0
ویژه نامه ها
عيد مبعث

اس ام اس تبریک عید مبعث

امروز قلب عالم و آدم حرای توست این کوه نور شاهد حرف خدای توست مکه دگر برای بزرگیت کوچک است فریاد کن رسول که دنیا برای توست مبعث پیامبر اکرم (ص) مبارک باد
عيد مبعث

پیامک تبریک عید مبعث

بود اگر باغ جهان پژمرده از طوفان جهل حال بر این بوستان خرّم نسیم آمد پدید گشت مبعوث آن که عالم زنده شد از کیش او فاش گویم محیى عظم رحیم آمد پدید مبعث پیامبر اکرم (ص) مبارک باد
عيد مبعث

اس ام اس تبریک مبعث پیامبر اکرم (ص)

از حرا آیات رحمان و رحیم آمد پدید یا نخستین حرف قرآن کریم آمد پدید صوت اقرأ بسم ربک مى رسد بر گوش جان یا که از کوه حرا خلق عظیم آمد پدید مبعث پیامبر اکرم (ص) مبارک باد
عيد مبعث

پیامک تبریک مبعث پیامبر اکرم (ص)

در حرا بر مصطفى امشب شد از حق جلوه‌گر آن چه اندر طور سینا بر کلیم آمد پدید نغمه اللّه اکبر از حرا تا شد بلند بت پرستان را به تن لرزش ز بیم آمد پدید مبعث پیامبر اکرم (ص) مبارک...