0
ویژه نامه ها
سکولاریزاسیون روابط بین الملل

سکولاریزاسیون روابط بین الملل

حوادثی که روابط بین الملل مدرن را در اروپای قرن هفدهم بنیان نهاد، به تحولات چندین سده ای این قاره که در ساختاری کمتر تفکیک شده به لحاظ قدرت اتفاق...
سکولاریزاسیون جهانی

سکولاریزاسیون جهانی

امروزه، نوشته‌های کمی به این موضوع می پردازند که آیا صلح وستفالیا (توافقی که به جنگ‌های سی ساله پایان داد) می تواند به عنوان مبداء روابط بین...
سکولاریزاسیون بین دولت‌ها

سکولاریزاسیون بین دولت‌ها

کلیسای کاتولیک فرانسه نیز تا اندازه زیادی تحت کنترل شاه قرار گرفت، روندی که الکسی دوتوکویل بعدا در کتاب رژیم قدیم و انقلاب فرانسه نسبت به آن...
سکولار بودن به چه معناست؟

سکولار بودن به چه معناست؟

نخستین و قدیمی ترین مفهوم سکولار به اروپای قرون وسطی برمی گردد، زمانی که این اصطلاح تنها امور خارج از حوزه رهبانی را شامل می شد.
ریشه سکولاریسم مدرن

ریشه سکولاریسم مدرن

لیبرال‌های نخستین، سکولاریسم واقع گرایان پیشین را پذیرفتند. آنها دولت ها را به عنوان بازیگران اصلی و بازیگران مذهبی را در سیاست بین الملل بی...
در راه تشکیل ایالات متحده‌ی شرق (قسمت اول)

در راه تشکیل ایالات متحده‌ی شرق (قسمت اول)

ملت گرایی نژادی طبقات حاکم در جوامع شرقی، گذشته «پرافتخار» خود را در تاریخ شاهان و شرح فتوحات نظامی و اسارت اقوام دیگر می بیند درحالیکه ملت گرایی...
در راه تشکیل ایالات متحده‌ی شرق (قسمت سوم)

در راه تشکیل ایالات متحده‌ی شرق (قسمت سوم)

در ادامه نفاق و خصومت میان اقوام خویشاند شرقی، طبقات حاکم محلی و مالکیت استعمارگران، مشترک المنافع اند و هر دو از استثمار مردم زحمتکش این سرزمینها...
در راه تشکیل ایالات متحده‌ی شرق (قسمت دوم)

در راه تشکیل ایالات متحده‌ی شرق (قسمت دوم)

اقوام شرقی درست مانند افراد یک خانواده بزرگند که با وجود داشتن صفات فردی با یکدیگر خویشاوند بوده و علایق فرهنگی و اقتصادی و روابط معنوی و مادی...
فاشیسم

فاشیسم

فاشیسم یک نظام سیاسی است که در آن دولت تمام قدرت را در دست دارد. تمامی شهروندان بایستی در خدمت کشور و دولت باشند. یک دیکتاتور یا یکی دیگر از...
نئولیبرالیسم؛ ایدئولوژی سرمایه‌داری دوران پست مدرن

نئولیبرالیسم؛ ایدئولوژی سرمایه‌داری دوران پست مدرن

«نئولیبرالیسم» که از نیمۀ دوم دهه ۱۹۷۰ میلادی به عنوان ایدئولوژی رسمی رژیم‌های سرمایه‌داری مدرن، مطرح و صاحب نفوذ گردید، امروزه به عنوان یک خطر...
ویژگی‌های نئولیبرالیسم

ویژگی‌های نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم که بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان ایدئولوژی جدید جایگزین مکتب لیبرال دموکراسی شد، به عنوان یکی از ظالم ترین مدافع امپریالیسم واقع...
نئولیبرال‌های ایرانی و آرایشی جدید

نئولیبرال‌های ایرانی و آرایشی جدید

از زمان تأسیس فرماسیون غرب‌زدگی شبه‌مدرن در ایران تا ظهور انقلاب اسلامی ایران، ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان‌گرا، وجه اصلی و غالب را در شبکه ایدئولوژیک...
نئولیبرالیسم چه تحولاتی در جهان ایجاد کرده است؟

نئولیبرالیسم چه تحولاتی در جهان ایجاد کرده است؟

نئولیبرالیسم نه تنها ساختارها و قدرت‌های نهادی پیشین، بلکه تقسیم کار، روابط اجتماعی، تأمین رفاه، مجموعه‌های تکنولوژیکی، شیوه‌های زندگی و تفکر،...
چپ نو

چپ نو

اصطلاحی توصیفی که با مسامحه به مجموعه متنوعی از آموزه‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی اطلاق می‌شود که در اواخر دهه‌ی 1950، پس از قیام 1956 در مجارستان،...
پیروزی پس از شکست ؟

پیروزی پس از شکست ؟

از میان حوادث پیچیده و بغرنج جهان کنونی و رویدادهای فاجعه‌بار و اغلب خونین تاریخ معاصر، حادثه تجزیه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بسیار آموزنده...
شبح مارکسیسم هیولای نولیبرالیسم

شبح مارکسیسم هیولای نولیبرالیسم

مارکسیسم تنها به یک ایدئولوژی یک دستِ دولتی، آن‌گونه که در انقلاب‌ها و دولت‌های توتالیتاریستی قرن بیستمی، نظیر شوروی، تعریف شده است، محدود نمی‌شود...
بازگشتِ ابدی

بازگشتِ ابدی

علیرغم سقوط دیوار برلین در سال 1989، کمونیسم هنوز صحنه سیاسی را ترک نکرده است؛ به ویژه در اروپا و فرانسه که هنوز در علوم انسانی سایه کمونیسم...
مارکسیسم در آخرالزمان

مارکسیسم در آخرالزمان

در پایان قرن نوزدهم میلادی، نظام سرمایه‌داری همچنان رو به رشد بود و سوسیالیست‌ها و پیروان اندیشه مارکس نه تنها موفقیتی در مقابله با سرمایه‌داری...
لیبرال دموكراسی

لیبرال دموكراسی

اروپا در سال 1939 بعد از یك دوره تقریباً بیست ساله، بار دیگر به ورطه جنگ فرو غلتید. به نظر می‌رسید شرایطی كه به این امر شتاب می‌بخشید، با شرایط...
فاشیسم

فاشیسم

فاشیسم، هم از نظر سیاسی و هم از بُعد نظری، به راستی بغرنج‌ترین باورشناسی معاصر است. فاشیسم تا حدود زیادی محصول قرن بیستم است كه در واكنش به تهدید...