ویژه نامه ها
پارسونز و جامعه شناسی ارزش‌ها

پارسونز و جامعه شناسی ارزش‌ها

جامعه شناسی پارسونز را جامعه شناسی ارزش‌ها دانستن، همان قدر مایه‌ی توهم است كه یكی دانستن آن با كاركردگرایی. اغلب گفته می‌شود كه جامعه شناسی...
كاركردگرایی در نظر پارسونز

كاركردگرایی در نظر پارسونز

مفسران یا منتقدان پارسونز وقتی كه می‌خواهند موقعیت جامعه شناسی‌اش را در چارچوب جامعه شناسی امریكایی تعیین كنند، معمولاً آن را به دو مكتب فكری...
تنوع مطالعات تجربی در جامعه شناسی تالكوت پارسونز

تنوع مطالعات تجربی در جامعه شناسی تالكوت پارسونز

اهمیت مطالعات تجربی در جامعه شناسی پارسونز فهمیده نخواهد شد مگر آن‌كه نگاه جامع و فراگیر به همه‌ی موضوعاتی داشته باشیم كه پارسونز آن‌ها را به...
نظام سیاسی از منظر تالكوت پارسونز

نظام سیاسی از منظر تالكوت پارسونز

پارسونز بر این باور بود كه منطق نظریه‌ی كنش، او را مجاز بلكه مجبور می‌كند كه همان مدل تحلیلی را كه برای نظام عموی كنش به كار برده است در مورد...
جامعه شناسی تطبیقی در نظر پارسونز

جامعه شناسی تطبیقی در نظر پارسونز

در ذهن پارسونز رابطه‌ی تنگاتنگی میان تكامل‌گرایی و جامعه‌شناسی تطبیقی وجود دارد. مبنای جامعه شناسی تطبیقی در تكامل گرایی است. پارسونز معتقد است...
نظام اقتصادی در نگاه پارسونز

نظام اقتصادی در نگاه پارسونز

به نظر پارسونز مهم‌ترین ویژگی جامعه‌ی صنعتی مدرن موقعیت برتر و مسلطی است كه نهادهای اقتصادی در آن دارند. در مقایسه با جامعه‌های ابتدایی و میانی،...
تكامل جامعه‌ها در نظر تالكوت پارسونز

تكامل جامعه‌ها در نظر تالكوت پارسونز

پارسونز به مكتب پیشگامان جامعه شناسی تعلق داشت كه رویكردشان عموماً تكامل‌گرا یا تاریخی بود، همچون دوركِم، اسپنسر، وبر، زومبارت یا ماركس. تحت...
تغییرات ساخت اجتماعی در نظریه‌ی پارسونز

تغییرات ساخت اجتماعی در نظریه‌ی پارسونز

پویایی تعادل اجتماعی از نظر پارسونز فرایند نادگرگونی است؛ بیان شیوه‌ی كاركرد هر جامعه‌ای است بدون آنكه لزوماً در آن تغییر ساخت پدید آید. بنابراین...
كنش متقابل اجتماعی

كنش متقابل اجتماعی

موضوع مطالعه‌ی جامعه شناسی به نظر پارسونز صورت خاصی از كنش اجتماعی است كه در نظام اجتماعی پیدا می‌كند. این گفته به توضیح بیشتری نیاز دارد. صورت...
نظام‌های فرعی كنش در نظریه‌ی تالكوت پارسونز

نظام‌های فرعی كنش در نظریه‌ی تالكوت پارسونز

ساخت بندی ابعاد كاركردی نظام كنش فرصتی فراهم كرد تا پارسونز افكارش را درباره‌ی موضوع توضیح دهد. شاید تحت تأثیر پیتیریم سوروكین (1)، پارسونز مدت‌ها...
مفهوم كنش اجتماعی در نظریه‌ی جامعه شناسی پارسونز

مفهوم كنش اجتماعی در نظریه‌ی جامعه شناسی پارسونز

سرآغاز تمامی نظریه‌ی پارسونز كه در عین حال آن را در چارچوبی بسیار وسیع مطرح می‌كند، مفهوم كنش اجتماعی است. تعریف ساده و دقیق این مفهوم میسر نیست،...
نظام كنش اجتماعی در نظریه‌ی پارسونز

نظام كنش اجتماعی در نظریه‌ی پارسونز

کنش اجتماعی به نظر پارسونز موضوع مطالعه‌ی همه‌ی علوم انسانی است. برای آن‌كه مطالعه‌ی كنش اجتماعی، به معنای دقیق كلمه علمی باشد،‌ به نظر پارسونز...
جایگاه تالكوت پارسونز در جامعه شناسی آمریكایی

جایگاه تالكوت پارسونز در جامعه شناسی آمریكایی

با انتشار نخستین مقاله‌ها و مخصوصاً با انتشار كتاب ساخت كنش اجتماعی، شخصیت علمی پارسونز در جامعه شناسی امریكایی عصرش تثبیت می‌شود. با این وصف،...
زندگی دانشگاهی تالكوت پارسونز

زندگی دانشگاهی تالكوت پارسونز

تالكوت پارسونز در سال 1902 در شهر كولورادو اسپرینگ در ایالت كولورادو دیده به جهان گشود. پدرش در كلیسای پروتستانی كشیش بود و در نهضت دینی انجیل...
كاركردگراییِ تالكوت پارسونز

كاركردگراییِ تالكوت پارسونز

مفهوم كاركرد كه ابتدا در انسان شناسی به كار گرفته شده بود با تأخیر از سوی جامعه شناسانی كه می‌خواستند از آن نقطه‌ی ثقلی برای استدلال‌های نظری‌شان...
جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز

جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز

پارسونز در پی آن بود که یک نظریه‌ی کامل در مورد جامعه پدید آورد؛ یک نظریه که تمام رفتارهای اجتماعی را در تمام مکان‌ها و در کل تاریخ با مدلی واحد،...
تأثیرگذاری فکری تالکوت پارسونز

تأثیرگذاری فکری تالکوت پارسونز

پارسونز سهم عظیمی در رشته‌ی جامعه‌شناسی دارد. او با ارائه‌ی نظریه‌ی کلان کارکردگرایی ساختاری، دگرگونی بنیادینی در تفکر جامعه‌شناسی ایجاد کرد....
ریشه‌های اندیشه‌ی تالکوت پارسونز

ریشه‌های اندیشه‌ی تالکوت پارسونز

پارسونز یکی از برجسته‌ترین نظریه‌های جامعه‌شناختی، یعنی نظریه‌ی کارکردگرایی -ساختاری، را پدید آورد. او از همان زمان که دانشجویی جوان بود می‌دانست...
زندگینامه‌ی تالکوت پارسونز

زندگینامه‌ی تالکوت پارسونز

تالکوت پارسونز در سال 1902، در کلرادو اسپرینگز در ایالت کلرادوی امریکا، در خانواده‌ای مذهبی که برای تحصیل ارزش قائل بود، زاده شد. او کوچک‌ترین...
تحول انديشه ي پارسنز

تحول انديشه ي پارسنز

زندگي پارسنز را به سه دوره مي توان تقسيم کرد. دوره ي اول که مصادف است با طرح نظريه ي کنش که مبتني بر تحليل ساختي اوست که در کتاب ساخت کنش اجتماعي،...