0
ویژه نامه ها
حضرت فاطمه علیهاالسلام

پیامک تسلیت فاطمیه

باز این چه شورش است که در خلق عالم است ماه عزای فاطمه روح مُحرم است خون گریه کن ز غم، که عقیق یمن شوی رخصت دهد خدا که تو هم سینه زن شوی شهادت حضر فاطمه زهرا (س) تسلیت باد
حضرت فاطمه علیهاالسلام

پیامک شهادت حضرت فاطمه (س)

فاطمه (س) با روی نیلی، زخم پهلو، قلب خون فصل هجران سر نموده نزد بابا رفته است مرتضی بی فاطمه جنگاور بی اسپر است وای از جور زمان حامی مولا رفته است شهادت حضر فاطمه (س) تسلیت...
حضرت فاطمه علیهاالسلام

پیامک شهادت حضرت زهرا (س)

گوشواره ای که بود ضریح طواف حور یا رب به ضرب سیلی ِ یک بیحیا شکست افتاد از نفس ، پر پروانه هم که سوخت روح غرور و غیرت شیر خدا شکست شهادت حضر فاطمه (س) تسلیت باد
حضرت فاطمه علیهاالسلام

اس ام اس فاطمیه

یا ایها الرسول بخوان واقعه که چون مسمار در ، سینه ی خیرالنسا شکست سنگی که حرمت رخ آیینه را نداشت با سیلی ای که زد رخ آیینه را شکست ​​​​​​​شهادت حضر فاطمه (س) تسلیت باد
حضرت فاطمه علیهاالسلام

پیامک فاطمیه

بعد از رسول حرمت آل عبا شکست دست قضا ، شیشه ی شرم و حیا شکست آتش گرفت باب نزول ملائکه در سست شد به ضرب لگد از جفا شکست ​​​​​​​شهادت حضر فاطمه (س) تسلیت باد