0
ویژه نامه ها
سقوط تروا

سقوط تروا

اودیسه دستور داده بود که فقط یک یونانی در اردوگاهِ تخلیه شده یونانی‌ها باقی بماند تا بتواند داستانی برای تروایی‌ها بگوید که مجاب شوند و اجازه...
آمفیسبانیا؛ مار اسطوره ای دو سر

آمفیسبانیا؛ مار اسطوره ای دو سر

آمفیسبانیا (amphisbaena) ماری افسانه ای که دارای دو سر است؛ یکی در انتهای بدن و یکی از ابتدای بتن. در ادامه بیشتر با این موجود افسانه ای آشنا...
نویسندگان یونانی و رومی اساطیر

نویسندگان یونانی و رومی اساطیر

بیشتر کتاب‌های حاوی داستان‌های اساطیری اصولاً از اووید، شاعر یونانی، بهره و مایه گرفته‌‌اند، یعنی از شاعری که در زمان فرمانروایی آگوستوس می‌زیسته...
اسطوره های یونانی در روم

اسطوره های یونانی در روم

دین رومی درآغازجمهوری روم متبلور اما متحجر نشد‌؛ و این آیین کیش سازمان یافته کشوری و کارگزارانی خاص را در خدمت داشت. انجام مراسم آیینی به عهده...
انتقام اهانت

انتقام اهانت

آندرومدا شاهزاده خانم اتیوپیایی (Ethiopia) و دختر سفئوس (Cepheus) و کاسیوپیا (Cassiopea) در اساطیر یونان باستان می‌باشد.
رباینده‌ی اسپ زئوس

رباینده‌ی اسپ زئوس

در اساطیر یونان باستان، نام آنخیسس (Anchises) برای دو تن ذکر شده که عبارتند از: 1- پسر کاپیس (Capys) و تمیسته (Themiste) که یکی از پادشاهان آلبا...
آخرین تاج گل

آخرین تاج گل

آندروگئوس (Androgeus)، نام یکی از پسران مینوس (Minos) از پاسیفائه (Pasiphae) یا کرته (Crete) در اساطیر یونان باستان می‌باشد.
شکستن زنجیرها

شکستن زنجیرها

لیکوس و همسرش با آنتیوپه بسیار بدرفتاری می‌کردند تا اینکه یک شب به طوری معجزه آسا، زنجیرهایی که زن جوان با آنها بسته شده بود، خود به خود باز...
خودکشی آنتیگونه

خودکشی آنتیگونه

اساطیر یونان باستان، نام آنتیگونه (Antigone) را با سه روایت مختلف برای سه تن ذکر می‌کنند که عبارتند از: 1- دختر ائوریتیون (Eurytion) و همسر پلئوس...
خائن به وطن

خائن به وطن

وی مصاحب و مشاور پریام (Priam) و مردی پیر و سالخورده که قبل از جنگ تروا (Troy) با برخی از فرماندهان یونانی که چندی مهمان او بودند، روابطی دوستانه...
تطهیر جنایت

تطهیر جنایت

در افسانه‌های یونانی آمفی‌تریون (Amphitryon)، پسر آلکائوس (Alcaeus) و آستیدامیا (Astydamia) بود که شوهر آلکمنا (Alcmena) نیز محسوب می‌شد. وی...
جادوی چنگ

جادوی چنگ

روایت است که وقتی آمفیون چنگ خود را می‌نواخت، آجرها به خودی خود حرکت کرده و به صورت دیوار چیده می‌شدند. همچنین در روایتی آمده که پس از تولد آمفیون،...
قهرمان پیشگویی یونان

قهرمان پیشگویی یونان

آدراستوس چون به پولی‌نیسس قول داده بود که او را بر تخت سلطنت تبس بنشاند، از شوهر خواهرش تقاضا کرد تا او را نیز در اردوکشی به تبس شرکت دهد. آمفیارائوس...
زنان جنگل

زنان جنگل

آمازون‌ها (Amazons) در اساطیر یونان نام قبیله‌ی زن‌هایی بود از اعقاب آرس (Ares) و هارمونیا (Harmonia) که در جنگلی با همین نام زندگی می‌کردند....
دستور به خورشید

دستور به خورشید

همسر آمفی‌تریون (Amphitryon) و مادر هراکلس (Heracles) در اساطیر یونان باستان که دودمان وی به پرسئوس (Perseus) منسوب می‌شود. آلکمنه (Alcmene)...
جامه‌ی هارمونیا

جامه‌ی هارمونیا

در اساطیر یونان باستان نام آلکمائون (Alcmaeon) برای دو تن ذکر شده که عبارتند از: 1- پسر ارشد پیشگویی به نام آمفیارائوس (Amphiaraus) و برادر...
شیرکشی آلکاتوس

شیرکشی آلکاتوس

در اساطیر یونان باستان نام آلکاتوس (Alcathous) برای شش تن ذکر شده که عبارتند از: 1- دومین خواستگار هیپودامیا (Hippodamia) و دختر اوئنومائوس (Oenomaus)...
کشیش آرگوس

کشیش آرگوس

در اساطیر یونان باستان، نام آلسیونه (Alcyone) برای شش زن ذکر شده که عبارتند از: 1- دومین پلیاد (Pleiade) که با پوزئیدون (Poseidon) مقاربت و آمیزش...
رهایی از توفان

رهایی از توفان

پسر نائوسیتوس (Nausithous) یا فائاکس (Phaeax) و پدر نائوسیکا (Nausicaa)، هالیوس (Halius) و لائوداماس (Laodamas) در اساطیر یونان باستان می‌باشد....
آلتس سرگردان

آلتس سرگردان

در اساطیر یونان باستان، نام آلتس (Aletes) برای پنج تن ذکر شده که عبارتند از: 1- آلتس یا آلته (Alete)، پسرآئژیستوس (Aegisthus) و کلیتم‌نسترا (Clytaemnestra)...