0
ویژه نامه ها
انقلاب ما از انقلاب پیامبر بزرگ‌تر نیست! کلیپ خبری

انقلاب ما از انقلاب پیامبر بزرگ‌تر نیست!

انقلاب ما از انقلاب پیامبر (ص) بزرگ‌تر نیست، پس اگر از انحرافاتی که انقلاب پیامبر را دگرگون کرد جلوگیری نشود ، ما هم محکوم به شکستیم اگر انقلاب کردیم پس چرا با لیبرال ها کنار آمدیم؟!
برنامه دوران/ قسمت 22؛ انقلاب الجزایر، تصویری مجموعه برنامه دوران

برنامه دوران/ قسمت 22؛ انقلاب الجزایر، تصویری

«دوران» نام مجموعه تلویزیونی است که جمعه ها پخش می شود، برنامه ای گفت وگو محور با موضوع واکاوی و تبارشناسی انقلاب ها در دنیا، که با حضور دکتر مجید شاه حسینی و اساتید و دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه...
برنامه دوران/ قسمت 22؛ انقلاب الجزایر، صوتی مجموعه برنامه دوران

برنامه دوران/ قسمت 22؛ انقلاب الجزایر، صوتی

«دوران» نام مجموعه تلویزیونی است که جمعه ها پخش می شود، برنامه ای گفت وگو محور با موضوع واکاوی و تبارشناسی انقلاب ها در دنیا، که با حضور دکتر مجید شاه حسینی و اساتید و دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه...
برنامه دوران/ قسمت 21؛ انقلاب کوبا، تصویری مجموعه برنامه دوران

برنامه دوران/ قسمت 21؛ انقلاب کوبا، تصویری

«دوران» نام مجموعه تلویزیونی است که جمعه ها پخش می شود، برنامه ای گفت وگو محور با موضوع واکاوی و تبارشناسی انقلاب ها در دنیا، که با حضور دکتر مجید شاه حسینی و اساتید و دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه...
برنامه دوران/ قسمت 21؛ انقلاب کوبا، صوتی مجموعه برنامه دوران

برنامه دوران/ قسمت 21؛ انقلاب کوبا، صوتی

«دوران» نام مجموعه تلویزیونی است که جمعه ها پخش می شود، برنامه ای گفت وگو محور با موضوع واکاوی و تبارشناسی انقلاب ها در دنیا، که با حضور دکتر مجید شاه حسینی و اساتید و دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه...
برنامه دوران/ قسمت 20؛ انقلاب کره، تصویری مجموعه برنامه دوران

برنامه دوران/ قسمت 20؛ انقلاب کره، تصویری

«دوران» نام مجموعه تلویزیونی است که جمعه ها پخش می شود، برنامه ای گفت وگو محور با موضوع واکاوی و تبارشناسی انقلاب ها در دنیا، که با حضور دکتر مجید شاه حسینی و اساتید و دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه...
برنامه دوران/ قسمت 20؛ انقلاب کره، صوتی مجموعه برنامه دوران

برنامه دوران/ قسمت 20؛ انقلاب کره، صوتی

«دوران» نام مجموعه تلویزیونی است که جمعه ها پخش می شود، برنامه ای گفت وگو محور با موضوع واکاوی و تبارشناسی انقلاب ها در دنیا، که با حضور دکتر مجید شاه حسینی و اساتید و دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه...
برنامه دوران/ قسمت 19؛ انقلاب چین 2، تصویری مجموعه برنامه دوران

برنامه دوران/ قسمت 19؛ انقلاب چین 2، تصویری

«دوران» نام مجموعه تلویزیونی است که جمعه ها پخش می شود، برنامه ای گفت وگو محور با موضوع واکاوی و تبارشناسی انقلاب ها در دنیا، که با حضور دکتر مجید شاه حسینی و اساتید و دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه...
برنامه دوران/ قسمت 19؛ انقلاب چین 2، صوتی مجموعه برنامه دوران

برنامه دوران/ قسمت 19؛ انقلاب چین 2، صوتی

«دوران» نام مجموعه تلویزیونی است که جمعه ها پخش می شود، برنامه ای گفت وگو محور با موضوع واکاوی و تبارشناسی انقلاب ها در دنیا، که با حضور دکتر مجید شاه حسینی و اساتید و دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه...
از ۴۲ تا ۵۷ امام در میان روحانیت در اقلیت بود! استاد حسن رحیم پور ازغدی

از ۴۲ تا ۵۷ امام در میان روحانیت در اقلیت بود!

استاد رحیم پور ازغدی: «از ۴۲ تا ۵۷ امام در میان روحانیت در اقلیت بود و روحانیون انقلابی نبودند. اکثرا روحانیون در مسیر انقلاب نبودند» و درگیری لفظی با یکی از روحانیون حاضر در جلسه حتما ببینید...