0
ویژه نامه ها
فردوسی

فردوسی

مقاله‌ی حاضر یکی از مدخل‌های مهم دانشنامه ایرانیکاست که به بررسی سرگذشت فردوسی و نظام شاهنامه و تحلیل کوتاه، امّا دقیقِ برخی از جوانب ادبی، هنری...
مقایسه‌ای میانِ فردوسی و حافظ

مقایسه‌ای میانِ فردوسی و حافظ

راسخون در این مقاله سعی کرده است که اشعار حافظ شیرازی را در ابعاد مختلف با اشعار فردوسی مقایسه کند:
وطن دوستی در شاهنامه

وطن دوستی در شاهنامه

میهن دوستی، افتخار به تمدن غنی و باستانی ایران، حفظ وطن از اجنبیان یغماگر و امثال این‌ها از اهداف و موضوعات اساسی شاهنامه‌ی فردوسی محسوب می‌شود....
آیا من هم شاهنامه را می توانم بخوانم؟

آیا من هم شاهنامه را می توانم بخوانم؟

تا پیش از ظهور زرتشت، در آن از شاهان اساطیری پیشدادی و کیانی سخن می رود و پس از آن با قهرمانانی روبرو می شویم که در اصل وجود خویش بیشتر جنبه...
سنت شاهنامه خوانی در ایران

سنت شاهنامه خوانی در ایران

شاهنامه هایی که تازه از هندوستان به دست خانواده ای می رسید، بلافاصله معروف خاص و عام میشد و همسایگان و دوستان برای قرض گرفتن آن می شتافتند. البته...
قدرت پروردگار در شاهنامه

قدرت پروردگار در شاهنامه

شاید قهرمانی که بیش از دیگران در شاهنامه به ستایش خداوند پرداخته است و شرح این ستایش و نیایش در شعر فردوسی آمده است، کیخسرو باشد. میدانید که...
هویت ایرانی به روایت شاهنامه‌ی فردوسی

هویت ایرانی به روایت شاهنامه‌ی فردوسی

شاهنامه را می‌توان اصلی‌ترین سند هویت و میراث مشترک ایرانیان دانست. فردوسی با تکیه بر روایات شفاهی و کتبی، در برخورد و مواجهه با بیگانگان و مهاجمان...
اخلاق مدیران در شاهنامه فردوسی

اخلاق مدیران در شاهنامه فردوسی

شاهنامه داستان و افسانه شاهان ایران زمین را بیان می‌کند. این قصه‌ها دارای چنان توان و ره‌توشه‌ای‌اند که رهبران و مدیران در سراسر جهان را با خود...
بیت‌هایی از فردوسی که در شاهنامه نیستند

بیت‌هایی از فردوسی که در شاهنامه نیستند

فردوسی اشعر متفرّقه‌ی بزمی هم داشته که از آنها کمی به دست ما رسیده و از آن جمله هم همه را اصلی و صحیح نمی‌توان شمرد. دکتر اته در دو مقاله‌ی مشروح...
شاهنامه‌ی فردوسی و اهمیت آن

شاهنامه‌ی فردوسی و اهمیت آن

شاهنامه‌ی فردوسی یک دریای عظیمی است که برای تتبّع دقیق و مشروح آن سال‌های دراز صرف وقت لازم است. این کتاب جسیم شامل قریب پنجاه هزار بیت است....
ویژگی‌های اخلاقی فردوسی

ویژگی‌های اخلاقی فردوسی

از شکل و شمایل فردوسی چیزی در دست نداریم مگر آن که می‌توانیم بر حسب اشعاری که در مدح احمدخان لنجانی گفته (بر فرض صحّت نسبت آن اشعار) بگوئیم که...
زمان سرایش شاهنامه

زمان سرایش شاهنامه

نسخه‌ی کامل شاهنامه که به نام سلطان محمود غزنوی پرداخته شده نسخه‌ای است که غالباً در دستها است. علامات و قرائنی در دست است که این نسخه در طوس...
نگاهی به زندگانی فردوسی

نگاهی به زندگانی فردوسی

سخن‌پرداز بزرگی که داستان ملی و تاریخ ایران را بر حسب روایات بومی کاملاً به رشته‌ی نظم کشید فردوسی طوسی بود که بنای پایداری از نظم برافراشت که...
شاهنامه‌های فارسی

شاهنامه‌های فارسی

اسم این شاهنامه و مؤلّف آن فعلاً فقط از یک مأخذ برای ما معلوم است و آن کتاب الآثار الباقیه تألیف ابوریحان بیرونی است. در این کتاب پس از آنکه...
پیشروان فردوسی

پیشروان فردوسی

داستان‌سرائی منظوم ظاهراً از عهد قدیم طرف میل وهوس ایرانیان بوده. در شماره‌ی گذشته (صفحه‌ی 12، ستون 1، حاشیه‌ی 2) از آنچه جاحظ متوفّی سنه‌ی 255...
داستان ملّی ایران

داستان ملّی ایران

شاهنامه عبارت است از داستان‌ها و افسانه‌های ملّی ایران یعنی همه‌ی قصّه‌ها و اساطیری که از قدیم سینه ‌به سینه از اسلاف به اخلاف مانده و در میان...
سرچشمه‌های شاهنامه

سرچشمه‌های شاهنامه

یک کتاب مهمّ در اواخر دوره‌ی ساسانیان تألیف شده که هم توان گفت مهمّترین کتب باقیه از آن دوره بوده و هم برای موضوع ما مناسبت مستقیم دارد و آن...
 گزارش ادوارد براون از فردوسی

گزارش ادوارد براون از فردوسی

پروفسور برون گوید: بنا بر شهرت افسانه‌ای عنصری و عسجَدی و فرّخی یک روز در غزنه دور هم نشسته و صحبت می‌کردند. در این اثنا یک بیگانه‌ای بر آنها...
نگاهی به فرهنگ‌های شاهنامه (از آغاز تا امروز)

نگاهی به فرهنگ‌های شاهنامه (از آغاز تا امروز)

فرهنگ نویسی در ایران دارای پیشینه‌ای طولانی است. كهن‌ترین فرهنگی كه از ایرانیان باقی مانده، فرهنگی است اوستایی- پهلوی به نام اویم- ایوك (ōīm-ēwak)...
ضحاک، افراسیاب، دیو سفید و رستم در شاهنامه

ضحاک، افراسیاب، دیو سفید و رستم در شاهنامه

- تفکیک شخصیتهای اهورایی و اهریمنی و ایرانی و انیرانی و شخصیتهای نیمه ایرانی و نیمه انیرانی و نیز شخصیتهای اهورایی و ایرانی محروم از فر و تأیید...