0
ویژه نامه ها
مداحی جلسات هفتگی98 / حاج محمد کریمی: من که یه روزی میمیرم سال 1398

مداحی جلسات هفتگی98 / حاج محمد کریمی: من که یه روزی میمیرم

مداحی میلاد پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) با نوای حاج محمد کریمی پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸ زینبیه، حرم حضرت زینب بنت موسی بن جعفر اصفهان
مداحی جلسات هفتگی98 / شعرخوانی: چه بهشتی که تازه پیدا شد سال 1398

مداحی جلسات هفتگی98 / شعرخوانی: چه بهشتی که تازه پیدا شد

شعرخوانی میلاد پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) با نوای داوود رحیمی پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸ زینبیه، حرم حضرت زینب بنت موسی بن جعفر اصفهان
مداحی جلسات هفتگی98 / نریمانی: روی سینه هر دو دست سال 1398

مداحی جلسات هفتگی98 / نریمانی: روی سینه هر دو دست

مداحی میلاد پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸ زینبیه، حرم حضرت زینب بنت موسی بن جعفر اصفهان
مداحی جلسات هفتگی98 / امیرحسن سالاروند: مولانا رحمة للعالمین دنیا سال 1398

مداحی جلسات هفتگی98 / امیرحسن سالاروند: مولانا رحمة للعالمین دنیا

مداحی میلاد پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) با نوای امیرحسن سالاروند پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸ زینبیه، حرم حضرت زینب بنت موسی بن جعفر اصفهان
مداحی جلسات هفتگی98 / حاج محمد کریمی: دل من دلداده به پای عشق افتاده سال 1398

مداحی جلسات هفتگی98 / حاج محمد کریمی: دل من دلداده به پای عشق افتاده

مداحی میلاد پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) با نوای حاج محمد کریمی پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸ زینبیه، حرم حضرت زینب بنت موسی بن جعفر اصفهان
مداحی جلسات هفتگی98 / حاج محمد کریمی: به نام قبله شاه نجف به نام نبی سال 1398

مداحی جلسات هفتگی98 / حاج محمد کریمی: به نام قبله شاه نجف به نام نبی

مداحی میلاد پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) با نوای حاج محمد کریمی پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸ زینبیه، حرم حضرت زینب بنت موسی بن جعفر اصفهان
مداحی جلسات هفتگی98 / حاج محمد کریمی: من از وجود تو لذت بردم سال 1398

مداحی جلسات هفتگی98 / حاج محمد کریمی: من از وجود تو لذت بردم

مداحی میلاد پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) با نوای حاج محمد کریمی پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸ زینبیه، حرم حضرت زینب بنت موسی بن جعفر اصفهان
مداحی جلسات هفتگی98 / حاج محمد کریمی: با من صنما دل یک دله کن سال 1398

مداحی جلسات هفتگی98 / حاج محمد کریمی: با من صنما دل یک دله کن

مداحی میلاد پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) با نوای حاج محمد کریمی پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸ زینبیه، حرم حضرت زینب بنت موسی بن جعفر اصفهان
مداحی جلسات هفتگی98 / شعرخوانی: ستاره خاک نشین در سرای علی است سال 1398

مداحی جلسات هفتگی98 / شعرخوانی: ستاره خاک نشین در سرای علی است

شعرخوانی میلاد پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) با نوای حمید رمی پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸ زینبیه، حرم حضرت زینب بنت موسی بن جعفر اصفهان
مداحی جلسات هفتگی98/ نریمانی: سرم گرم چشم نگاره خبر دادن فصل بهاره سال 1398

مداحی جلسات هفتگی98/ نریمانی: سرم گرم چشم نگاره خبر دادن فصل بهاره

مداحی میلاد پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸ زینبیه، حرم حضرت زینب بنت موسی بن جعفر اصفهان