0
ویژه نامه ها
انديشه سياسي ناييني (2)

انديشه سياسي ناييني (2)

براي بيان مقصود طرح نکات مقدماتي بي‌مناسبت نمي‌نمايد: اول: نظام سياسي در جوامع مختلف را مي‌توان با توجه به ارزش‌ها و آرمان‌هاي هر جامعه تعريف...
انديشه سياسي ناييني (1)

انديشه سياسي ناييني (1)

در بين انديشمندان معاصر ايراني اسلامي، محمدحسين ناييني جايگاه ويژه‌اي دارد؛ زيرا درباره‌ي پيامدهاي جنبش مشروطيت که براي ايرانيان پديده‌اي مستحدث...
درمان استبداد

درمان استبداد

برای علاج استبداد، چاره ای جز ریشه کن کردن قوای استبداد نیست. اگر قوای استبداد، ریشه کن نشود، هرگز رایحه عدل و آزادی و مساوات به مشام ملت نخواهد...
وظایف نمایندگان مجلس اسلامی

وظایف نمایندگان مجلس اسلامی

درست است که آدم های خوب و آگاه، هم وظیفه شناسند و هم متعد به انجام وظیفه؛ ولی کیست که نداند که باید تشخیص وظایف بر عهده سلیقه های شخصی نباشد...
قوای استبداد

قوای استبداد

شناختن قوای استبداد بر عهده مردم است. اگر مردم قوای استبداد را نشناسند، مستبد را نمی شناسند و در حقیقت از شناخت عوامل بدبختی و پریشانی خود محرومند...
مشروعیت مجلس

مشروعیت مجلس

کارهایی که بر عهده مجلس و مجلسیان است، نوعی ولایت بر مردم و بر اموال عمومی است. اِعمال چنین ولایتی از سوی مجلس و مجلسیان، نیاز به مشروعیت دارد....
شرایط اعضای مجلس اسلامی

شرایط اعضای مجلس اسلامی

هیچ سِمت و مسئولیتی بدون شرط و قید نیست. هیچ کس نمی تواند خارج از ضوابط شرعی و عقلی و قانونی عهده دار مسئولیتی شود.
بهانه گرفتن از قانون اساسی

بهانه گرفتن از قانون اساسی

از آن جا که در متمم قانون اساسی سخن از «نظارت هیئت مجتهدین عظام» به میان آمده و به آن ها عنوان «طراز اول» داده شده بود، به این شبهه متمسک می...
مجلس شورا و شبهات مربوط به آن

مجلس شورا و شبهات مربوط به آن

مجلس شورا، خانه ملت و سنگر مستحکم قانون گذاری است. هر کشوری برای خود قانونی متناسب با نوع حکومتش دارد. منتسکیو معتقد بود که قوانین «در حکومت...
قانون اساسی و مخالفان آن

قانون اساسی و مخالفان آن

آزادی و مساوات، دادنی نیست؛ بلکه گرفتنی است. ملت باید آزادی و مساوات را به استحقاق بخواهد، نه به تفضل. خوی مستبد، خوی ستم گری و اجحاف و خشونت...
مروری بر قانون اساسی مشروطیت

مروری بر قانون اساسی مشروطیت

حقیقت این است که قانون اساسی مشروطیت، ایده آل تام و تمام مرجعیت و روحانیت شیعه نبود؛ چرا که انطباق کامل با نظرات فقهی و کلامی مذهب والای تشیع...
حکومت همیشگی

حکومت همیشگی

ممکن است برخی مدعی شوند که درست است که حکومت برای جامعه ها ضرورت دارد و درست است که حکومت، جزء تار و پود فقه اسلامی است، ولی این امر ضروری، به...
پیدایش حکومت

پیدایش حکومت

به یقین زندگی آغازین مردم به صورت قبیله ای بوده است و تردیدی نیست که در زندگی قبیله ای، امر و نهی، به دست بزرگ قبیله بوده و او خود، حکومت ساده...
استبداد دینی و سیاسی

استبداد دینی و سیاسی

از نظر عقل و شرع، هم استبداد سیاسی منفور است و هم استبداد دینی و صد البته که دومی از اولی منفورتر است؛ چرا که بدون استبداد دینی، استبداد سیاسی...
نگاهی به کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة

نگاهی به کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة

انقلاب مشروطیت که با افتتاح مجلس در چهاردهم مهر 1285 به دست مظفر الدین شاه قاجار به پیروزی رسید، مقدماتی دارد که از اوایل سلطنت ناصرالدین شاه...
اندیشه سیاسی میرزای نائینی (2)

اندیشه سیاسی میرزای نائینی (2)

1- حکومت استبدادی که به دیگر الفاظ چون تمکلیه و دل بخواهانه و خودسرانه و اعتساف و استعبادیه نیز تعبیر میشود. مجموع آن لغات ویژگی های دولت استبدادی...
اندیشه سیاسی میرزای نائینی (3)

اندیشه سیاسی میرزای نائینی (3)

نابودی نظام استبدادی و حاکمیت رژیم دموکراسی و مشروطه گری بر اساس تفکیک قوا و تقسیم قدرت بر مبنای قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه اجرائیه، پی ریزی...
اندیشه سیاسی میرزای نائینی (1)

اندیشه سیاسی میرزای نائینی (1)

[1]، امّا کم تر کسی به درستی به اصل معنا و مفهوم آن توجه داشت. جناح روشنفکری، ریشه واژه را یک کلمه لاتین(فرانسه) Lachart (لاشارت) میدانستند که...
نقش مردم در اندیشه سیاسى امام خمینى و محقق نائینى

نقش مردم در اندیشه سیاسى امام خمینى و محقق نائینى

محقق نائینى با طرح ولایت فقیه در «امور حسبیه»، نقش سیاسى فقها را در حد «اذن و نظارت حقوقى» کاهش داده و براى مردم در «امور نوعیه خود» آزادى و...
انديشه سياسى ميرزاى نائينى

انديشه سياسى ميرزاى نائينى

واژه مشروطه از نيمه هاى دوره سلطنت ناصرالدين شاه بر سر زبان ها جارى بود1, اما كم تر كسى به درستى به اصل معنا و مفهوم آن توجه داشت. جناح روشنفكرى,...