0
ویژه نامه ها
اسئله یوسفیه

اسئله یوسفیه

اسئله یوسفیه
مشعل دارجهاد

مشعل دارجهاد

افسوس كه آفت«هم عصري» هاله حجاب بر چهره «جانان» مي‌کشد و انسان هر«عزيزي» را هنگامي از دست مي‌دهد و «بي وقت» او را مي‌جويد و «مي‌بيند كه نيست!»...
شهيد منتظري و جنبش اسلامي عراق

شهيد منتظري و جنبش اسلامي عراق

مجاهدت هاي مستمر شهيد منتظري در همراهي و همكاري با جنبش هاي آزادي بخش كشورهاي اسلامي در زندگي پربار او جايگاه ويژ‌ه‌اي دارد. يكي از اين جنبش...
جريان شناسي مبارزاتي شهيد محمد منتظري(3)

جريان شناسي مبارزاتي شهيد محمد منتظري(3)

با توجه به اينكه پس از شهيد محمد منتظري نهضت‌هاي آزادي‌بخش عملاً دست سيد مهدي هاشمي بود،آيا شهيد منتظري در آن مقطع زماني متوجه انحرافات فكري...
جريان شناسي مبارزاتي شهيد محمد منتظري(2)

جريان شناسي مبارزاتي شهيد محمد منتظري(2)

همان طور كه گفتيد شهيد محمد منتظري در خارج از كشور تشكيلاتي را به راه انداخته بود. به دو مورد از فعاليت هاي اين تشكيلات اشاره كرديد،يكي آموزش...
جريان شناسي مبارزاتي شهيد محمد منتظري(1)

جريان شناسي مبارزاتي شهيد محمد منتظري(1)

تيزهوشي، مبارزات طولاني مدت، بي باكي و تلاش بي وقفه در كسب تجربه هاي گرانسنگ،ازشهيد منتظري شخصيتي را مي‌سازد كه نبوغ عجيبي در شناخت افراد و جريانات...
شمه ای از سلوك فردي شهيد محمد منتظري

شمه ای از سلوك فردي شهيد محمد منتظري

دقت عالمانه دكتراسرافيليان تنها به حيطه عملي وي محدود نمي‌شود و درنقل و تحليل وفايع تاريخي نيز همان دقت عالمانه را دارد و لذا توصيف او از ويژگي...
شهيدحجت الاسلام محمد منتظري در قامت همسر

شهيدحجت الاسلام محمد منتظري در قامت همسر

زندگي با مردي كه سراسر زندگي‌اش سرشار از شورمبارزه و خدمت به بندگان خدا بوده،درعين دشواري، ظرافت ها و شيريني هاي خودش را دارد؛ازهمين رو زندگي...
جهادگري بي نظير

جهادگري بي نظير

بعد از آنكه امام را به تركيه تبعيد كردند، فعاليت چشمگيري در ميان طلاب علوم ديني در قم به وجود آمد كه نگذارند آتش اين انقلاب خاموش شود بيانيه...
مبارز خستگي ناپذير

مبارز خستگي ناپذير

من سابقه انس و ارتباط زيادي با شهید حجت الاسلام محمد منتظری نداشتم. درست از سال 30 كه رفتم قم با آيت‌الله منتظري مانوس شدم،بالاخص از سال 31و...
مجاهد خستگي ناپذير

مجاهد خستگي ناپذير

ارتباط و آشنائي من با شهيد حجت الاسلام محمد منتظری از نزديك در نجف اشرف در سال 1350 آغاز شد تا زماني كه ايشان از ايران به نجف هجرت كرد. قبلاً...
مبارز بصیر(2)

مبارز بصیر(2)

شهيد منتظري در آلمان تعداد زيادي از انجمن هاي اسلامي را جمع كرد و چند روزي با اعضاي آنها جلسه داشتيم و با آنها بحث و تبادل نظر و در لندن هم با...
مبارز بصیر(1)

مبارز بصیر(1)

زندگي سراسر تلاش و مبارزه شهيد منتظري و قدرت بالاي او براي تحليل مسائل سياسي ايران و جهان همراه با تجربه هاي مبارزاتي او، از اين شهيد بزرگوار...
شمه ای از سلوك مبارزاتي شهيد محمد منتظري (2)

شمه ای از سلوك مبارزاتي شهيد محمد منتظري (2)

دقيقاً نمي‌دانم. دليلش اين بود كه در اصفهان به شدت گرفتارمسائل مبارزاتي بودم و فرصتي براي تمركز بر موضوعات ديگر نداشتم. تعدادي از علماي قم از...
شمه ای از سلوك مبارزاتي شهيد محمد منتظري (1)

شمه ای از سلوك مبارزاتي شهيد محمد منتظري (1)

حجت الاسلام سالك همواره در كوره مبارزات بوده و تفسيرو تحليل او از چهره هاي مبارز، از ارزش بالائي بر خوردار است. او چون خود طعم تبعيد و زندان...
شمه ای از ویژگیهای والای شهید منتظری

شمه ای از ویژگیهای والای شهید منتظری

شورو هيجان مبارزه در وجود امثال شهيد منتظري زندگي او را با فرازو نشيب هاي خواندني و جالبي همراه سازد.حجت الاسلام شجوني كه هنوز روحيه و نشاط جواني...
زهدي شبيه به ابوذر

زهدي شبيه به ابوذر

اولين بار كه به زيارت اين شهيد عزيز نائل شدم، در زندان قصر بود. ايشان در زندان قصر با آيت‌الله طالقاني و برخي ديگر از مبارزين هم بند بود و من...
شهید منتظری و دغدغه‌ حفظ انقلاب

شهید منتظری و دغدغه‌ حفظ انقلاب

رفيق دوست از جمله كساني است كه در اغلب صحنه هاي حساس انقلاب،قبل و بعد از پيروزي،حضورشاخص و تأثيرگذاري داشته و لذا توصيف او از تاريخ انقلاب و...
شهيدمنتظري و مبارزات چريكي(2)

شهيدمنتظري و مبارزات چريكي(2)

من خبر ندارم،ولي در رأس روحانيت مبارز، آيت‌الله منتظري و آيت‌الله رباني شيرازي و آقاي هاشمي رفسنجاني و رهبر انقلاب بودند كه آن موقع در اطراف...
شهيدمنتظري و مبارزات چريكي(1)

شهيدمنتظري و مبارزات چريكي(1)

دوران طولاني اقامت در كشورهاي ديگر و ارتباط تنگاتنگ با نهضت هاي آزادي بخش و مشاهده عيني تلاش هاي شهيد محمد منتظري براي آموزش مبارزان و نيز كوشش...