0
ویژه نامه ها
نحوه‌‌ی عملکرد بسته‌ی آموزشی روان‌شناسی مثبت‌گرا (قسمت اول)

نحوه‌‌ی عملکرد بسته‌ی آموزشی روان‌شناسی مثبت‌گرا (قسمت اول)

از دیدگاه اسلام، زندگی با نشاط است و نشاط از راه لذت‌ها حاصل می‌شود و لذت‌ها همه جانبه‌اند و لذت‌های مادی و معنوی را شامل می‌شوند.
نحوه‌‌ی عملکرد بسته‌ی آموزشی روان‌شناسی مثبت‌گرا (قسمت دوم)

نحوه‌‌ی عملکرد بسته‌ی آموزشی روان‌شناسی مثبت‌گرا (قسمت دوم)

دیگران (مانند: دوست، همسر، فرزند و مانند آن)، از امکانات زندگی به شمار می‌روند. این امکان، وقتی ثمربخش خواهد بود که به درستی از آن استفاده شود.
نظریه زندگی کامل

نظریه زندگی کامل

روان‌شناسان تحقیقات پردامنه‌ای در باره مذهب صورت داده‌اند. این تحقیقات، گاه آن را عامل هیجان و سرور می‌دانند و گاه عامل خشنودی و رضامندی.
استفاده از توانمندی‌ها و فضایل شخصی

استفاده از توانمندی‌ها و فضایل شخصی

محققان پی‌بردند که توانمندی‌هایی که در بیشتر کشورها بالاترین حد موافقت با آن‌ها در بین مردم به چشم می‌خورد، عبارت‌اند از: مهربانی، انصاف، سخاوت،...
مال، مایه‌ی قوام زندگی است

مال، مایه‌ی قوام زندگی است

در روایات اسلامی، مال را به عنوان عاملی برای شرافت دنیا معرفی نموده‌اند. از سوی دیگر، در روایات اسلامی، از مال، به عنوان بهترین یاور در تقواپیشگی...
گرفتاری‌های زندگی موجب نارضایتی نیست

گرفتاری‌های زندگی موجب نارضایتی نیست

انبیا و اولیای الهی نیز بیشترین سختی‌ها را در زندگی تجربه کرده‌اند؛ اما هرگز ناراضی و ناخرسند نبودند.
عمل به بایدها و ترک نبایدها

عمل به بایدها و ترک نبایدها

از علل مهم و اساسی نارضایی از دستورهای شریعت، تصور نادرست از علت تشریع و ناآگاهی از حکمت‌های آن است.
دستورهای شریعت، فقط برای سود انسان است

دستورهای شریعت، فقط برای سود انسان است

در برخی متون دینی، مبنای سختگیری، مورد نفی قرار گرفته است. شاید برخی تصور کنند که تکالیف دینی، چیزی جز سختگیری‌های بی دلیل نیست. این تصور نیز...
چند برابر کردن پاداش الهی

چند برابر کردن پاداش الهی

شناخت واقعیت، موجب تنظیم انتظار از زندگی می‌شود و با پذیرش جهانی با رنج متناوب، فشار روانی دوران ناخوشایند را تحمل‌پذیر می‌سازد و بخشی از رضامندی...
بی‌تابی کردن دربرابر حوادث ناخوشایند

بی‌تابی کردن دربرابر حوادث ناخوشایند

باید به نزد کسی شکایت برد که توان بی‌نیاز کردن و بر طرف کردن مشکل را داشته باشد؛ کسی غیر خدا چنین توانی ندارد؛ پس به غیر او نباید شکایت برد.
بهترین واکنش به سختی‌ها، بردباری است

بهترین واکنش به سختی‌ها، بردباری است

صبر، یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در اخلاق اسلامی است و مفهومی است که نقش عمده و فراگیری در حیات انسان دارد، به گونه‌ای که لحظه‌ای از حیات نیست که...
مبانی روش شناسی نظریه فردیت یافتگی یونگ

مبانی روش شناسی نظریه فردیت یافتگی یونگ

یونگ در نظریه فردیت خود با وجود اینکه از مبانی غیرمحسوس نیز استفاده کرده اما خود را در ظاهر مانند گذشتگان خود تجربه‌گرا نشان می‌دهد. وی سعی نموده...