0
ویژه نامه ها
ابوالهول؛ شیر اسطوره ای با سر انسان

ابوالهول؛ شیر اسطوره ای با سر انسان

ابوالهول (sphinx) در هنر مصر باستان و یونان و حتی آسیا، موجودی اسطوره ای است با بدن شیر و سر انسان. با ماه همراه باشید تا در ادامه بیشتر درباره...
اسرار نهان درباره هرم جیزه مصر و امواج الکترومغناطیسی

اسرار نهان درباره هرم جیزه مصر و امواج الکترومغناطیسی

اهرام مصر اگر شگفت‌انگیزترین بناهای دوران باستان هم نباشند، مسلما یکی از عجیب‌ترین بناهای ساخته‌شده به دست بشر در طول تاریخ هستند. همواره پژوهش‌های...
اطلاعاتی از اهرام مصر

اطلاعاتی از اهرام مصر

اهرام مصر، نماد فرهنگ و تمدن مصر به شمار می‌روند. این بناها که مصریان به آن می‌بالند شهرت جهانی دارند. به منظور کسب اطلاعاتی در خصوص اهرام مصر...
خاستگاه آیینی داستان سوزن عیسی با رویکرد تطبیقی به اساطیر مصر و کیش مهر

خاستگاه آیینی داستان سوزن عیسی با رویکرد تطبیقی به اساطیر مصر و کیش مهر

در داستان تمثیلی سوزن عیسی که در متون نظم و نثر بسیاری از قدما به چشم می‌خورد، عناصر نمادینی نهفته است که ریشه‌ای کهن در اساطیر مصر باستان و...
پیشگویی دبیر

پیشگویی دبیر

روزگاری روستایی ساده‌ای بود که کارش بافتن کتان بود و با این کار به زحمت نان بخور و نمیر خود را به دست می‌آورد. او از روستاییان، کتان خام می‌خرید...
داستان رامپسینیت

داستان رامپسینیت

یکی از فرعونهای مصر به نام رامپسینیت گنجی از زر و گوهرهای گرانبها فراهم آورده بود. گنجی چنان بزرگ که هرگز هیچیک از جانشینانش نتوانست، نه تنها...
داستان شهدخت بختان

داستان شهدخت بختان

روزی رامسس دوم، فرعون مصر بر آن شد که در کشور خویش به سیر و سیاحت بپردازد مرزهای کشور مصر در دوران سلطنت او بسی فراتر از مرزهای قلمرو فرمانروایی...
مسافرت اونامونو به کرانه‌های سوریه

مسافرت اونامونو به کرانه‌های سوریه

اونامونو در پرستشگاه کرنک به خدمت، آمون رع، شاه خدایان گماشته شده بود. او بر کارهای خراطی و نجاری نظارت داشت و به خراطان و نجاران دستور می‌داد.
سرنوشت

سرنوشت

روزگاری پادشاهی در مصر فرمانروایی می‌کرد که دلی سرشار از غم و اندوه داشت زیرا پسری نداشت که وارث تخت و تاجش گردد و پس از درگذشت او کشورش را اداره...
داستان ساتنی و فرزندش

داستان ساتنی و فرزندش

روزگاری شاهی بود که او را اوزیناریس می‌خواندند و یکی از پسرانش ساتنی نام داشت. ساتنی دبیری دانشمند بود و از همه‌ی دانشها اطلاع کامل داشت و انگشتانش...
ماجرای ساتنی بامومیاییها

ماجرای ساتنی بامومیاییها

روزگاری شاهی بود که او را اوزینارس خوانده می‌شد. این شاه پسری داشت به نام سانتی و برادر شیری ساتنی ایناروس خوانده می‌شد. ساتنی در هر کاری وارد...
چگونه تحوتی یی شهر جوپه را گشود؟

چگونه تحوتی یی شهر جوپه را گشود؟

روزگاری در سرزمین مصر سردار پیاده نظامی بود که او را تحوتی‌یی می‌نامیدند. او در همه‌ی لشکرکشیهای فرعون به کشورهای جنوب و شمال همراهش بود. فرعون...
سرگذشت سینوحیت

سرگذشت سینوحیت

سینوحیت دوست فرعون و اداره کننده‌ی زمینهای او و قائم مقام او در نزد بادیه نشینان، سینوحیت، یکی از درباریان فرعون سرگذشت خویش را چنین نقل می‌کند:
توفان زده

توفان زده

دو هزار سال پیش از میلاد مسیح، در دوران سلسله‌ی دوازدهم فرعونهای مصر، ناخدایی دچار توفان شد و کشتی خود را از دست داد.
دادخواهی کشاورز

دادخواهی کشاورز

روزگاری در دشت نمک مردی به کونوپو با زن و فرزندان و خران و سگان خود به سر می‌برد. او بازرگان و تنها نان‌آور خانواده‌اش بود. کالاهای دشت نمک را...
خوفوئی و جادوگران

خوفوئی و جادوگران

در روزگاری که خوفوئی فرعون مهربان و نیکوکار، بر «سراسر زمین» فرمان می‌راند، روزی رایزنان راز دار او، که یاران همنشین فرعون خوانده می‌شدند، به...
پریشانیهای «زسر» شاه

پریشانیهای «زسر» شاه

در عهد زسر شاه که از فرعونهای سلسله‌ی سوم بود، نیابت سلطنت سرزمین نوبه را نجیب زاده‌ای به نام متر به عهد داشت که در الفنتین می‌نشست و املاک خداوندگار...
داستان دو برادر

داستان دو برادر

دو برادر بودند از یک پدر و یک مادر. آنوپو، برادر بزرگتر زنی و خانه‌ای داشت و برادر کوچک در خانه‌ی او به سر می‌برد و خدمت او را می‌کرد. پارچه...
حوروس

حوروس

در اساطیر مصری، اوزیریس در روی زمین یکسره نمرد، او همچون دانه‌ای که در بهاران در دل زمین پنهان شود، چون درختی که شاخه‌های تازه می‌دهد، چون نیل...
ایزیس و اوزیریس

ایزیس و اوزیریس

نوئیت مادینه خدای آسمان و سیبو نر خدای زمین پنهان از رع با هم زناشویی کردند، زیرا می‌دانستند که او به آن دو اجازه‌ی زناشویی نخواهد داد. راستی...