0
ویژه نامه ها
آخوند خراسانی چه برداشتی از مشروطیت داشت؟

آخوند خراسانی چه برداشتی از مشروطیت داشت؟

در قرائت آخوند خراسانی از مشروطیت هر دو اصل «آزادی» و «مساوات» صبغه‌ای شریعت‌مندانه می‌یابند: اصل آزادی در حد آزادی در برابر استبداد سلطان جائر...
حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی (4)

حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی (4)

با توجه به ایراداتی که قسمت قبل ذکر کردیم، نمی توانیم ادعای آقای ثبوت را در نسبت دادن مطالب و استدلالها به آخوند خراسانی بپذیریم. ما این استدلالها...
حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی (3)

حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی (3)

یکی از نویسندگان معاصر، گزارشهایی را از شیخ آقا بزرگ تهرانی (تراجم نویس مشهور و از شاگردان آخوند خراسانی) درباره ی مخالفت آخوند نسبت به عملی...
حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی (2)

حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی (2)

برخی اسناد، گزارشها و ادعاها وجود دارد که در ظاهر نشان دهنده ی آن است که آخوند خراسانی، منکر ولایت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه...
در عزای پیشوای ازادی

در عزای پیشوای ازادی

آقا نجفی قوچانی شاگرد آخوند خراسانی و نویسنده ی کتاب برگی از تاریخ معاصر (1) که به شرح مبارزات استاد خود در نهضت مشروطه پرداخته درباره ی علت...
آخرین فرمان

آخرین فرمان

قلب اخوند خراسانی از عدم پایبندی کشورهایی که ادعای آزادی و طرفداری از حقوق بشر دارند به استقلال یک کشور قدیمی و با فرهنگ جریحه دار شده بود. به...
تجاوز بیگانگان و اقدام آخوند خراسانی

تجاوز بیگانگان و اقدام آخوند خراسانی

سرنوشت هر قوم و ملتی در گرو فعالیت و کوشش آنها برای پیشرفت و تعالی است. چنانکه بزرگان و هدایت گران جامعه متفرق و بی تفاوت باشند و مردم در خواب...
موضع آخوند در برابر اعدام شیخ

موضع آخوند در برابر اعدام شیخ

یکی از مسائلی که در طول شروع و پیروزی نهضت مشروطه همواره موجب تکدر خاطر علمای مقیم نجف از جمله آخوند خراسانی می شد موضع گیری های شیخ فضل الله...
آخوند خراسانی و انقلاب مشروطه

آخوند خراسانی و انقلاب مشروطه

همدستی علمای تهران یعنی سید محمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی نقش مهمی در شروع و پیشرفت جنبش مشروطه داشت. اما چنانچه حمایت بی شائبه و مددرسان...
شاگردان آخوند خراسانی

شاگردان آخوند خراسانی

پیشتر اشاره شد که تا قبل از تالیف این کتاب دوره ی کامل تدریس علم اصول به وسیله ی خود خراسانی در حدود شش سال طول می کشید ولی بعد از آن به کمتر...
شهرت آخوند خراسانی

شهرت آخوند خراسانی

پس از انتشار کفایه الاصول و در حالی که آوازه ی آخوند خراسانی به تمام کشورهای اسلامی گسترش یافته بود، از اغلب این سرزمین ها برای تحصیل علم اصول...
نگارش کفایه الاصول

نگارش کفایه الاصول

در حالی که محمدکاظم هیچ حلقه ی درسی را از دست نمی داد و در محضر همه ی علما حاضر می شد خود نیز به تدریس اشتغال داشت. مشخص نیست که از چه زمانی...
استادان، آخوند خراسانی

استادان، آخوند خراسانی

شخصیت هر فدر تحت تاثیر عوامل درونی و ذاتی خود و عوامل بیرونی است. اگر زمینه ی بالقوه ی خوبی در شخصیت و منش افراد وجود داشته باشد، اما موقعیت...
اهمیت آخوند خراسانی

اهمیت آخوند خراسانی

بسیاری از خاورشناسان و سیاحان که به کشورهای خاورمیانه و آسیا سفرکرده اند از خلق و خوی مسلمانان از جمله ایرانیان تعریف و تمجید بسیار کرده اند....
خراسانی و خاندان او

خراسانی و خاندان او

محمدکاظم خراسانی در سال 1255 ق در مشهد مقدس به دنیا آمد. پدرش ملاحسین از اهالی هرات بود. «مردی بود مرفه، دانشدوست و روحانی. ملاحسین تاجر ابریشم...
سالشمار زندگی آخوند خراسانی

سالشمار زندگی آخوند خراسانی

1352: هجرت ملاحسین هروی (پدر‌ آخوند خراسانی) و خانواده از هرات به مشهد مقدس؛ 1255 ق: تولد محمدکاظم در مشهد مقدس
مشروعه چیست؟

مشروعه چیست؟

سیاست‌ نامه ی خراسانی، قطعات سیاسى در آثار آخوند ملامحمد کاظم خراسانى، صاحب کفایه (1329- 1255ق)، عنوان کتابى است که در سال 1385 به‌ وسیله
جعل گزارش

جعل گزارش

گزارش اکبر ثبوت از اندیشه ی آخوند خراسانی، یکی از مستنداتی است که مخالفان نظریه ی ولایت فقیه در توجیه مدعای خود به آن چنگ می ‌زنند و
ولایت یقینی و انحصاری فقیه

ولایت یقینی و انحصاری فقیه

جایگاه علمی و سیاسی آخوند خراسانی در برخی از شرایط، زمینه ساز کنکاش های نظری درباره ایشان در موضوع ولایت فقیه شده است. برای نمونه، کسانی که با...
مشروطه اسلامی

مشروطه اسلامی

مواضع، فعالیت ها و اندیشه های سیاسی آخوند ملا محمد خراسانی، محور برخی بحث ها و مناقشات قرار گرفته است. این امر از یک سو به جایگاه والای آخوند...