0
ویژه نامه ها
چگونه با آقای آذرنژاد آشنا شدیم

چگونه با آقای آذرنژاد آشنا شدیم

علی مهر داستان جذاب زیر را برای شما نوجوانان عزیز به رشته تحریر درآورده است. با هم آن را می خوانیم.
یک لیوان سفالی چطور آتشفشان خوش حالی شما را روشن می‌کند؟

یک لیوان سفالی چطور آتشفشان خوش حالی شما را روشن می‌کند؟

برای خوش حال شدن و خوش حال کردن آدم‌ها لازم نیست به اتفاق‌های بزرگ چنگ بزنیم. گاه می‌توانیم با یاد کردنشان و دادن هدیه‌های کوچک، مهر محبّت و...
هیچ جای دنیا اتاق خودم نمی‌شه

هیچ جای دنیا اتاق خودم نمی‌شه

فهیمه احمدی داستان زیبای زیر را برای شما نوجوانان عزیز نوشته است. با هم آن را می خوانیم.
درست مثل وقتی که نیوتون ضربه مغزی شد

درست مثل وقتی که نیوتون ضربه مغزی شد

جهان از آن کسانی ا‌ست که می‌خوانند. وقتی کتاب می‌خوانیم آن‌قدر حالم خوب می‌شود که بدی‌ها کنار می‌روند و جای شان پر می‌شود از حس‌ها و فکرهای خوب....
مامان سوری

مامان سوری

داستان جذاب زیر را فهیمه احمدی برای شما نوجوانان مهربان نوشته است. با هم آن را می خوانیم.
خوش به حال پنجره‌ها

خوش به حال پنجره‌ها

سیده‌افروز ارزه‌گر داستان زیبای زیر را برای شما نوجوانان عزیز نوشته است. با هم آن را می خوانیم.
تعطیلات تخم‌مرغی

تعطیلات تخم‌مرغی

در این بخش داستان زیبای زیر را که مرضیه پژوهان‌فر برای شما نوجوان عزیز نوشته است را با هم می خوانیم.
در دل ذره‌های کوچک

در دل ذره‌های کوچک

جزئی‌بینی، نوعی زیبابینی است. کمک می‌کند تا زیبایی‌های بیش‌تری را ببینیم، دل خوشی‌های متنوّعی پیدا کنیم و حواسمان به تغییرها و تحوّل‌ها باشد....
فرنی مخصوص

فرنی مخصوص

مهرداد صدقی داستان جذاب زیر را برای شما نوجوانان عزیز به رشته تحریر درآورده است. با هم آن را می خوانیم.
دور دنیا در 365 روز

دور دنیا در 365 روز

سیده افروز ارزه‌گر داستان زیبای زیر را برای شما نوجوانان عزیز به رشته تحریر درآورده است. با هم آن را می خونیم.
سازندگی و برازندگی

سازندگی و برازندگی

داستان زیبای زیر را مهرداد صدقی برای شما نوجوانان عزیز نوشته است. با هم آن را می خوانیم.
به روزهایی که تویش نبودی، لبخند بزن

به روزهایی که تویش نبودی، لبخند بزن

داستان زیبای زیر را سیده افروز ارزه‌گر برای شما نوجوانان عزیز نگاشته است. آن را با هم می خوانیم.
تولدت مبارک

تولدت مبارک

فهیمه احمدی داستان زیبای زیر را برای شما نوجوانان عزیز نوشته است. با هم آن را می خوانیم.
دنیای برگ‌آلود گلدان

دنیای برگ‌آلود گلدان

فکر می‌کنم گلدان یک دنیاست و مردمش خیلی احساس خوش‌بختی می‌کنند. مردمی که اگر خشک شوند، تبدیل به خاک مردم بعدی می‌شوند. مردمی که مراقبت می‌بینند...
پرستار مامان

پرستار مامان

نویسنده داستان زیبای زیر فاطمه نفری است. یا هم آن را می خوانیم.
مادربزرگی با خنده های نمکی

مادربزرگی با خنده های نمکی

گاهی اوقات خوشبختی داشتن مادربزرگ و پدربزرگ هایی است که مثل مربّای هویج شیرین و دوست داشتنی هستند.
رضایت‌ نامه

رضایت‌ نامه

داستان زیبای زیر نوشته نیلوفر نیک‌بنیاد است. آن را با هم می خوانیم.
پسری که می‌خواست رونالدو باشد

پسری که می‌خواست رونالدو باشد

نویسنده داستان زیبای زیر فاطمه دولتی است. بهتر است که قدر داشته ها و نعمت هایی که خداوند به ما داده است را بدانیم و بابت آن ها شکرگزار باشیم.
بخوان به نام پروردگارت

بخوان به نام پروردگارت

روزی که آسمان پُر از فرشته شد و زمین پیراهن ایمان و امید بر تن کرد. محمّد(ص) داشت دعا‌ می‌خواند که فرشته‌‌ی بزرگ خدا جبرئیل پا به غار حرا گذاشت....
شلوار سورمه‌ای‌ من کو؟!

شلوار سورمه‌ای‌ من کو؟!

وجود مادر چقدر به زندگی‌ هایمان آرامش و خوش‌بختی می بخشد. قدر این فرشته های مهربان را بدانیم و با احترام با آن ها رفتار کنیم.