0
ویژه نامه ها
منو تنها گذاشتی،پر کشیدی

منو تنها گذاشتی،پر کشیدی

سینه زنی شور– جلسه هفتگی مورخ 24/4/88
دل من بی تو خرابه

دل من بی تو خرابه

سینه زنی سنگین– جلسه هفتگی مورخ 24/4/88
زندگیم پای تو حسین

زندگیم پای تو حسین

سینه زنی شور– جلسه هفتگی مورخ 24/4/88
تار چشمام، می لرزه دستام

تار چشمام، می لرزه دستام

بنی فاطمه و مقدم - سینه زنی– جلسه هفتگی مورخ 15/7/88
اهل عالم،جنونه دلم گذشته از حد

اهل عالم،جنونه دلم گذشته از حد

سینه زنی سنگین– جلسه هفتگی مورخ 15/7/88
قلبم تا سحر بیداره

قلبم تا سحر بیداره

سینه زنی شور– جلسه هفتگی مورخ 15/7/88
اگه راه خونتو بلد نبودم

اگه راه خونتو بلد نبودم

سینه زنی شور– جلسه هفتگی مورخ 15/7/88
نشسته ام بنویسم ...

نشسته ام بنویسم ...

سینه زنی سنگین– جلسه هفتگی مورخ 29/7/88
پر می گیره قلبم به خدا ...

پر می گیره قلبم به خدا ...

سینه زنی شور– جلسه هفتگی مورخ 29/7/88
باید فکری به حال دل کرد

باید فکری به حال دل کرد

سینه زنی شور– جلسه هفتگی مورخ 29/7/88
دل دیوونه من هوای روضه داره

دل دیوونه من هوای روضه داره

سینه زنی شور– جلسه هفتگی مورخ 6/8/88
اللهم عجل لولیک الفرج

اللهم عجل لولیک الفرج

سینه زنی سنگین– جلسه هفتگی مورخ 6/8/88