0
ویژه نامه ها
روز طبيعت

به شوق وصل منجی زمان در خانه می‌مانیم

سرور زندگی گاهی به محدودیت است ای دل بلی کوته بوَد عمر خزان در خانه می مانیم بهار آید، نگار آید، گل آید بوی یار آید به شوق وصل منجی زمان در خانه می‌مانیم روز طبیعت بهار 99 بر...
روز طبيعت

تنت ناز طبیبان را نبیند هموطن هشدار

تنت ناز طبیبان را نبیند هموطن هشدار سفر تعطیل کن، گو شادمان در خانه می‌مانیم دل ما لک زده بر روضه و تشکیل هیئت ها قرار خانگی داریم، هان در خانه می‌مانیم روز طبیعت بهار 99 بر...
روز طبيعت

دعا بر جان بیماران و تقدیر از پرستاران

دعا بر جان بیماران و تقدیر از پرستاران کنیم، از جان و دل، ما همدلان در خانه می‌مانیم بلی ما می‌توانیم از خطرها بگذریم ای دوست بلی ایمان به ما داده توان در خانه می‌مانیم روز...
روز طبيعت

خِرَد فرموده در خانه بمان، در خانه می‌مانیم

بلایی می‌کند تهدید، نه ایران، جهانی را خِرَد فرموده در خانه بمان، در خانه می‌مانیم رعایت می‌کنیم آداب پاکیّ و سلامت را همه دستی به سوی آسمان در خانه می‌مانیم روز طبیعت بهار...
روز طبيعت

برای حفظ جان ای جانِ جان در خانه می‌مانیم

برای حفظ جان ای جانِ جان در خانه می‌مانیم بمانیم از بلا تا در امان، در خانه می‌مانیم نشستن دور هم با خانواده عالمی دارد صمیمی، با محبت، مهربان، در خانه می‌مانیم روز طبیعت بهار...