فرهنگ و اندیشه

عدالت خواهی و ظلم ستیزی از دیدگاه آموزه های دینی

عدالت خواهی و ظلم ستیزی از دیدگاه آموزه های دینی
فطرت آدمی از درون ، او را به عدالت ورزی و عدالت خواهی سوق می دهد و انسان ، همواره از بی عدالتی در رنج است، و انسان عدالت را فطرتاً دوست دارد، شاهد آن این است که ستمکاران نیز برای ستم خود توجیه می کنند و کار خود را عادلانه وانمود می کنند. ادامه ...

مدیریت فرهنگی و افزایش مصرف گرایی از دید کارشناسان

مدیریت فرهنگی و افزایش مصرف گرایی از دید کارشناسان
رسانه ها  عهده دار مدریت فرهنگی جوامع هستند. در واقع  امروز مدیران و سیاستگذاران فرهنگی برنامه های خود را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی اعمال می کنند. افزایش مصرف گرایی در جوامع یکی از سیاست های فرهنگی است که در اغلب رسانه ها در دنیا بدان پرداخته می شود. در این مقاله مروری خواهیم داشت بر تاثیر رسانه ها در افزایش مصرف گرایی در جوامع و هدف از این سیاستگذاری فرهنگی از منظر کارشناسان این امر. ادامه ...

برخی از شرایط لازم هیأت حاکمه برای برقراری عدالت در جامعه

برخی از شرایط لازم هیأت حاکمه برای برقراری عدالت در جامعه
از آنجا که حکومت مهمترین مسئول برقراری عدالت اجتماعی است، برای تحقق عدالت موردنظرِ آموزه های اسلامی، حاکم باید دارای ویژگی هایی باشد تا شایستگی لازم را برای برقراری عدالت در جامعه داشته باشد. ادامه ...

این آقا فراماسون است و اساساً مأمور بود (قسمت اول)

این آقا فراماسون است و اساساً مأمور بود (قسمت اول)
کربن خود معتقد است که احتمالا پیش از وی کمتر کسی به مقایسه میان اندیشه های هایدگر و عرفان ایرانی اسلامی اقدام ورزیده است، و صراحتا اظهار میدارد: آنچه من نزد هایدگر جسته ام و آن چه از طریق هایدگر درک کرده ام، همان است که در متافیزیک ایرانی-اسلامی جسته و یافته‌ام. ادامه ...

این آقا فراماسون است و اساساً مأمور بود (قسمت دوم)

این آقا فراماسون است و اساساً مأمور بود (قسمت دوم)
هیچ گاه زمین خالی و محروم از حکیمی یا جماعتی از حکما که بدانها حجج و بینات الهی اقامه و نظام عالم بشری ادامه پیدا می کنند نیست. در میان سلسله حکما فرد اکمل و افضل آنهاست که مادام که آسمانها و زمین برجای باشد، در حکم خلیفه خداوندی و به منزله پیشوای حقیقی مردمان است. ادامه ...

این آقا فراماسون است و اساساً مأمور بود (قسمت سوم)

این آقا فراماسون است و اساساً مأمور بود (قسمت سوم)
کربن در رجوعش به سنت تفکر اسلامی، بیشتر به فلسفه اشراق توجه دارد؛ او سهروردی را قهرمان و اسوه تفکر ایده آل خویش برمی شمارد و معتقد است که «متافیزیک اشراقیون و به ویژه متافیزیک ملاصدرا به اوج متافیزیک حضور منتهی می شود». ادامه ...

اتیمولوژی فردیدی (قسمت اول)

اتیمولوژی فردیدی  (قسمت اول)
زبان شناسان می کوشند تا به تغییرات و تحولات تاریخی واژگان و نیز صیرورت خود زبانها به طور کلی پی برده، بر اساس اصول و قواعدی علمی به ریشه‌های اصلی و مشترک واژگان در زبان های گوناگون و در زبان هایی که خانواده زبانی مشترکی را تشکیل می دهند دست یابند. ادامه ...

اتیمولوژی فردیدی (قسمت دوم)

اتیمولوژی فردیدی  (قسمت دوم)
هرچند در مرحله اول ناظر به علم انسان به اسما و صفات حق است لیکن در مرحله ثانی به اسمای ملفوظ که مظاهر این اسما با آنها نامیده می شوند، دلالت دارد. ادامه ...

نگرش علم الاسمایی (قسمت اول)

نگرش علم الاسمایی (قسمت اول)
تفکر فردید، بی تردید از ذات گرایی ارسطویی فاصله دارد؛ وی، به خصوص با توجه به تأثیر پذیری اش از تفکر هایدگر و نیز به تبع نگرش تاریخی جدید، بر اساس نگرشی تاریخی به پدیدارهای انسانی و اجتماعی می نگرد.. ادامه ...

نگرش علم الاسمایی (قسمت دوم)

نگرش علم الاسمایی (قسمت دوم)
فردید از آیات قرآنی به منزله منبع بهره می گیرد. دوره دوم تاریخ از نظر فردید، دورة غفلت از وجود و نیست انگاری است که با ظهور متافیزیک آغاز می گردد. متافیزیک تنها یک امر فلسفی نیست، بلکه نسبتی جدید با وجود است که اساس این نسبت را غفلت از وجود و اشتغال به موجود، متحقق میسازد. ادامه ...

برگزیده‌ها
آخرین مقالات
مهمانی خدا

مهمانی-خدایک ماه در زمینمهمانی خداستافطار تا سحرجشن ستاره‌هاست ادامه ...

دفتر مشق خدا

دفتر-مشق-خداباز خدا نقش قشنگی کشیدهر ورق از شاخه به رنگی کشید همهمه‌ی باد به هر شاخه خوردعطر و شکوه از دل ادامه ...

آیین قالی‌شویان

آیین-قالی-شویانسنتی دیرینه استرسم قالی‌شویانمی‌شود اجرا دراردهال کاشان یادبود مردی استاز تبار خورشیدکه ادامه ...

زمان، مکان ظهور امام زمان (عج) (بخش اول)

زمان-مکان-ظهور-امام-زمان-عج-بخش-اولدر بیان امام مهدی(عج) و روایات سایر ائمه(ع) نیز تعیین وقت برای ظهور مردود شمرده شده است. البته حضرت فرموده‌اند: ادامه ...

عدالت خواهی و ظلم ستیزی از دیدگاه آموزه های دینی

عدالت-خواهی-و-ظلم-ستیزی-از-دیدگاه-آموزه-های-دینیفطرت آدمی از درون ، او را به عدالت ورزی و عدالت خواهی سوق می دهد و انسان ، همواره از بی عدالتی در رنج ادامه ...

خاطرات شهید مهدی خندان (بخش چهارم)

خاطرات-شهید-مهدی-خندان-بخش-چهارممهدی را به خواستگاری بردیم و مهدی هم به ازدواج راضی بود اما به خانم عروس گفته بود بدور از احساسات فکر ادامه ...

خاطرات شهید مهدی خندان (بخش سوم)

خاطرات-شهید-مهدی-خندان-بخش-سومروزهای اول انقلاب بود که متوجه شدیم این پسر داش مشتی مآب قلدر، پول های توجیبی اش را جمع می کند و کتاب ادامه ...

شیوه‌های جدید جهت کنترل هدر رفت متان

شیوه-های-جدید-جهت-کنترل-هدر-رفت-متانگاز طبیعی متان یک نوع گاز گلخانه‌ای قوی می‌باشد. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که نیاز به یک نوع کاتالیزور ادامه ...

مزایا و معایب اینترنت که باید از آن‌ها اطلاع داشته باشید.

مزایا-و-معایب-اینترنت-که-باید-از-آن-ها-اطلاع-داشته-باشیداحتمالا اینترنت مهم‌ترین نوآوری در زمینه‌ی ارتباطات در تاریخ بشر می‌باشد. مانند هر نوآوری دیگر، اینترنت ادامه ...

718/7606