0
ویژه نامه ها
امام مهدی علیه‌السلام

شد نیمه شعبان سامرا رشک جنان شد

شد نیمه شعبان سامرا رشک جنان شد روشن ز نور تازه مولودی جهان شد از دامن نرگس شکوفا شد گلی ناز لطف خدا بر عسکری این سان عیان شد ولادت امام زمان علیه السلام مبارک باد
امام مهدی علیه‌السلام

مصلح عالم به عالم چشم نازش را گشوده

مصلح عالم به عالم چشم نازش را گشوده با نگاه اولش دل از همه عالم ربوده هستی از یمن قدوم این پسر رونق گرفته بشنو عالم نغمه‌ی زیبای جاءالحق گرفته ولادت امام زمان علیه السلام مبارک...
امام مهدی علیه‌السلام

ماه شعبان نیمه شد ماه تمام آمد پدید

ماه شعبان نیمه شد ماه تمام آمد پدید بر دو عالم علت عیش مدام آمد پدید دامن نرگس منور شد ز نور ایزدی عسکری را یک پسر خیرالانام آمد پدید ولادت امام زمان علیه السلام مبارک...
امام مهدی علیه‌السلام

منتظر از بهر مولودی خدایی می شود

با حلول ماه شعبان دل هوایی می شود منتظر از بهر مولودی خدایی می شود مرغ دل پر می زند در آسمان سامرا خاطرش را نیمه‌ی شعبان تداعی می شود ولادت امام زمان علیه السلام مبارک باد
امام مهدی علیه‌السلام

شیعیان حیدر، نیمه شعبان اومد

شیعیان حیدر، نیمه شعبان اومد از سهپر عصمت، خورشید تابان اومد  سامره ز یمن مقدم او چو گلشن  دیدگان مولا حسن بگشته روشن ولادت امام زمان علیه السلام مبارک باد
امام مهدی علیه‌السلام

بیا اى عاشقان را دلبر و دلدار، مهدى جان

بیا اى عاشقان را دلبر و دلدار، مهدى جان خریدار توام اى یوسف بازار، مهدى جان بیا مپسند عالم را پریشان همچو گیسویت بده رنگ سحر، دیگر به شام تار، مهدى جان ولادت امام زمان علیه...
امام مهدی علیه‌السلام

سجده شکر کنم نیمه شعبان آمد

سجده شکر کنم نیمه شعبان آمد روز میلاد گل باغ رسولان آمد سر خود را ز ادب بر سر سجاده نهم رو به محراب کنم مظهر ایمان آمد ولادت امام زمان علیه السلام مبارک باد
امام مهدی علیه‌السلام

باز گیتى پاى تا سر، مطلع الانوار شد

باز گیتى پاى تا سر، مطلع الانوار شد مطلع الانوار، گیتى از جمال یار شد نیمه شعبان رسید و مولد مهدى بود آن شهى، کو خاک راهش گلشن ابرار شد ولادت امام زمان علیه السلام مبارک باد
امام مهدی علیه‌السلام

برخیز که حجت خدا می آید

برخیز که حجت خدا می آید رحمت ز حریم کبریا می آید از گلشن عسگری گذر کن که سحر بوی گل نرگس از فضا می آید ولادت امام زمان علیه السلام مبارک باد
امام مهدی علیه‌السلام

دور زمان به نیمه ی شعبان رسیده است

دور زمان به نیمه ی شعبان رسیده است  اندوه و درد و غصّه به پایان رسیده است  بر جسم مُرده ی همگان جان رسیده است  از آسمان، خلیفه ی رحمان رسیده است  ولادت امام زمان علیه السلام...