انديشه سياسي ناييني (2)
براي بيان مقصود طرح نکات مقدماتي بي‌مناسبت نمي‌نمايد: اول: نظام سياسي در جوامع مختلف را مي‌توان با توجه به ارزش‌ها و آرمان‌هاي هر جامعه تعريف...
دوشنبه، 30 مرداد 1396
انديشه سياسي ناييني (1)
در بين انديشمندان معاصر ايراني اسلامي، محمدحسين ناييني جايگاه ويژه‌اي دارد؛ زيرا درباره‌ي پيامدهاي جنبش مشروطيت که براي ايرانيان پديده‌اي مستحدث...
دوشنبه، 30 مرداد 1396
درمان استبداد
برای علاج استبداد، چاره ای جز ریشه کن کردن قوای استبداد نیست. اگر قوای استبداد، ریشه کن نشود، هرگز رایحه عدل و آزادی و مساوات به مشام ملت نخواهد...
يکشنبه، 13 بهمن 1392
وظایف نمایندگان مجلس اسلامی
درست است که آدم های خوب و آگاه، هم وظیفه شناسند و هم متعد به انجام وظیفه؛ ولی کیست که نداند که باید تشخیص وظایف بر عهده سلیقه های شخصی نباشد...
يکشنبه، 13 بهمن 1392
قوای استبداد
شناختن قوای استبداد بر عهده مردم است. اگر مردم قوای استبداد را نشناسند، مستبد را نمی شناسند و در حقیقت از شناخت عوامل بدبختی و پریشانی خود محرومند...
يکشنبه، 13 بهمن 1392
مشروعیت مجلس
کارهایی که بر عهده مجلس و مجلسیان است، نوعی ولایت بر مردم و بر اموال عمومی است. اِعمال چنین ولایتی از سوی مجلس و مجلسیان، نیاز به مشروعیت دارد....
يکشنبه، 13 بهمن 1392
شرایط اعضای مجلس اسلامی
هیچ سِمت و مسئولیتی بدون شرط و قید نیست. هیچ کس نمی تواند خارج از ضوابط شرعی و عقلی و قانونی عهده دار مسئولیتی شود.
يکشنبه، 13 بهمن 1392
بهانه گرفتن از قانون اساسی
از آن جا که در متمم قانون اساسی سخن از «نظارت هیئت مجتهدین عظام» به میان آمده و به آن ها عنوان «طراز اول» داده شده بود، به این شبهه متمسک می...
يکشنبه، 13 بهمن 1392
مجلس شورا و شبهات مربوط به آن
مجلس شورا، خانه ملت و سنگر مستحکم قانون گذاری است. هر کشوری برای خود قانونی متناسب با نوع حکومتش دارد. منتسکیو معتقد بود که قوانین «در حکومت...
يکشنبه، 13 بهمن 1392
قانون اساسی و مخالفان آن
آزادی و مساوات، دادنی نیست؛ بلکه گرفتنی است. ملت باید آزادی و مساوات را به استحقاق بخواهد، نه به تفضل. خوی مستبد، خوی ستم گری و اجحاف و خشونت...
يکشنبه، 13 بهمن 1392
مروری بر قانون اساسی مشروطیت
حقیقت این است که قانون اساسی مشروطیت، ایده آل تام و تمام مرجعیت و روحانیت شیعه نبود؛ چرا که انطباق کامل با نظرات فقهی و کلامی مذهب والای تشیع...
يکشنبه، 13 بهمن 1392
حکومت همیشگی
ممکن است برخی مدعی شوند که درست است که حکومت برای جامعه ها ضرورت دارد و درست است که حکومت، جزء تار و پود فقه اسلامی است، ولی این امر ضروری، به...
يکشنبه، 13 بهمن 1392
پیدایش حکومت
به یقین زندگی آغازین مردم به صورت قبیله ای بوده است و تردیدی نیست که در زندگی قبیله ای، امر و نهی، به دست بزرگ قبیله بوده و او خود، حکومت ساده...
يکشنبه، 13 بهمن 1392
استبداد دینی و سیاسی
از نظر عقل و شرع، هم استبداد سیاسی منفور است و هم استبداد دینی و صد البته که دومی از اولی منفورتر است؛ چرا که بدون استبداد دینی، استبداد سیاسی...
يکشنبه، 13 بهمن 1392
نگاهی به کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة
انقلاب مشروطیت که با افتتاح مجلس در چهاردهم مهر 1285 به دست مظفر الدین شاه قاجار به پیروزی رسید، مقدماتی دارد که از اوایل سلطنت ناصرالدین شاه...
يکشنبه، 13 بهمن 1392
اندیشه سیاسی میرزای نائینی (2)
1- حکومت استبدادی که به دیگر الفاظ چون تمکلیه و دل بخواهانه و خودسرانه و اعتساف و استعبادیه نیز تعبیر میشود. مجموع آن لغات ویژگی های دولت استبدادی...
سه‌شنبه، 28 آذر 1391
اندیشه سیاسی میرزای نائینی (3)
نابودی نظام استبدادی و حاکمیت رژیم دموکراسی و مشروطه گری بر اساس تفکیک قوا و تقسیم قدرت بر مبنای قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه اجرائیه، پی ریزی...
سه‌شنبه، 28 آذر 1391
اندیشه سیاسی میرزای نائینی (1)
[1]، امّا کم تر کسی به درستی به اصل معنا و مفهوم آن توجه داشت. جناح روشنفکری، ریشه واژه را یک کلمه لاتین(فرانسه) Lachart (لاشارت) میدانستند که...
سه‌شنبه، 28 آذر 1391
نقش مردم در اندیشه سیاسى امام خمینى و محقق نائینى
محقق نائینى با طرح ولایت فقیه در «امور حسبیه»، نقش سیاسى فقها را در حد «اذن و نظارت حقوقى» کاهش داده و براى مردم در «امور نوعیه خود» آزادى و...
يکشنبه، 13 بهمن 1387
انديشه سياسى ميرزاى نائينى
واژه مشروطه از نيمه هاى دوره سلطنت ناصرالدين شاه بر سر زبان ها جارى بود1, اما كم تر كسى به درستى به اصل معنا و مفهوم آن توجه داشت. جناح روشنفكرى,...
دوشنبه، 2 دی 1387