0
ویژه نامه ها
امام کاظم علیه‌السلام

بر امام منتظر بادا مبارک این ولادت

رسید شادى شیعیان به عرش اعلى چونکه شد نور رخ موسوى هویدا بر امام منتظر بادا مبارک این ولادت تهنیت بر شیعیان حضرتش از این...
امام کاظم علیه‌السلام

مژده‏ ى میلاد تو، نفحه ى باد صباست

مژده‏ ى میلاد تو، نفحه ى باد صباست رایحه ‏ى یاد تو با دل ما آشناست آمدى و باب هر حاجت دلها شدى باب...
امام کاظم علیه‌السلام

چون گل گلزار صادق پرده از رخ برگرفت

چون گل گلزار صادق پرده از رخ برگرفت عالم از نور جمالش جلوه ى دیگر گرفت آفتاب صبح صادق آنکه از صبح ازل روشنى...
امام کاظم علیه‌السلام

بر دسته گل امام صادق صلوات

بر خنده ی خورشید مشارق صلوات بر آینه ی جمال خالق صلوات از مکه و از مدینه گل می بارد بر دسته گل امام صادق صلوات ولادت امام موسی کاظم علیه السلام مبارک باد
امام کاظم علیه‌السلام

به روز بیستم ذالحجه دل ها در سرور آمد

به روز بیستم ذالحجه دل ها در سرور آمد نما شادی دوباره عطر و بوی کوه طور آمد وزیده در جهان بوی باغ جنان ز بستان نبی گلی گشته عیان ولادت امام موسی کاظم علیه السلام مبارک باد
امام کاظم علیه‌السلام

دوباره آمد در دنیا حجت یزدانی

حضرت صادق را خدا پسر داده ست شاکر درگاه خدایش به روز میلاد است عرش خداوندی، شده چراغانی دوباره...
امام کاظم علیه‌السلام

طلوع نور من از کاظمین می‌بینم

طلوع نور من از کاظمین می‌بینم ز آسمان ولایت ستاره می‌چینم به عشق حضرت کاظم دلم هوایی شد در این...
امام کاظم علیه‌السلام

گلستان نبی بار دگر امشب ثمر داده

گلستان نبی بار دگر امشب ثمر داده  حمیده نو عروس فاطمه امشب قمر زاده  مهی زیبا رسید، گل موسی رسید همه شادی کنید، امید ما رسید ولادت امام موسی کاظم علیه السلام مبارک باد
امام کاظم علیه‌السلام

بیستم ذالحجه ماهی سر زده

بیستم ذالحجه ماهی سر زده موسی جعفر به دنیا آمده  خانه ی صادق شده وادی طور  اهل بیت مصطفی غرق سرور ولادت امام موسی کاظم علیه السلام مبارک باد
امام کاظم علیه‌السلام

جشن می باید که میلاد شریف کاظم است

جشن می باید که میلاد شریف کاظم است نوکری در روز میلادش نما شادی کنان کاظمینش روز میلادش تماشایی بود بارگاهش...