0
ویژه نامه ها
توی گوش عالمین میخونه سقا/ جواد مقدم

توی گوش عالمین میخونه سقا/ جواد مقدم

دانلود مداحی های شب سوم محرم الحرام ۱۴۴۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ با نوای کربلایی جواد مقدم که در هیئت بین الحرمین طهران و ورزشگاه شهید شیرودی اجرا شده است.
محسوسه نگاه تو تو روضه ها/ کربلایی جواد مقدم

محسوسه نگاه تو تو روضه ها/ کربلایی جواد مقدم

دانلود مداحی های شب سوم محرم الحرام ۱۴۴۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ با نوای کربلایی جواد مقدم که در هیئت بین الحرمین طهران و ورزشگاه شهید شیرودی اجرا شده است.
جا داره روی منبر اسم تو رو جار بزنم/ جواد مقدم

جا داره روی منبر اسم تو رو جار بزنم/ جواد مقدم

دانلود مداحی های شب سوم محرم الحرام ۱۴۴۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ با نوای کربلایی جواد مقدم که در هیئت بین الحرمین طهران و ورزشگاه شهید شیرودی اجرا شده است.
جز تو کی میتونه خانم باشه دردونه ی ارباب/ جواد مقدم

جز تو کی میتونه خانم باشه دردونه ی ارباب/ جواد مقدم

دانلود مداحی های شب سوم محرم الحرام ۱۴۴۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ با نوای کربلایی جواد مقدم که در هیئت بین الحرمین طهران و ورزشگاه شهید شیرودی اجرا شده است.
خوش اومدی به خرابه رسیدی از راه دور/ جواد مقدم

خوش اومدی به خرابه رسیدی از راه دور/ جواد مقدم

دانلود مداحی های شب سوم محرم الحرام ۱۴۴۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ با نوای کربلایی جواد مقدم که در هیئت بین الحرمین طهران و ورزشگاه شهید شیرودی اجرا شده است.
روضه حضرت رقیه سلام الله علیها/ جواد مقدم

روضه حضرت رقیه سلام الله علیها/ جواد مقدم

دانلود مداحی های شب سوم محرم الحرام ۱۴۴۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ با نوای کربلایی جواد مقدم که در هیئت بین الحرمین طهران و ورزشگاه شهید شیرودی اجرا شده است.
خوشحالم آن روزی که جز پایان مجالی نیست (شعرخوانی)/ مقدم

خوشحالم آن روزی که جز پایان مجالی نیست (شعرخوانی)/ مقدم

دانلود مداحی های شب دوم محرم الحرام ۱۴۴۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ با نوای کربلایی جواد مقدم که در هیئت بین الحرمین طهران و ورزشگاه شهید شیرودی اجرا شده است.
تو شاه من فقیر شه بی نظیر امیری حسین و نعم الامیر/ جواد مقدم

تو شاه من فقیر شه بی نظیر امیری حسین و نعم الامیر/ جواد مقدم

دانلود مداحی های شب دوم محرم الحرام ۱۴۴۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ با نوای کربلایی جواد مقدم که در هیئت بین الحرمین طهران و ورزشگاه شهید شیرودی اجرا شده است.
شروع هر چی با یا علی شیرینه/ جواد مقدم

شروع هر چی با یا علی شیرینه/ جواد مقدم

دانلود مداحی های شب دوم محرم الحرام ۱۴۴۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ با نوای کربلایی جواد مقدم که در هیئت بین الحرمین طهران و ورزشگاه شهید شیرودی اجرا شده است.
توی گوش عالمین میخونه سقا/ جواد مقدم

توی گوش عالمین میخونه سقا/ جواد مقدم

دانلود مداحی های شب دوم محرم الحرام ۱۴۴۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ با نوای کربلایی جواد مقدم که در هیئت بین الحرمین طهران و ورزشگاه شهید شیرودی اجرا شده است.
بوی جدایی حسین جان تو خاک این سرزمینه/ جواد مقدم

بوی جدایی حسین جان تو خاک این سرزمینه/ جواد مقدم

دانلود مداحی های شب دوم محرم الحرام ۱۴۴۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ با نوای کربلایی جواد مقدم که در هیئت بین الحرمین طهران و ورزشگاه شهید شیرودی اجرا شده است.
لبم لبریز از جام حسین است/ جواد مقدم

لبم لبریز از جام حسین است/ جواد مقدم

دانلود مداحی های شب دوم محرم الحرام ۱۴۴۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ با نوای کربلایی جواد مقدم که در هیئت بین الحرمین طهران و ورزشگاه شهید شیرودی اجرا شده است.