0
ویژه نامه ها
حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

هر دلی پروانه در کوی محمّد می‌شود

هر دلی پروانه در کوی محمّد می‌شود عاشقی دیوانه از روی محمّد می‌شود در قیامت چشم و دل سوی محمّد می‌شود کار ما در کُنجِ ابروی محمّد می‌شود میلاد پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله...
حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

نیست دگر همچو گلِ چهره‌‌ی احمد

ستوده خلقت خودش خالقِ سرمد لحظه‌‌ی خلقِ گلِ سیمایِ محمد گفته که احسنت بر این چهره‌‌ی زیبا نیست دگر همچو گلِ چهره‌‌ی احمد میلاد پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله مبارک باد
حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

هر که خواهد روز محشر خنده بر دل آورد

هر که خواهد روز محشر خنده بر دل آورد یا که رمزی را برای حلِ‌ مشکل آورد یا که در باغِ جنّان جایی به حاصل آورد چاره‌ی کارش خمِ مویِ محمّد می‌شود میلاد پیامبر اکرم صلّی الله علیه...
حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

بر عرش و زمین شمس درخشان آمد

بر عرش و زمین شمس درخشان آمد از جانب مکه بوی ریحان آمد در قلب جهالت یک تشعشع از نور از بهر هدایت سوی انسان آمد میلاد پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله مبارک باد
حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

ای حق نیافریده کسی را مثال تو

ای حق نیافریده کسی را مثال تو خورشید جلوه ایست ز نور  جمال تو  ای محرم حریم خداوند ذو الجلال  ای عقل مانده  مات ز جاه و جلال تو  میلاد پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله مبارک...
حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

آن روز که عالَمی خبر خواهد کرد

آن روز که عالَمی خبر خواهد کرد ارکان ستم زیر و زبر خواهد کرد در سایه ی ذکر بر محمد صلوات مهدی به تمام ما نظر خواهد کرد میلاد پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله مبارک باد
حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

ای اهل جهان آمده بر ما برکات

ای اهل جهان آمده بر ما برکات آمد به جهان صاحب هر راه نجات از عرش صدای جرییل آمده است ناز قدم رسول...
حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

ای آفرینش از تو گرفته است تار و پود

شد جهان روشن ز مولودِ دو نور شد زمین و آسمان غرقِ سرور شوقِ روی مصطفی (ص) و صادقش (ع) فرش تا عرشِ خدا آمد به شور! میلاد پیامبر اکرم و امام صادق علیهما...
حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

رسول آخرین و سید ابرار می آید

کسی آید که اسلامش فرا گیرد دنیا را رسول آخرین و سید ابرار می آید بود میلاد او بر مسلمین روز دل افروزی که جام دل در آن با شادی سرشار می آید میلاد پیامبر اکرم صلّی الله علیه و...
حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

شکوفا می شود زیبا گلی در خاک لم یزرع

شکوفا می شود زیبا گلی در خاک لم یزرع کویر مرده با این گل چنان گلزار می آید چو آمد سرنگون بتها شده، آتشکده خاموش کسی که می کند با ظالمین پیکار می آید میلاد پیامبر اکرم صلّی الله...