0
ویژه نامه ها
امام حسن علیه‌السلام

غنچه های ناز خنده بر رخ حیدر مبارک

غنچه های ناز خنده بر رخ حیدر مبارک حضرت زهرای مرضیه شده مادر مبارک پر از خوشحالی است، کلام اهل بیت به ما عیدی دهند، تمام اهل بیت ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام مبارک باد
امام حسن علیه‌السلام

بر نامِ کریمِ آلِ طاها صلوات

بر نامِ کریمِ آلِ طاها صلوات یکبار نه، ده بار نه، صدها صلوات غم رفت و فراق رفت و بی تابی رفت آمد پسر ارشد زهرا، صلوات ولادت امام حسن علیه السلام مبارک باد
امام حسن علیه‌السلام

در ماهِ خدا نور ولا آمده است

در ماهِ خدا نور ولا آمده است خنده به لب آل عبا آمده است بر حیدر و زهرا و محمّد صلوات میلادِ امام مجتبی آمده است ولادت امام حسن علیه السلام مبارک باد
امام حسن علیه‌السلام

در هوای دوست بال و پر زده

او امام دومین شیعه است تکیه بر جای علی (ع) صفدر زده مرغ دل شاد است در میلاد او در هوای دوست بال و پر زده هرکه مسرور است در این زاد روز بر سر او فاطمه (س) افسر زده<br...
امام حسن علیه‌السلام

نام زیبایش ز سوی حق حسن

نام زیبایش ز سوی حق حسن (ع) بوسه ها بر روی او حیدر زده  یوسف یعقوبیان بی جلوه شد یوسف زهرا (س) به عالم سر زده ولادت امام حسن علیه السلام مبارک باد
امام حسن علیه‌السلام

میلاد همایونی دلبر شده است

میلاد همایونی دلبر شده است هنگامه ی شادی مُکرّر شده است آمد حسن و چشمِ محمّد روشن حیدر پدر و فاطمه مادر شده است ولادت امام حسن علیه السلام مبارک باد
امام حسن علیه‌السلام

در نیمه ی ماه، ماهِ تمام آمده است

در نیمه ی ماه، ماهِ تمام آمده است عطرِ نفسِ گل به مشام آمده است در خانه ی زهرا و امیر مومنان اوّل پسر و دوّم امام آمده است ولادت امام حسن علیه السلام مبارک باد
امام حسن علیه‌السلام

نیمه ماه خدا دل شده غرق صفا با حسن مجتبی

نیمه ماه خدا دل شده غرق صفا با حسن مجتبی شهر مدینه بود در طرب ودر نوا با حسن مجتبی از قدم ناز او دامن زهرا شده غرق شمیم بهشت شاد کند مرتضی حمد و سپاس خدا با حسن مجتبی ولادت...
امام حسن علیه‌السلام

عزیز مرضیه آمد که ماهتاب شود

عزیز مرضیه آمد که ماهتاب شود که ابر را بزداید که آفتاب شود خدا برای نشان دادن جمال خودش پسر به فاطمه داده حسن خطاب شود ولادت امام حسن علیه السلام مبارک باد
امام حسن علیه‌السلام

در سرور است مدینه چو پیمبر شاد است

در سرور است مدینه چو پیمبر شاد است هر طرف می نگری هلهله بر پا شده است نور خورشید و قمر جلوه ندارد دیگر چونکه نور حسنی پخش به دنیا شده است ولادت امام حسن علیه السلام مبارک باد