0
ویژه نامه ها
روزنامه ی باختر امروز، تاریخ مبارزه ی مطبوعاتی

روزنامه ی باختر امروز، تاریخ مبارزه ی مطبوعاتی

باختر امروز ، روزنامه عصر تهران که از 8 مرداد 1328 ش در تهران منتشرمی شد. حسین فاطمی از همراهان اصلی محمد مصدّق در جبهه ملی ایران مؤسس ، سردبیر...
باختر، روزنامه ای به مدیریت نصرالله سیف پور فاطمی

باختر، روزنامه ای به مدیریت نصرالله سیف پور فاطمی

باختر ، روزنامه / نشریه ای که از 1314 تا 1320 ش در اصفهان و از 1321 تا 1325 ش در تهران انتشار می یافت . پس از تعطیل مجلة باختر در 1314 ش ، روزنامة...
باختر مجله ای از سال 1312

باختر مجله ای از سال 1312

باختر ، مجله / ماهنامة فرهنگی و اجتماعی که از آذر 1312 تا مهر 1314 در اصفهان منتشر می شد. نصراللّه سیف پور فاطمی صاحب امتیاز و امیرقلی امینی...
هفته نامه ی باباشمل

هفته نامه ی باباشمل

باباشَمَل ، از جراید مشهور انتقادی و طنزآمیز پس از شهریور 1320 ش . باباشمل به معنای لوطی است و ظاهراً نام یکی از پهلوانان بوده که بعدها گسترشِ...
مطبوعات و انقلاب

مطبوعات و انقلاب

گفتمان معترضی كه در دهه 50، در قالب نظم و نثر و از طریق كتابها و یا نمایشنامه ها و به طور كلی رسانه های تصویری خود را نشان می داد، تنها به محافل...
پیدایش روزنامه در ایران

پیدایش روزنامه در ایران

یكی از پدیده هایی كه ارتباط تنگاتنگی با جریان مدرنیته داشت و عامل مهم هشیارگری و بیداری شد، نشر روزنامه بود. همزمان با موج «از جا كندن» و «جهانی...
نخستین شب نامه ها در ایران

نخستین شب نامه ها در ایران

شب نامه نوشته كوتاهی است كه به طور مخفیانه تهیه و در چندین نسخه تكثیر می شود. لحن انتقادی تند و گزنده ای دارد و نیش دارتر و زهرآگین تر از روزنامه...
حقوق و تکاليف خبرنگار در فقه اماميه

حقوق و تکاليف خبرنگار در فقه اماميه

فقه که نمايانگر « دين مرسل » و تعبير ديگري از « دين مکشوف » است عهده دار تنظيم حيات بشر و تأمين مصلحت و سعادت اوست اين مدعا با شواهدي از نقل...
آسیب شناسی اخلاق مطبوعاتی

آسیب شناسی اخلاق مطبوعاتی

با نگاهی گذرا به مطبوعات جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با مطبوعات دیگر کشورهای جهان، قاطعانه می توان گفت ارزش های اخلاقی جامعه و احترام به...
بررسی وضع اخلاق درجامعه مطبوعاتی ایران

بررسی وضع اخلاق درجامعه مطبوعاتی ایران

سیطره کامل سیاست های ضد فرهنگی رژیم پهلوی بر ارکان فرهنگی کشور همچون دیگر بخش های اجتماعی جامعه، سبب شده بود فضای مطبوعاتی کشور نیز ناخواسته...
بررسی نسبت میان اخلاق و مطبوعات

بررسی نسبت میان اخلاق و مطبوعات

اخلاق مطبوعات نیز مانند هر پدیده اجتماعی دیگر ازعوامل اجتماعی متعددی تأثیر می پذیرد. در این زمینه به چهار عامل مهم می توان اشاره کرد:
ماهیت کار کرد و ارکان مطبوعات

ماهیت کار کرد و ارکان مطبوعات

در این مقاله با نگاهی گذرا به چیستی پدیده، مطبوعات و ارکان تشکیل دهنده آن، به تصویری علمی از این پدیده دست خواهیم یافت تا با استفاده از آن بتوانیم...
اخلاق مطبوعات در اسلام

اخلاق مطبوعات در اسلام

از نگاه معارف اسلامی، تمام ذرات هستی، نشانه خداوند تعالی هستند و ازاو خبر می دهند. آنگاه که حضرت حق اراده فرمود انسان را هدایت کند و از رمز و...
ردّ پای یهود در مطبوعات کشورهای مختلف (2)

ردّ پای یهود در مطبوعات کشورهای مختلف (2)

صهیونیستها وقتی سخن از اروپا به میان می آورند، از کشور انگلستان به عنوان یکی از مهم ترین مراکز نفوذ و تأثیر سیاسی خود یاد می کنند. براین اساس،...
ردّ پای یهود در مطبوعات کشورهای مختلف (1)

ردّ پای یهود در مطبوعات کشورهای مختلف (1)

اهمیت سلاح تبلیغاتی در تأثیرگذاری بر تغییر و تحولات جریانهای فکری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، توجه یهودیان جهان را به اهتمام بیشتری نسبت به مطبوعات...
المنطبعهًْ فی‏ الفارس نخستین نشریه شیراز

المنطبعهًْ فی‏ الفارس نخستین نشریه شیراز

یکصد و بیست و هشت سال قمری از انتشار مطبوعات در شیراز می‏گذرد. در این مدت نزدیک به دویست عنوان نشریه ادواری در این شهر چاپ و منتشر شده است. نخستین...
مطبوعات، تبلیغات و گروه های فشار

مطبوعات، تبلیغات و گروه های فشار

پروفسور کیسی سال ها مدیر دانشکده ی روزنامه نگاری دانشگاه مینه سوتا بود. وی این مقاله را هنگام شروع جنگ جهانی دوم نگاشت. در این جا بخش هایی از...
گرایش در محتوای روزنامه

گرایش در محتوای روزنامه

فرانک لوتر موت، استاد بر جسته و رئیس دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه میسوری امریکا می باشد. مقاله ایشان که در ژانویه سال 1942، در سالنامه ی انجمن...
کارکرد «برجسته سازی» در مطبوعات

کارکرد «برجسته سازی» در مطبوعات

ما امریکاییان، این فکر را ارج می نهیم که امریکا جامعه ای قویاً مبتنی بر قوانین و نه متکی بر اشخاص است و این که انتخابات سیاسی، در عرصه ی رقابت...
رادیو و مطبوعات

رادیو و مطبوعات

این مقاله، بخشی از تحقیقی است که توسط دکتر لازار سفلد و دستیارانش در دفتر تحقیقات اجتماعی کاربردی دانشگاه کلمبیا در طی مبارزات انتخاباتی ریاست...