0
ویژه نامه ها
مورّخ مدّاح

مورّخ مدّاح

اسماعیل‌بن یوسف‌بن محمد، مشهور به ابن‌احمر دیگر مورخ عهد مرینی است که به علت آثار متعدد تاریخی- ادبی‌اش، برای ما اهمیتی ویژه دارد. وی در حدود...
تاریخ دودمانی

تاریخ دودمانی

از جمله تواریخ دودمانی مهم در باب مرینیان است که از نظر موضوع، محتوا، اسلوب و حتی منابع، با آن کتاب پیوستگی و تشابهات بسیار دارد و اگرچه نویسنده...
منبع کم نظیر مجاهدت‌های مسلمین

منبع کم نظیر مجاهدت‌های مسلمین

ابوالحسن علی بن عبدالله بن ابی زرع، یکی از مهم‌ترین تواریخ محلی مغرب را با نام الانیس المطرب بروض القرطاس فی اخبار ملوک المَغرب و تاریخ مدینه...
وسواس در گزینش اطلاعات

وسواس در گزینش اطلاعات

شهاب الدین احمدبن فضل الله عمری دمشقی در دمشق زاده شد، اما در مصر بالید و با پیوستن به دربار به سرعت مراتب کمال را طی کرد تا اینکه به دوران سلطان...
مبرزترین مورخ جهان اسلام

مبرزترین مورخ جهان اسلام

سده هشتم هجری در تاریخ‌نگاری اسلامی با ظهور مبرزترین مورّخ و متفکّر جهان اسلام، یعنی عبدالرحمن بن محمدبن خلدون حضرمی اشبیلی که امروزه از وی با...
ولادیمیر لوکونین

ولادیمیر لوکونین

ولادیمیر لوکونین (ولودیا) در 21 ژانویه 1932 ترسایی در شهر لنین‌گراد روسیه زاده شد. مادرش یک پزشک و پدرش یکی از نظامیان نامدار ارتش سرخ شوروی...
تاریخ‌نویس رسمی عصر ناصری

تاریخ‌نویس رسمی عصر ناصری

مهم‌ترین چالش‌های سیاسی عصر ناصری، دوگانگی نهاد سلطنت و وزارت بود که از ویژگی‌ها و تمایلات دوگانه میان سنت‌های ایلی و طایفه‌ای قاجارها و دیوان‌سالاری...
به سوی خودانتقادی

به سوی خودانتقادی

نگاهی به شکل‌گیری تاریخ شفاهی در دوره‌ی معاصر نشان می‌دهد که پیدایش و گسترش آن، محصول نیازهای تاریخی جامعه‌ی هر دوره و به تناسب خواست‌ها، آرزوها،...
تاریخ فرودستان و فرمانبران

تاریخ فرودستان و فرمانبران

تاریخ شفاهی اساساً محصول ضرورت‌های متکّثر و نگرش ساختارشکن پس از جنگ جهانی دوم است. از یک سو، خیل انسان‌های درگیر جنگ در عرصه‌های مختلف، و از...
تاریخ فرهنگی و مارکسیسم

تاریخ فرهنگی و مارکسیسم

تعریف واژه‌ی «فرهنگ» کار ساد‌ه‌ای نیست. این واژه از نظر بسیاری از افراد به معنای ممارست و تولید هنر‌های عالی است، و آشنایی با آن می‌‌تواند باعث...
تاریخ نگاری و نازی‌ها

تاریخ نگاری و نازی‌ها

در سال 2005 میلادی، انجمن تاریخ (Historical Association, HA) با حمایت مالی دولت گزارشی منتشر کرد و در آن به آنچه که از آن به عنوان «هیتلری شدن»...
مورخان جنسیت

مورخان جنسیت

نقطه‌ی آغاز کار کاترین هال (Catherin Hall) در مورد بررسی توسعه‌ی طبقه‌ی متوسط بیرمنگام در اوائل سده‌ی نوزدهم میلادی، مانند آلیس کلارک در خصوص...
زنان مورخ

زنان مورخ

در دوران پس از جنگ جهانی دوم، شمار دانشجویانی که به دانشگاه‌ها وارد شدند، بسیار افزایش یافت. اگرچه این افزایش بیشتر مردان را دربرمی‌گرفت، اما...
تاریخ زنان در اروپا

تاریخ زنان در اروپا

در مجموعه مقالاتی که به مناسبت چهلمین سال انتشار کتاب تاریخ چیست؟، از ای.اچ. کار، به چاپ رسید، دیوید کانادین (David Canadine) اعلام کرد که مورخان...
فتوح الشام اثر عبدالله بن محمد القدامی

فتوح الشام اثر عبدالله بن محمد القدامی

کتاب فتوح الشام اثر قُدامی که اکنون ناپیداست، گرچه از کهن‌ترین آثار مربوط به فتوح اسلامی به شمار می‌رود، در هیچ یک از فهارس بروکلمان و سزگین...
تأملی در پیوند دو رشته تاریخ و معماری

تأملی در پیوند دو رشته تاریخ و معماری

تاریخ و معماری امروز دو رشته‌ی دانشگاهی مستقل از یکدیگرند. در گذشته نیز، این دو در طبقه بندی علوم و صناعات مستقل از هم بودند. اما این دو شاخه...
تفسیر در تاریخ نظر مناسبات بین رشته‌ای

تفسیر در تاریخ نظر مناسبات بین رشته‌ای

تفسیر از جمله‌ی مهم‌ترین کاربست‌هایی است که خوشبختانه مورخان بیش از کارورزان دیگر رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی با آن آشنایی و سروکار دارند....
عنو میراث زیستی- فرهنگی در رمانان

عنو میراث زیستی- فرهنگی در رمانان

تاریخ در مقام آزمایشگاه بسیاری از مباحث علوم انسانی و از جمله سیاست قابل بهره گیری است. در قالب یک مطالعه‌ی تاریخی، می‌توان به آزمون و سنجش و...
بنیادهای انسان شناسی تاریخی نزد ویلهلم دیلتای

بنیادهای انسان شناسی تاریخی نزد ویلهلم دیلتای

در ایران، نام ویلهلم دیلتای بیشتر و مشخصاً به جدا کردن علوم طبیعی و علوم انسانی از همدیگر و بیان وجوه روش شناختی این علوم گره خورده، اما به هسته‌ی...
تعامل دانش تاریخ و روان کاوی

تعامل دانش تاریخ و روان کاوی

این مطالعه‌ی میان رشته‌ای می‌کوشد تا نقش آموزه‌های روان کاوی را در خوانش، تحلیل و تبیین رویدادهای تاریخی بررسی نماید. پرسش و فرضیه‌ی پژوهشی:...