شیخ محمود شبستری

نخست از فکر خويشم در تحير

نخست از فکر خويشم در تحير
چه چيز است آن که خوانندش تفکر نخست از فکر خويشم در تحير سرانجام تفکر را چه خواني چه بود آغاز فکرت را نشاني ادامه ...

من و ما و تو او هست يک چيز

من و ما و تو او هست يک چيز
من و ما و تو او هست يک چيز شاعر : شيخ محمود شبستري که در وحدت نباشد هيچ تمييز من و ما و تو او هست يک چيز انا الحق اندر او صوت و صدا شد هر آن کو خالي از خود چون خلا شد يکي گردد سلوک و سير و سالک شود با وجه باقي غير هالک ولي وحدت همه از سير خيزد حلول و اتحاد از غير خيزد نه حق شد بنده نه بنده خدا شد تعين بود کز هستي جدا شد که در وحدت دويي عين ضلال است حلول و اتحاد اينجا محال است نه هرچ آن مي‌نمايد عين بود است وجود خلق و کثرت درنمود... ادامه ...

انا الحق کشف اسرار است مطلق

انا الحق کشف اسرار است مطلق
انا الحق کشف اسرار است مطلق شاعر : شيخ محمود شبستري جز از حق کيست تا گويد انا الحق انا الحق کشف اسرار است مطلق تو خواهي مست گير و خواه مخمور همه ذرات عالم همچو منصور بدين معني همي‌باشند قائم در اين تسبيح و تهليلند دائم «و ان من شيء» را يک ره فرو خوان اگر خواهي که گردد بر تو آسان تو هم حلاج‌وار اين دم برآري چو کردي خويشتن را پنبه‌کاري نداي «واحد القهار» بنيوش برآور پنبه‌ي پندارت از گوش چرا گشتي تو موقوف قيامت ندا مي‌آيد از حق بر... ادامه ...

کدامين نقطه را نطق است «اناالحق»

کدامين نقطه را نطق است «اناالحق»
کدامين نقطه را نطق است «اناالحق» شاعر : شيخ محمود شبستري چه گويي هرزه بود آن يا محقق کدامين نقطه را نطق است «اناالحق» ادامه ...

ندارد باورت اکمه ز الوان

ندارد باورت اکمه ز الوان
ندارد باورت اکمه ز الوان شاعر : شيخ محمود شبستري وگر صد سال گويي نقل و برهان ندارد باورت اکمه ز الوان به نزد وي نباشد جز سياهي سپيد و زرد و سرخ و سبز و کاهي کجا بينا شود از کحل کحال نگر تا کور مادرزاد بدحال بود چون کور مادرزاد دنيا خرد از ديدن احوال عقبا که بشناسد بدان اسرار پنهان وراي عقل طوري دارد انسان نهاده است ايزد اندر جان و در تن بسان آتش اندر سنگ و آهن ز نورش هر دو عالم گشت روشن چو بر هم اوفتاد اين سنگ و آهن چو دانستي... ادامه ...

مکن بر نعمت حق ناسپاسي

مکن بر نعمت حق ناسپاسي
مکن بر نعمت حق ناسپاسي شاعر : شيخ محمود شبستري که تو حق را به نور حق شناسي مکن بر نعمت حق ناسپاسي وليکن خاک مي‌يابد ز خور تاب جز او معروف و عارف نيست درياب هواي تاب مهر و نور خورشيد عجب نبود که ذره دارد اميد کز آنجا باز داني اصل فکرت به ياد آور مقام و حال فطرت که بود آخر که آن ساعت «بلي» گفت «الست بربکم» ايزد که را گفت به دل در قصه‌ي ايمان نوشتند در آن روزي که گلها مي‌سرشتند هر آن چيزي که مي‌خواهي بداني اگر آن نامه را يک ره بخواني... ادامه ...

اگر معروف و عارف ذات پاک است

اگر معروف و عارف ذات پاک است
اگر معروف و عارف ذات پاک است شاعر : شيخ محمود شبستري چه سودا در سر اين مشت خاک است اگر معروف و عارف ذات پاک است ادامه ...

کسي بر سر وحدت گشت واقف

کسي بر سر وحدت گشت واقف
کسي بر سر وحدت گشت واقف شاعر : شيخ محمود شبستري که او واقف نشد اندر مواقف کسي بر سر وحدت گشت واقف وجود مطلق او را در شهود است دل عارف شناساي وجود است از آن رو هستي خود پاک در باخت به جز هست حقيقي هست نشناخت برون انداز از خود جمله را پاک وجود تو همه خار است و خاشاک مهيا کن مقام و جاي محبوب برو تو خانه‌ي دل را فرو روب به تو بي تو جمال خود نمايد چو تو بيرون شدي او اندر آيد به لاي نفي کرد او خانه جاروب کس کو از نوافل گشت محبوب ز... ادامه ...

که شد بر سر وحدت واقف آخر

که شد بر سر وحدت واقف آخر
که شد بر سر وحدت واقف آخر شاعر : شيخ محمود شبستري شناساي چه آمد عارف آخر که شد بر سر وحدت واقف آخر ادامه ...

چه نور آفتاب از شب جدا شد

چه نور آفتاب از شب جدا شد
چه نور آفتاب از شب جدا شد شاعر : شيخ محمود شبستري تو را صبح و طلوع و استوا شد چه نور آفتاب از شب جدا شد زوال و عصر و مغرب شد پديدار دگر باره ز دور چرخ دوار گه از موسي پديد و گه ز آدم بود نور نبي خورشيد اعظم مراتب را يکايک باز داني اگر تاريخ عالم را بخواني که آن معراج دين را پايه‌اي شد ز خور هر دم ظهور سايه‌اي شد که از هر ظل و ظلمت مصطفا بود زمان خواجه وقت استوا بود ندارد سايه پيش و پس چپ و راست به خط استوا بر قامت راست به امر... ادامه ...

آخرین مقالات
نظریات آگوست کنت ( قسمت اول)

نظریات-آگوست-کنت-قسمت-اولآگوست کنت فیلسوف فرانسوی است که او را واضع جامعه شناسی می دانند. می توان گفت آگوست کنت در برزخ بین انسان ادامه ...

پرده نقره ای در محاصره کمدی های نازل

پرده-نقره-ای-در-محاصره-کمدی-های-نازلدسته زیادی از فیلم های کمدی به نمایش در آمده در طول این سالها به لحاظ فیلمنامه، کارگردانی و حتی نوع بازی ادامه ...

عنوان مقاله

عنوان-مقالهچکیده مقاله ادامه ...

عنوان مقاله

عنوان-مقالهچکیده مقاله ادامه ...

عنوان مقاله

عنوان-مقالهچکیده مقاله ادامه ...

تفسیری از عصیان انبیاء در قرآن

تفسیری-از-عصیان-انبیا-در-قرآن«انبیا» از نظر نافرمانى و مخالفت دستوراتى که به ایشان از ناحیه خدا «وحى» مى ‏شود و نیز از خطاى در تلقى ادامه ...

سیر تاریخی و دستاوردهای فقهی و اصولی حوزه‌ی نجف

سیر-تاریخی-و-دستاوردهای-فقهی-و-اصولی-حوزه-ی-نجفدرباره‌ی تأسیس حوزه‌ی علمیه‌ی نجف دو نظر اساسی وجود دارد. گروه نخست بر این باورند که پس از هجرت شیخ طوسی ادامه ...

تصویر آفرینی در قرآن

تصویر-آفرینی-در-قرآنتصویر و تصویرسازی یکی از ابزارهای تأثیرگذاری بر افکار عمومی است. توصیف جزئی صحنه‌ها آنگاه که با قدرت ادامه ...

بررسی فقهی-حقوقی حق ولایت در فرزندخواندگی

بررسی-فقهی-حقوقی-حق-ولایت-در-فرزندخواندگیفرزندخواندگی ازجمله مسائل مهم و اساسی در حوزه‌ی حقوق خانواده می‌باشد. با توجه به این‌که این نهاد، تأسیس ادامه ...