0
ویژه نامه ها
حلول ماه مبارک رمضان

آمد بهار قرآن، شادند اهل ایمان

آمد بهار قرآن، شادند اهل ایمان لبها شود قرین گلبوته های قرآن یک ماه شور مستی، اوج خداپرستی هر بنده عاشقست و معشوق اوست یزدان حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد
حلول ماه مبارک رمضان

ماه صیام آمد و رحمت تمام شد

ماه صیام آمد و رحمت تمام شد آغاز هر شروعست که حسن ختام شد ابلیس را خدا که به زنجیر بسته ‌است زان رو سرای دل همه دارالسلام شد حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد
حلول ماه مبارک رمضان

ماه رمضان بهار قرآن باشد

ماه رمضان بهار قرآن باشد قرآن چو چراغ رهنما می آید هر جای بود زمزمه راز و نیاز هنگامه ی رونق دعا می آید حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد
حلول ماه مبارک رمضان

سلام ای هلالی که بهتر ز جانی

سلام ای هلالی که بهتر ز جانی مبارک طلوعی، خجسته نشانی تو شهرِ صیامی که در قابِ نوری تو ماهِ کریمی و خطِ اَمانی حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد
حلول ماه مبارک رمضان

رسید ماه عاشقی رسید ماه بندگی

رسید ماه عاشقی رسید ماه بندگی کنار رفت موانع از سر راه بندگی رسید ماه توبه پس الهی العف بگو نیازهای قلبی تو به شاه نجف بگو حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد
حلول ماه مبارک رمضان

نوروز دل مومن، ماه رمضان آمد

نوروز دل مومن، ماه رمضان آمد آن شوق ز جان رفته برگشته به جان آمد آریم دمی تا یاد از فصل خزان خود این ماه بهارستان هنگام خزان آمد حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد
حلول ماه مبارک رمضان

یاران خدا، ماه شریف رمضان شد

شب رفت و نسیم سحر آهسته روان شد از خواب گران خیز، که گلبانگ اذان شد با خویش جهاد آورم، المنت و الله یاران خدا، ماه شریف رمضان شد حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد
حلول ماه مبارک رمضان

آمد رمضان و آسمان آبی شد

آمد رمضان و آسمان آبی شد شب‌های زمین، دوباره مهتابی شد هستی، به نماز عاشقی قامت بست عالَم، غزل خجسته نابی شد حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد
حلول ماه مبارک رمضان

رمزها در رمضان است، خدا مى‏ داند

رمزها در رمضان است، خدا مى‏ داند برتر از فهم و گمان است، خدا مى ‏داند لیلة القدر، کدامین شب این ماه خداست؟ چه شبى برتر از آن است، خدا مى ‏داند حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد<br...
حلول ماه مبارک رمضان

خبر آمد که بهار دل ما آمده است

خبر آمد که بهار دل ما آمده است مژده کم شدن فاصله ها آمده است باز از عرش خداوند ندا آمده است بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد