0
ویژه نامه ها
عيد فطر

زیباترین عید خدا، فطر سعید است

عیدی که بر ما رحمت حق را نوید است زیباترین عید خدا، فطر سعید است همچون شب قدرست بر مومن شب عید بر مخزن لطف خداوندی کلید است عید سعید فطر مبارک باد
عيد فطر

فطر است عید وصل بنده با خدایش

فطر است عید وصل بنده با خدایش مقبولی بنده به درگاه وحید است یک ماه عرض بندگی بر در گه حق پادش آن الطاف او در روز عید است عید سعید فطر مبارک باد
عيد فطر

تبریک گو بر مومنان عیدی ز حق خواه

تبریک گو بر مومنان عیدی ز حق خواه عالم ز عید فطر بهتر را ندیدست عیدی ما امر ظهور آن مراد است این بهترین عیدی برای هر مرید است عید سعید فطر مبارک باد
عيد فطر

عید می‌‌آید که عطرش خوش کند احوال را

عید می‌‌آید که عطرش خوش کند احوال را آسمان آماده کرده بزم استقبال را هر نگاهی بیشتر زل می‌‌زند بر آسمان تا بجوید ماه پنهان پشت استهلال را عید سعید فطر مبارک باد
عيد فطر

سی روز گذشت و عید فطرت آمد

سی روز گذشت و عید فطرت آمد بوی خوش همدلی و وحدت آمد  خندید خدا و شد گلستان دنیا ای دل شدگان! بهار رحمت آمد عید سعید فطر مبارک باد
عيد فطر

هلال عید به دور قدح اشارت کرد

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد هلال عید به دور قدح اشارت کرد ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد عید سعید فطر مبارک باد
عيد فطر

عید عبادت آمده الحمدلله

عید عبادت آمده الحمدلله فصل سعادت آمده الحمدلله حیف از شب و روزی که رفت از دست ما حیف امّا حلاوت آمده الحمدلله عید سعید فطر مبارک باد
عيد فطر

این عید صیامست نشان سود و زیان داد

بر مسلم و بر مسلمه این عید مبارک کز نور حضورش طربی بر همگان داد تا سود و زیان شد عملت را همه میزان این عید صیامست نشان سود و زیان داد عید سعید فطر مبارک باد
عيد فطر

طی شده ماه خدا بر همه عید آمده است

طی شده ماه خدا بر همه عید آمده است مومنین را خبر فطر سعید آمده است بعد یک ماه اطاعت ز خداوند کریم رمضان رفته و شوال پدید آمده است عید سعید فطر مبارک باد
عيد فطر

موسم خنده و گفتار و شنید آمده است

بهر شکرانه بده فطریه ای از مالت رستگاری به زکات تو نوید آمده است مومنان گرد هم آیند به انجام نماز موسم خنده و گفتار و شنید آمده است فرج حجت حق عیدی احسن باشد العجل بر...