، مسجد اعظم قم، سال ۱۳۹۸ عنوان سخن ما خطابات قرآنی به مومنین است. در قرآن کریم ۸۹ بار تعبیر «یا ایها الذین آمنوا» آمده...