مولوی

قصه هاي مثنوي به نثر

قصه هاي مثنوي به نثر
نقاشان چيني با نقاشان رومي در حضور پادشاهي، از هنر و مهارت خود سخن مي گفتند و هر گروه ادعا داشتند که در هنر نقاشي بر ديگري برتري دارند. شاه گفت: ما شما را امتحان مي کنيم تا ببينيم کدامتان برتر و هنرمندتر هستيد.يک ديوار اين خانه را پرده کشيدند و دو گروه نقاش، کار خود را آغاز کردند. چيني ها صد نوع رنگ از پادشاه خواستند و هر روز مواد و مصالح و رنگ زيادي براي نقاشي به کار مي بردند. بعد از چند روز صداي ساز و دهل و شادي چيني ها بلند شد، آنها نقاشي خود را تمام کردند اما روميان هنوز از شاه رنگ و مصالح نگرفته بودند و از روز اول فقط ديوار را صيقل مي زدند. ادامه ...

دست بگشاد و کنارانش گرفت

دست بگشاد و کنارانش گرفت
همچو عشق اندر دل و جانش گرفت دست بگشاد و کنارانش گرفت وز مقام و راه پرسيدن گرفت دست و پيشانيش بوسيدن گرفت گفت گنجي يافتم آخر بصبر پرس پرسان مي‌کشيدش تا بصدر ادامه ...

از خدا جوييم توفيق ادب

از خدا جوييم توفيق ادب
بي‌ادب محروم گشت از لطف رب از خدا جوييم توفيق ادب بلک آتش در همه آفاق زد بي‌ادب تنها نه خود را داشت بد بي‌شري و بيع و بي‌گفت و شنيد مايده از آسمان در مي‌رسيد ادامه ...

صد هزاران مرد ترسا سوي او

صد هزاران مرد ترسا سوي او
اندک‌اندک جمع شد در کوي او صد هزاران مرد ترسا سوي او سر انگليون و زنار و نماز او بيان مي‌کرد با ايشان براز ليک در باطن صفير و دام بود او به ظاهر واعظ احکام بود ادامه ...

پس بگويم من بسر نصرانيم

پس بگويم من بسر نصرانيم
اي خداي رازدان مي‌دانيم پس بگويم من بسر نصرانيم وز تعصب کرد قصد جان من شاه واقف گشت از ايمان من آنک دين اوست ظاهر آن کنم خواستم تا دين ز شه پنهان کنم ادامه ...

او وزيري داشت گبر و عشوه ده

او وزيري داشت گبر و عشوه ده
کو بر آب از مکر بر بستي گره او وزيري داشت گبر و عشوه ده دين خود را از ملک پنهان کنند گفت ترسايان پناه جان کنند دين ندارد بوي مشک و عود نيست کم کش ايشان را که کشتن سود نيست ادامه ...

بود شاهي در جهودان ظلم‌ساز

بود شاهي در جهودان ظلم‌ساز
دشمن عيسي و نصراني گداز بود شاهي در جهودان ظلم‌ساز جان موسي او و موسي جان او عهد عيسي بود و نوبت آن او آن دو دمساز خدايي را جدا شاه احول کرد در راه خدا ادامه ...

گرچه هر دو بر سر يک بازي‌اند

گرچه هر دو بر سر يک بازي‌اند
هر دو با هم مروزي و رازي‌اند گرچه هر دو بر سر يک بازي‌اند هر يکي بر وفق نام خود رود هر يکي سوي مقام خود رود ور منافق تيز و پر آتش شود ممنش خوانند جانش خوش شود ادامه ...

کشتن آن مرد بر دست حکيم

کشتن آن مرد بر دست حکيم
نه پي اوميد بود و نه ز بيم کشتن آن مرد بر دست حکيم تا نيامد امر و الهام اله او نکشتش از براي طبع شاه سر آن را در نيابد عام خلق آن پسر را کش خضر ببريد حلق ادامه ...

شه فرستاد آن طرف يک دو رسول

شه فرستاد آن طرف يک دو رسول
حاذقان و کافيان بس عدول شه فرستاد آن طرف يک دو رسول پيش آن زرگر ز شاهنشه بشير تا سمرقند آمدند آن دو امير فاش اندر شهرها از تو صفت کاي لطيف استاد کامل معرفت ادامه ...

آخرین مقالات
معرفی کتاب عطیه الهی

معرفی-کتاب-عطیه-الهیکثرت آیات و روایات در خصوص جایگاه فرزندان، نشان‌دهنده اهمیت دین اسلام به نقش خانواده در آموزش و تربیت ادامه ...

نظریات آگوست کنت ( قسمت اول)

نظریات-آگوست-کنت-قسمت-اولآگوست کنت فیلسوف فرانسوی است که او را واضع جامعه شناسی می دانند. می توان گفت آگوست کنت در برزخ بین انسان ادامه ...

پرده نقره ای در محاصره کمدی های نازل

پرده-نقره-ای-در-محاصره-کمدی-های-نازلدسته زیادی از فیلم های کمدی به نمایش در آمده در طول این سالها به لحاظ فیلمنامه، کارگردانی و حتی نوع بازی ادامه ...

عنوان مقاله

عنوان-مقالهچکیده مقاله ادامه ...

عنوان مقاله

عنوان-مقالهچکیده مقاله ادامه ...

عنوان مقاله

عنوان-مقالهچکیده مقاله ادامه ...

تفسیری از عصیان انبیاء در قرآن

تفسیری-از-عصیان-انبیا-در-قرآن«انبیا» از نظر نافرمانى و مخالفت دستوراتى که به ایشان از ناحیه خدا «وحى» مى ‏شود و نیز از خطاى در تلقى ادامه ...

سیر تاریخی و دستاوردهای فقهی و اصولی حوزه‌ی نجف

سیر-تاریخی-و-دستاوردهای-فقهی-و-اصولی-حوزه-ی-نجفدرباره‌ی تأسیس حوزه‌ی علمیه‌ی نجف دو نظر اساسی وجود دارد. گروه نخست بر این باورند که پس از هجرت شیخ طوسی ادامه ...

تصویر آفرینی در قرآن

تصویر-آفرینی-در-قرآنتصویر و تصویرسازی یکی از ابزارهای تأثیرگذاری بر افکار عمومی است. توصیف جزئی صحنه‌ها آنگاه که با قدرت ادامه ...