0
ویژه نامه ها
الزامات قانونی و عمومی اجرای نیات واقفان در موقوفات

الزامات قانونی و عمومی اجرای نیات واقفان در موقوفات

در این نوشتار، به این مسأله می پردازیم که اگر بخواهیم نیات واقفین را به صورت کامل و در خور شایسته به مرحله اجرا در بیاوریم، چه تمهیداتی را باید...
حدود وظايف و اختيارات متولي

حدود وظايف و اختيارات متولي

وظيفه‏ي متولي در مرحله اول، حفظ و صيانت اصل وقف و عمارت و اصلاح آن در صورت نياز، و در مرحله‏ي بعد تحصيل و جمع‏آوري درآمد وقف و تقسيم آن بين مستحقين...
اين اموال بعد از انقراض، ملک کيست؟

اين اموال بعد از انقراض، ملک کيست؟

بدون ترديد اگر در مورد محل بحث، قايل به صحت آن به عنوان حبس شديم اين مال به مالک اصلي‏اش بازمي‏گردد، زيرا اصلا از اول از ملک او خارج نشده است...
شخصيت حقوقي وقف

شخصيت حقوقي وقف

از جمله موضوعات فقهي حقوقي که بايسته‏ي بحث و تحقيق‏اند عنوان «شخص حقوقي»است و از آنجا که پرسش‏هاي زيادي در اين باره مطرح است، اين بايستگي دو...
حفظ عين موقوفه

حفظ عين موقوفه

حفظ موقوفه از اهم وظايف متولي است و هر گاه در نگهداري آن کوتاهي کند مي‏يابد پاسخگو بوده و از عهده خسارت وارده نيز برآيد. کما اين که ماده 6 قانون...
فرهنگ حقوقي وقف

فرهنگ حقوقي وقف

مجله وقف ميراث جاويدان از همان آغاز انتشار علاوه بر جمع‏آوري مقالات و فعاليتهاي روزمرّه مطبوعاتي درصدد برآمد برخي کارهاي زيربنائي و تحقيقي را...
قابليت بقاء حقوق (مالکيت) معنوي در مقابل انتفاع

قابليت بقاء حقوق (مالکيت) معنوي در مقابل انتفاع

قبل از اين ديديم که حقوق (مالکيت) معنوي، منفعت محسوب نمي شوند. بنابراين، از جهتي که فقها و حقوقدانان وقف منفعت را باطل مي دانند، نمي توان وقف...
لزوم عين بودن مال موقوفه

لزوم عين بودن مال موقوفه

تعريف فقهي و حقوقي وقف به «تحبيس عين و تسبيل منفعت» و روايات و احاديثي که به معناي شناسايي صحت عمل وقف و تعيين ارکان آن مي باشد، ترديدي در آن...
 وقف در مقابر

وقف در مقابر

درکتب سير چنين مذکور است که در زمان حکمراني اميرکبير امير مبارزالدين محمد بناي توسعه‏ي حصار بلده گذارده در آن حين حفاران خندق بجسد سعيد شهيد...
ديون وقف

ديون وقف

منظور از ديون وقف، تعهدات مالي است که بر عهده موقوفه بوده و قانونا قابل مطالبه است. بنابراين مالياتها، حق‏الزّحمه کارکنان موقوفه، هزينه‏هاي اداري،...
بطلان

بطلان

1ـ حالتي که احراز شود وقف مورد ادّعا، داراي شرايط صحّت انعقاد و ارکان قانونيِ لازم نبوده است؛ مثل موردي که کشف شود موضوع وقف قبلاً تلف‏شده بوده...
در مدارس

در مدارس

در ازمنه‏ي سابقه در دارالعباده‏ي يزد زياده از چهارصد مدرسه و بقعه‏ي شريفه‏ي معموره مي‏بوده که هر يک از آنها موقوفات کلي و جزئي مي‏داشته و نظر...
انحلال وقف

انحلال وقف

وقف جنبه دائمي دارد و محدود به زمان معيّني نيست، ولي ممکن است بنابه دليلي خودبه‏خود منحَل گردد؛ مانند اينکه مال موقوفه بر اثر حوادث طبيعي تماما...
وقف حقوق معنوي

وقف حقوق معنوي

وقف عبارت از آن است که مالي از سوي مالک براي هدف خيري اختصاص يابد و منافع آن به طور دائمي، در جريان استفاده براي آن هدف، مصرف شود. اختصاص مال...
قبض مال موقوفه

قبض مال موقوفه

قبض به معناي در اختيار گرفتن مال است به نحوي که امکان تصرف دلخواه يا مورد توافق طرفين عقد وجود داشته باشد. در واقع، قبض چهره ديگر تسليم است که...
وقف

وقف

" وقف " يکي از نهادهاي حقوقي مترقي و پيشرو حقوق اسلامي است که آرزومندي بشر براي ماندگاري و بقاي جاودانه را بر ملا مي سازد. در اين تحول و دگرگوني...
شرايط عمومي مال موقوفه

شرايط عمومي مال موقوفه

ملک بودن- قاعده «لاوقف الا في ملک» همين ويژگي موقوفه را متذکر مي شود. ماده 57 قانون مدني مي گويد «واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي کند...»....
صحت وقف حقوق (مالکيت) معنوي - نظريه قابل تأييد

صحت وقف حقوق (مالکيت) معنوي - نظريه قابل تأييد

امروزه در مورد اصل مشروعيت وقف، ترديدي جدي ميان جوامع مسلمان ديده نمي شود. همه مذاهب اصلي اسلام (حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و شيعيان زيدي و طاهري...
منافع وقف

منافع وقف

(ج: موقوفٌ‏عليهم)شخص يا اشخاصي هستند که منافع مال موقوفه، عايد آنان مي‏گردد؛ اشخاصي که حق انتفاع از منافع مال وقف‏شده را دارند. ممکن است موقوفٌ‏عليهم...
تقسيم ملک از وقف

تقسيم ملک از وقف

هر گاه دو يا چندنفر در عين مشخّصي مُشاعا شريک باشند و يکي از آنان حصّه خود را وقف نمايد، وقف مُشاع پديد مي‏آيد. در اين صورت، وقفيّت و ملکيّت...