0
ویژه نامه ها
دهه کرامت

کشور ما از دو گل دارد بهار

کشور ما از دو گل دارد بهار هم بهار و هم وقار و اعتبار هر دو گل از باغ گلهای رسول هر دو گل از نسل زهرای بتول آن یکی در شهر قم شهر صفاست این یکی در مشهد و نامش رضاست<br...
دهه کرامت

دارد دل ما راه نجاتی دیگر

دارد دل ما راه نجاتی دیگر در مشهد و در قم، عتباتی دیگر بر بانوی با کرامت قم صلوات بر شاه خراسان صلواتی دیگر ​​​​​​​دهه کرامت مبارک باد
دهه کرامت

ای شیعه کرامتَت فرا می خواند

ای شیعه کرامتَت فرا می خواند این مَه به ولایتت فرا می خواند دستان رضا اگر بگیرد دستت معصومه به عصمتت فرا می خواند ​​​​​​​دهه کرامت مبارک باد
دهه کرامت

از ماهِ رضا لطف و کرامت ریزد

از ماهِ رضا لطف و کرامت ریزد در مشهد و قم رحل اقامت ریزد هر خسته که از رضا شفا میخواهد معصومه به کامِ او سلامت ریزد دهه کرامت مبارک باد
دهه کرامت

تو ماه بودی و نام برادرت خورشید

به چشم می خورد اینجا زیارت مریم سمیه، آسیه، هاجر، خدیجه،حوا هم زمین همیشه تو را با برادرت می دید تو ماه بودی و نام برادرت خورشید دهه کرامت مبارک باد
دهه کرامت

بیا به جان بشنو نغمه ی خوش الحان را

بیا به جان بشنو نغمه ی خوش الحان را ترنّم نفس بلبل غزلخوان را مدینه راهی قم شد، مدینه راهی توس ببین مسیر مدینه به قم-خراسان را ​​​​​​​دهه کرامت مبارک باد
دهه کرامت

باغ حرم تو گلشن رضوان است

باغ حرم تو گلشن رضوان است قم جلوه ای از تجلی ایمان است بین حرم تو و امام هشتم بین الحرمین کشور ایران است دهه کرامت مبارک باد
دهه کرامت

ما در ایران دو کربلا داریم

با حساب دو شهر قم و مشهد ما در ایران دو کربلا داریم گرچه از خاک کربلا دوریم لا اقل مشهدالرضا داریم دهه کرامت مبارک باد
دهه کرامت

قم سرخوشه از برکت این مرقد

قم سرخوشه از برکت این مرقد ایران دیگه شد بیمه ی صد در صد جایی که پر از نوره و خوشحالی بین الحرمین قمه تا مشهد دهه کرامت مبارک باد
دهه کرامت

این حرم دارد به جنت تا به محشر سروری

این حرم دارد به جنت تا به محشر سروری مسِ جان داری بیاور... او طلایی میکند من یقین دارم خدا داند که بی بی از کرم هر که را مهمان کند قطعا رضایی می کند دهه کرامت مبارک باد