0
ویژه نامه ها
نخستین پندارگران سیاست

نخستین پندارگران سیاست

آثار جامعه شناسیک این دو ابرفرزانه جهان، بانی و پیشگام پندارشناسی (ایده ئولوژى)، به تمامی در راستای سیاست چرخیده‌اند و خاستگاه فکری، شرایط زمانی...
طبیعت و میثاق

طبیعت و میثاق

تفكر انتقادی در باب اهداف سیاسی در همه جا اتفاق نیفتاده است. می‌توان فرض كرد كه تضاد شخصی و رقابت، همواره مشخصه‌ی حیات انسان بوده است؛ اما علاوه...
بهين کشور ارسطو

بهين کشور ارسطو

از نظر ارسطو، انسان بالطبع اجتماعي است و براي زندگي در جامعه ي سياسي ساخته شده است و داراي ميلي طبيعي به آن است. در عين حال، نفع مشترک و کوشش...
مدينه فاضله افلاطون

مدينه فاضله افلاطون

مدينه ي فاضله ي افلاطون، کهن ترين نمونه ي جامعه ي آرماني تخيلي مکتوب بشري است که در رساله ي تيمائوس و کريتياس و در کتاب جمهور از زبان سقراط و...
پولوبیوس و نظام سیاسی مختلط

پولوبیوس و نظام سیاسی مختلط

پولوبیوس در حوالی 200 ق.م. در مگالوپولیس، در پلوپونسوس، زاده شد و در حوالی 120 ق.م. درگذشت. پدرش، لوکوراتس، چهره سرشناسی در اتحادیه آخایایی بود،...
فلسفه سیاسی اپیکوریان

فلسفه سیاسی اپیکوریان

دومین مکتب اصلی هلنیستی مکتب اپیکوریان بود که اپیکوروس ساموسی ( 341-270ق.م.) آن را بنیان نهاد. اپیکوروس به آتن آمد و حوالی سال های 307 تا 306...
قانون طبیعت فیلسوف

قانون طبیعت فیلسوف

قانون طبیعی یا قانون طبیعت یکی از اندیشه های محوری در فلسفه سیاسی غرب است. چون قانون طبیعی از زمان مطرح شدنش در دوران باستان به شکل های مختلفی...
اسطوره ی عصر طلایی

اسطوره ی عصر طلایی

یک پاسخ به تضاد میان قانون طبیعی و راه و رسم جهان مفروض گرفتن دوره ای است در گذشته که در آن قانون طبیعی مراعات می شده است. فاصله عمیق میان قانون...
فلسفه سیاسی کلبیان

فلسفه سیاسی کلبیان

دیوگنس سینوپه ای ( حدود 412-323) ، مهمترین فیلسوف کلبی، یکی از آشناترین چهره های دنیای باستان است. او را عموماً در نقش یک منتقد طاغی جامعه تصویر...
فلسفه ی سیاسی رواقیون

فلسفه ی سیاسی رواقیون

نام مکتب رواقی برگرفته از واژه یونانی « استوا» به معنای ایران منقوش است. زنون کیتیونی در حوالی سال 310 قبل از میلاد در آتن در یکی از همین رواق...
آرمان های قابل تحقّق ارسطو

آرمان های قابل تحقّق ارسطو

معیار ما در تعیین بهترین سازمان حکومت و بهترین شیوه زندگی برای اکثریت کشورها و مردمان، نه فضایلی است که از دسترس عوام به دور باشد نه ترتیبی است...
فلسفه سیاسی هلنیستی

فلسفه سیاسی هلنیستی

دوره ما بین مرگ ارسطو و آثار سیسرون، که در قرون اولیه قبل از میلاد نوشته شدند، بزرگ ترین گسست در تاریخ فلسفه سیاسی غرب است. دانشورانی بزرگ می...
نقد ارسطو بر جمهوری افلاطون

نقد ارسطو بر جمهوری افلاطون

در کتاب دوم سیاست ارسطو به نقد شهر عدالتی می پردازد که در جمهوری آمده است. این نقد بخشی از وارسی دولت های آرمانی در عالم نظر و عالم عمل است....
یونان از نگاه ارسطو

یونان از نگاه ارسطو

بزرگترین خدمت ارسطو به فلسفه سیاسی تجزیه و تحلیل عملی او از گونه های سیاسی است. استفاده ارسطو از شیوه های زیست شناختی نقاط قوتی هم دارند. این...
بندگی طبیعی و انقیاد زنان از دیدگاه ارسطو

بندگی طبیعی و انقیاد زنان از دیدگاه ارسطو

در کتاب اول سیاست، ارسطو از طبیعی بودن بندگی دفاعی می کند که زبانزد شده است. در اینجا نیز او علیه این نظر سوفسطاییان که در حال رشد بود و بندگی...
پولیس: آغاز سیاست

پولیس: آغاز سیاست

ارسطو سیاست را با بحث درباره پولیس آغاز می کند، که البته شکل خاصّ ممتاز سیاسی در یونان بود و در قلب تحلیل او از جهان سیاسی جای دارد. طبق نظر...
نقد ارسطو بر افلاطون

نقد ارسطو بر افلاطون

ارسطو برای تدریس در لوکئوم قوانین اساسی و تاریخ این قوانین را در 158 شهر یونانی گردآوری کرد. دراین پروژه بی تردی شاگردانش او را یاری می دادند....
افلاطون و آزادی فردی

افلاطون و آزادی فردی

با توجه به این که افلاطون دموکراسی را محکوم می کند، جای تعجب ندارد که شهروندان جوامع دموکراتیک فلسفه سیاسی او را سخت به باد انتقاد می گیرند....
نقدهای افلاطون بر دموکراسی

نقدهای افلاطون بر دموکراسی

دیدگاه دو جهانی افلاطون متضمن نگاه تحقیرآمیز به فرایندهای سیاسی موجود درکشورها و دولت هاست. دیدیم که افلاطون در دوره جوانی به این نتیجه رسیده...
اشتراکیّت افلاطونی

اشتراکیّت افلاطونی

برای آن که « حاکمان» هرچه بیشتر بتوانند خودشان را وقف وظیفه شان کنند، باید تحت نظام مشهور شهرعدالت که نظام اشتراکی ( کمونیسم) است زندگی کنند....