0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
چگونه مدیران اجرایی تاثیرگذار شوند؟

چگونه مدیران اجرایی تاثیرگذار شوند؟

به تازگی موسسه نظرسنجی گالوپ در گزارشی اعلام می‌ کند که تنها ۱۳ درصد کارمندان در سراسر دنیا متعهد به کارشان هستند و این یک نگرانی بزرگ برای کسب...
يکشنبه، 17 آذر 1398
رابطه‌مداری؛ آفت مدیریت

رابطه‌مداری؛ آفت مدیریت

راجع به ضابطه مداری در قرآن کریم، دلایل عزل و نصب بیان می گردد، مثلا در داستان حضرت یوسف می فرماید علت انتصاب یوسف به خزانه داری امین بودن و...
چهارشنبه، 8 آبان 1398
عوامل بی نظمی در جامعه

عوامل بی نظمی در جامعه

اسباب بی نظمی را می توان در عوامل عاطفی پی جست . برانگیخته شدن احساسات و عواطف شدید، مانند خوش حالی بسیار، خشم و ناراحتی ، باعث به وجود آمدن...
دوشنبه، 6 آبان 1398
اهمیت انضباط در مصرف

اهمیت انضباط در مصرف

نسبت به مصرف بیت المال ، دقت و احتیاط‌هایی به چشم می آید که اهتمام آنان را بدین موضوع ، به خوبی نشان می دهد.
دوشنبه، 6 آبان 1398
ارزشیابی و بازرسی ضامن نظم

ارزشیابی و بازرسی ضامن نظم

ارزشیابی و بازرسی باعث می شود هر فرد، خویش را پاسخگوی مسئولیت کارهای خود بداند و در انجام دادن وظیفه اش سستی نکند.
دوشنبه، 6 آبان 1398
مدیریت و نظم اجتماعی

مدیریت و نظم اجتماعی

بی نظمی مدیران و کارگزارانی که با ارباب رجوع سر و کار دارند و آنان را با وعده های امروز و فردا، سرگردان و در نتیجه ، نسبت به نظام حکومتی بدبین...
دوشنبه، 6 آبان 1398
ارزش وقت

ارزش وقت

باید بهترین اوقات و بهترین ساعات عمر را برای خلوت با خدا قرار داد هر چند همه آن وقت‌ها از آن خدا است اگر نیت و قصد در آن ، شایسته و رعیت از آن...
دوشنبه، 6 آبان 1398
فواید نظم و انضباط

فواید نظم و انضباط

از فواید نظم وانضباط استفاده بهینه از فرصتها؛ فرصتها چونان ابر بهاری ، در آسمان عمر آدمی ظاهر می گردند و به سرعت می گذرند. آن کس که از این فرصتها...
دوشنبه، 6 آبان 1398
اهمیت نظم و انضباط

اهمیت نظم و انضباط

انضباط، آن است که انسان در درون خود، خویشتن را به قاعده گیرد و ضبط کند و بپذیرد که می باید خویشتندار باشد و بر خود و اعمال و احوالش غالب آید.
دوشنبه، 6 آبان 1398
تواضع در برابر مردم (قسمت اول)

تواضع در برابر مردم (قسمت اول)

تواضع عبارت است از شکسته نفسی که نگذارد آدمی خود را بالاتر از دیگری ببیند و لازمه آن کردار و گفتار چندی است که دلالت بر تعظیم دیگران و اکرام...
دوشنبه، 6 آبان 1398