0
ویژه نامه ها
جاده ابرایشم دریایی: فرصت‌های فرهنگی و تمدنی

جاده ابرایشم دریایی: فرصت‌های فرهنگی و تمدنی

با توجه به اهمیت ارتباطات در عصر حاضر، این پژوهش به دنبال مطالعه‌ی راهکارهای افزایش همکاری و همگرایی کشورهای خلیج‌فارس بوده و درصدد است، تأثیرات...
مسائل نظری در مناسبات بین دین و روابط بین‌الملل

مسائل نظری در مناسبات بین دین و روابط بین‌الملل

رابطه‌ی دو مفهوم دین و روابط بین‌الملل و تأثیر و تأثر آنها در دو عرصه‌ی نظری و عملی، دیر زمانی مورد توجه نظریه پردازان روابط بین‌الملل و گاه...
نقش دین در تعیین اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نقش دین در تعیین اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

از آغاز انقلاب اسلامی ایران در سال 57 شمسی، جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت انقلابی و اسلامی بودنش دارای بنیان‌های ایدئولوژیک بوده و عملکرد...
اسلام و سیاست بین‌الملل: بررسی موردی دیدگاه امام خمینی به سیاست بین الملل

اسلام و سیاست بین‌الملل: بررسی موردی دیدگاه امام خمینی به سیاست بین الملل

اسلام یک دین جهانی، همگانی و فراگیر است. به یک قوم و نژاد و یک کشور و منطقه اختصاص ندارد، یک آئین بزرگ انسانی است که برای هدایت و سعادت تمام...
دین در روزگار جهانی شدن

دین در روزگار جهانی شدن

موضوع جهانی شدن و پیامد‌‌های آن در سال‌‌‌های اخیر یکی از موضوعات مورد علاقه‌ی پژوهشگران شاخه‌‌‌های مختلف علوم انسانی در ایران بوده است. شاید...
اسلام سیاسی و روابط بین‌الملل؛ تأملی انتقادی در بنیان‌های تقابل جویی

اسلام سیاسی و روابط بین‌الملل؛ تأملی انتقادی در بنیان‌های تقابل جویی

اسلام و روابط بین‌الملل یکی از حوزه‌های مطالعاتی بین رشته‌ای است که تا کنون پژوهش‌های بسیاری درباره آن انجام گرفته است. بسیاری از این پژوهش‌ها...
جهانی شدن و چالش‌های دینی و ملی حاصل از آن

جهانی شدن و چالش‌های دینی و ملی حاصل از آن

اگرچه جهانی شدن هم به عنوان یک اندیشه و هم به عنوان یک واقعیت اجتماعی، پدیده‌ای قدیمی محسوب می‌شود، ولی جهانی شدن با مفهوم و کارکردهای امروزین...
اسلام گرایی؛ چالش نوین روابط بین‌الملل

اسلام گرایی؛ چالش نوین روابط بین‌الملل

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در غرب پس از جنگ سرد و به ویژه 11 سپتامبر 2001، این مسئله است که اسلام سیاسی به سرعت و با انسجام خاصی در حال سازمان...
دین و حقوق بشر بررسی و نقد دیدگاه محمد عابد الجابری

دین و حقوق بشر بررسی و نقد دیدگاه محمد عابد الجابری

منظور از حقوق بشر در این مقاله، مواد 30 گانه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد که پیش نویسی آن توسط کمیسیون حقوق بشر تهیه شده و در سال...
درآمدی بر نظریه انتقادی روابط بین‌الملل در اسلام

درآمدی بر نظریه انتقادی روابط بین‌الملل در اسلام

نظریه پردازی در حوزه مطالعات روابط بین‌الملل، در دهه‌ها‌ی اخیر با چرخش‌ها‌ی معرفت‌شناختی و روش‌شناختی مهمی همراه بوده است. بی‌تردید می‌توان این...
دین و روابط بین‌الملل (یک نگاه انتقادی)

دین و روابط بین‌الملل (یک نگاه انتقادی)

این مقاله مبتنی بر یک راهیابی عقلی (منسوب به اینشتین) است؛ اینکه مسائل را نمی‌توان در همان سطحی حل کرد که از آن سطح برخاسته‌اند. وقتی ایده‌ها‌،...
درباره‌ی امتناع و امکان نظریه‌ی دینی روابط بین‌الملل

درباره‌ی امتناع و امکان نظریه‌ی دینی روابط بین‌الملل

در این مقاله استدلال می‌شود که بدون اتکاء به تجربیات عملی و فلسفه و عقاید پایه‌ای نظام جمهوری اسلامی ایجاد نظریه اسلامی روابط بین‌الملل ناممکن...
اسلام و ماهیت روابط بین‌الملل

اسلام و ماهیت روابط بین‌الملل

مطالعه روابط بین‌الملل به عنوان یک قلمرو پژوهش در نیمه دوم قرن بیستم اهمیت بیشتری یافت و با گذشت زمان، بر ابعاد مفهومی و نظری آن افزوده شد. پیشرفت...
مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین‌الملل

مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین‌الملل

نظریه‌های روابط بین‌الملل، اعم از تبیینی، هنجاری، تکوینی و انتقادی، بر مبانی فرانظری خاصی استوارند. نظریه اسلامی روابط بین‌الملل، که در اینجا...
درک روابط بین‌الملل: رویکردی قرآنی

درک روابط بین‌الملل: رویکردی قرآنی

آنچه در آیه سی‌ام از سوره مبارکه بقره آمده، اگرچه در تفسیر عمومی به موضوع خلقت انسان و داستان آفرینش نظر دارد؛ اما می‌توان چنین اظهار داشت که...
اصول روابط بین‌الملل در نظام اسلامی

اصول روابط بین‌الملل در نظام اسلامی

این بحث از این جهت است که اسلام، دینی جهان شمول است. دلیل جهان شمول بودن اسلام این است که تدوین حقوق بشر و نیز قانون روابط بین‌الملل بر مبنای...
اسلام و سامان‌دهی روابط ملت‌ها

اسلام و سامان‌دهی روابط ملت‌ها

رابرت کاکس، تئوریسین مکتب انتقادی در علوم سیاسی، برآن است که «نظریه برای کسی و برای هدفی آفریده می‌شود» کاکس این جمله را در نقد نظریه‌پرداری...
بریتانیا و جامعه اقتصادی اروپا

بریتانیا و جامعه اقتصادی اروپا

روابط بریتانیا با اروپای غربی صرف‌نظر از سابقه تاریخی‌اش که به قرون وسطی و حتی عهد باستان می‌رسد، از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون پیچیدگی بسیاری...
کنش دولت‌ها

کنش دولت‌ها

تحلیل کاملاً نظری تصمیمات تنها بر پایه نظریه‌ای عمومی در مورد رفتارهای سیاسی میسر است. برای این منظور سه مسأله را باید مشخص کرد: اوّل، قواعد...
تعامل یا کنش متقابل دولت‌ها

تعامل یا کنش متقابل دولت‌ها

هرچند مطالعه رفتاری دولت‌ها از محدودیت‌های نظریه‌های سنّتی سیاست قدرت فاصله گرفته امّا از آن نظریه‌ها کاملاً نبریده است. از این رو کسانی که بر...