نگاهی به تاریخ

دانش تاریخی در باره‌ی چیست؟ (قسمت اول)

دانش تاریخی در باره‌ی چیست؟ (قسمت اول)
هیچ چیز غیر از فکر تاریخ ندارد. مثلا، زندگی نامه ی شخصی هر قدر هم که تاریخ در بر داشته باشد، بر پایه ی اصولی بنا شده است که نه فقط غیر تاریخی، بلکه ضد تاریخی است. حدود آن حوادث زیست شناختی و تولد و مرگ یک پیکر آدمی است. به این ترتیب، چارچوب آن فکر نیست بلکه روند طبیعی است. ادامه ...

دانش تاریخی در باره‌ی چیست؟ (قسمت دوم)

دانش تاریخی در باره‌ی چیست؟ (قسمت دوم)
در یاد آوری ساده یا ادراک به عنوان ادراک از خویشتن به عنوان متفکر آگاه نیستم. از خودم فقط به عنوان واجد احساس آگاهم. این آگاهی هم اکنون خود آگاهی یا فکر است، اما خود آگاهی ناقص زیرا برای تصاحب آن من نوعی فعالیت ذهنی.. ادامه ...

دانش تاریخی در باره‌ی چیست؟ (قسمت سوم)

دانش تاریخی در باره‌ی چیست؟ (قسمت سوم)
قابل تصور است که نژادهای مختلف آدمی و به تبع آن افراد مختلف آدمی، شیوه های مختلف یاد آوری یا ادراک داشته اند که ممکن است این اختلافات گاهی از تفاوت های فیزیولوژیکی ناشی نشده ، بلکه از عادات گوناگون فکر نشأت گرفته باشد. ادامه ...

برگی از خاطرات یک شهید

مرور خاطرات شهید مدافع حرم محمدتقی سالخورده

برگی از خاطرات یک شهید
شهید مدافع حرم محمد تقی سالخورده در اول زمستان سال 65 متولد شد و بیست و یک روز که از بهار سال 95 می گذشت در خان طومان سوریه به شهادت رسید. تعدادی از خاطرات شهید سالخورده به روایت دوستانش. ادامه ...

پرسش و مدرک

پرسش و مدرک
چنان چه تاریخ به معنای تاریخ سرهم بندی شده که در آن مورخ به احکام حاضر و آماده متکی است و آن متونی که او این احکام را در آنها می یابد منبع خوانده می شوند، تعریف منبع به طریقی که نفعی داشته باشد آسان است. منبع متنی است مشتمل بر حکم یا احکامی درباره ی موضوع و این تعریف فوایدی عملی دارد. ادامه ...

قفسه‌بندی کل تاریخ

قفسه‌بندی کل تاریخ
بعضی از آنان قفسه بندی خود را به عنوان «ارتقای تاریخ به مرتبه ی علم» توصیف کرده اند. تاریخ، آنگونه که آنان پی برده بودند، به معنای تاریخ سرهم بندی شده بود و بدیهی است که علم نبود، زیرا هیچ چیز خودسامان و خلاق در آن وجود نداشت و صرفا انتقال اطلاعات ساخته و آماده از یک ذهن به ذهن دیگر بود. ادامه ...

بیان و مدرک تاریخ

بیان و مدرک تاریخ
تاریخ برای مورخ تاریخ سرهم بندی شده یعنی تکرار گفته هایی که دیگران قبل از او ایراد کرده اند. به این جهت، او فقط هنگامی می تواند به کار مشغول شود که اظهارات حاضر و آماده دربارهی موضوعاتی که می خواهد به آنها بیندیشد و دربارهی آنها بنویسد از قبل فراهم آمده باشد. ادامه ...

زیر سوال بردن طبیعت (قسمت اول)

زیر سوال بردن طبیعت (قسمت اول)
چیزی که فرانسیس بیکن به هنگام نوشتن این عبارت انکار می کرد، آن بود که دانشمند نسبت به طبیعت دست به سینه و احترام آمیز رفتار کند، منتظر بماند که طبیعت به او چه می گوید و نظریه های خود را بر مبنای کرامت طبیعت بنا سازد. ادامه ...

زیر سوال بردن طبیعت (قسمت دوم)

زیر سوال بردن طبیعت (قسمت دوم)
فرانسیس بیکن در باغچه چه کار داشت؟ می خواست قدم بزند؟ با آن توفان رعدی که می غرید نه. رفته بود سیگاری دود کند؟ در همه جای سرا می توانست سیگار بکشد. به ملاقات دختر رفته بود؟ هیچ اثری از حضور دختر در باغچه نبود. ادامه ...

چه کسی جان دوئه را کشت؟

چه کسی جان دوئه را کشت؟
در سحرگاه یکشنبه ای که جان دوئه را با دشنه ای به پشت افتاده بر روی میز کارش یافتند، هیچ کس انتظار نداشت به وسیله ی مدارک بتوان پی برد چه کسی آن کار را کرده است. احتمال هم نمی رفت کسی ارتکاب قتل را دیده باشد. احتمال این که کسی از معتمدانی قاتل او را لو دهد از آن هم کمتر بود. ادامه ...

برگزیده‌ها
آخرین مقالات
دانش تاریخی در باره‌ی چیست؟ (قسمت اول)

دانش-تاریخی-در-باره-ی-چیست-قسمت-اولهیچ چیز غیر از فکر تاریخ ندارد. مثلا، زندگی نامه ی شخصی هر قدر هم که تاریخ در بر داشته باشد، بر پایه ادامه ...

دانش تاریخی در باره‌ی چیست؟ (قسمت دوم)

دانش-تاریخی-در-باره-ی-چیست-قسمت-دومدر یاد آوری ساده یا ادراک به عنوان ادراک از خویشتن به عنوان متفکر آگاه نیستم. از خودم فقط به عنوان واجد ادامه ...

دانش تاریخی در باره‌ی چیست؟ (قسمت سوم)

دانش-تاریخی-در-باره-ی-چیست-قسمت-سومقابل تصور است که نژادهای مختلف آدمی و به تبع آن افراد مختلف آدمی، شیوه های مختلف یاد آوری یا ادراک داشته ادامه ...

تغافل: راهکاری کارآمد در زندگی مشترک

تغافل-راهکاری-کارآمد-در-زندگی-مشترکتحکیم خانواده در دیدگاه اسلام، موجب تعالی فرد و به دنبال آن تعالی جامعه می‌گردد و این امر، با ایجاد بستری ادامه ...

مدرسه و مسجد موقوفه شیخ عبدالحسین تهرانی (قسمت اول)

مدرسه-و-مسجد-موقوفه-شیخ-عبدالحسین-تهرانی-قسمت-اولمقاله ذیل نگاهی دارد به یکی از آثارو خدمات ارزشمند عالم فرزانه شیخ عبدالحسین تهرانی که از جمله موقوفات ادامه ...

نقش امر به معروف و نهی از منکر در اقامه سایر عبادات

نقش-امر-به-معروف-و-نهی-از-منکر-در-اقامه-سایر-عباداتنقش کلیدی امر به معروف و نهی از منکر در برپایی سایر عبادات به گونه ای مهم و ارزشمند است که اگر دو فریضه ادامه ...

برگی از خاطرات یک شهید

برگی-از-خاطرات-یک-شهیدشهید مدافع حرم محمد تقی سالخورده در اول زمستان سال 65 متولد شد و بیست و یک روز که از بهار سال 95 می گذشت ادامه ...

پرسش و مدرک

پرسش-و-مدرکچنان چه تاریخ به معنای تاریخ سرهم بندی شده که در آن مورخ به احکام حاضر و آماده متکی است و آن متونی که ادامه ...

قفسه‌بندی کل تاریخ

قفسه-بندی-کل-تاریخبعضی از آنان قفسه بندی خود را به عنوان «ارتقای تاریخ به مرتبه ی علم» توصیف کرده اند. تاریخ، آنگونه که ادامه ...