0
ویژه نامه ها
آز در شاهنامه

آز در شاهنامه

یکی از پدیده‌های زشت و بدی که در شاهنامه‌ی فردوسی خیلی برجسته شده است، آز و حرص می‌باشد. حرص از نظر شاعر خصلتی است که به شخصیت انسان ضرر بزرگ...
دروغ در شاهنامه

دروغ در شاهنامه

دروغ و دروغ گویی که مذمت آن در شاهنامه‌ی فردوسی زیاد به نظر می‌رسد، با ظلم و ستم رابطه دارد، فردوسی شخصی را که از راستی دور شده و دروغ گویی را...
ستم در شاهنامه

ستم در شاهنامه

ظلم و ستم از ظهورات بدی بوده، در شاهنامه با عدل و داد در تضاد قرار گرفته است. اگر فردوسی عدل را همیشه ستایش کرده باشد، ظلم را همواره مذمت نموده...
نکوهش بدخویی در شاهنامه

نکوهش بدخویی در شاهنامه

شاهنامه‌ی فردوسی در واقع آیینه‌ی تمام نمای اخلاق مردمان ایرانی تبار در عهد قدیم و ابتدای قرون وسطی است که در آن در ردیف خصلت‌های نجیب و حمیده‌ی...
سخنوری در شاهنامه

سخنوری در شاهنامه

سخن همچون وسیله‌ی اساسی بیان احساس و اندیشه، مطالب و افکار و مهم‌تر از همه احیای تاریخ و آیین، آداب و سنن و به طور کلی فرهنگ ایران باستان در...
سرنوشت و تلاش در شاهنامه

سرنوشت و تلاش در شاهنامه

کار و کوشش در حیات انسان نقش بزرگ دارند و رونق و پیشرفت و بهبود و شکوفایی زندگی به آن سخت وابسته است. از اینجاست که در ادبیات و فرهنگ مردمان...
دوستی در شاهنامه

دوستی در شاهنامه

دوستی احساس نجیبی است که به زندگی انسان شکوه و طراوت بخشیده به حل همه گونه مشکلات مدد می‌رساند و عامل مهمی در راه تشکل و پیشرفت او می‌باشد، از...
راستی در شاهنامه

راستی در شاهنامه

راستی یکی از خصلت‌های پسندیده‌ی انسانی است که در شاهنامه‌ی فردوسی مورد ستایش و ترغیب قرار گرفته است. شاعر راستی و درستکاری را از مهم‌ترین فضیلت‌های...
دادگری در شاهنامه

دادگری در شاهنامه

عدل و داد از مسائل عمده‌ی شاهنامه‌ی فردوسی بوده، در چشم انداز اخلاقی شاعر مقام والا دارد. فردوسی عدل را نه چون مفهوم تجریدی فلسفی، بلکه آرمان...
نکوکاری در شاهنامه

نکوکاری در شاهنامه

حکیم ابوالقاسم فردوسی چون ادیب و دانشمند برومند در شاهنامه‌ی بی‌زوال خود همپای احیای اساطیر و رسم و آیین و آداب و سنت و قصه و روایات و امثال...
حکمت و تربیت در «شاهنامه ی» فردوسی

حکمت و تربیت در «شاهنامه ی» فردوسی

از ابوالقاسم فردوسی در اکثر منابع تاریخی و ادبی به عنوان «حکیم» یاد شده است و امروز هم پژوهشگران، بدون هیچ شبهه‌ای این عنوان را برای شاعر بزرگ،...
خرد در شاهنامه

خرد در شاهنامه

در شاهنامه ستایش و بزرگداشت خرد جایگاه بسیار مهمی را داراست. فردوسی برای‌این غریزه‌ی بی‌نظیر انسانی اهمیت زیادی قائل بوده در سراسر اثر به آن...
دوره‌های اساسی شاهنامه شناسی

دوره‌های اساسی شاهنامه شناسی

شاهنامه‌ی ابوالقاسم فردوسی از زمره‌ی آن شاهکارهای ادبی جهان است که بیش از پیش توجه خوانندگان و محققان را از کشورهای گوناگون عالم به خود جلب می‌نمایند....
جایگاه شاهنامه‌ی فردوسی

جایگاه شاهنامه‌ی فردوسی

شاهنامه‌ی بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی را گاه به کاخی بی‌گزند و کوهی سربلند، گاه به اقیانوس بی‌کنار و آسمان بی‌کران مانند کرده، و زمانی آن را بزرگ‌ترین...
زمان فردوسی، دوران پربار گفتگوی تمدن‌ها

زمان فردوسی، دوران پربار گفتگوی تمدن‌ها

هرچند زمان زندگی فردوسی و سال‌های آغاز و انجام شاهنامه‌ی او روشن شده است، با وجود این درباره‌ی انتساب آن‌ها به عهد سامانیان یا غزنویان میان پژوهشگران...
تقدیرباوری فردوسی یک اندیشه‌ی شیعی است یا زروانی

تقدیرباوری فردوسی یک اندیشه‌ی شیعی است یا زروانی

تقدیرباوری از مباحث مهم متون ادبی فارسی و یکی از پایه‌های اندیشه در آثار حماسی است که در شاهنامه جلوه‌های متنوعی دارد و در اصطلاحاتی چون: زمانه،...
شاهنامه نگاری؛ از کِلک نِی شاعر تا کلک مویینه‌ی نقاش

شاهنامه نگاری؛ از کِلک نِی شاعر تا کلک مویینه‌ی نقاش

از زمانی که قلم فردوسی از نوشتن باز ایستاد، قلم‌موی نقاشان به آرایش داستان‌های شاهنامه پرداخت. مصوّرسازی شاهنامه از نخستین سال‌های پس از سروده...
بررسی عوامل مؤثر مرگ آفرین در فرجام افراسیاب تورانی

بررسی عوامل مؤثر مرگ آفرین در فرجام افراسیاب تورانی

افراسیاب تورانی، نماینده‌ی نیروهای اهریمنی و تجلّی‌گر دیو خشک‌سالی در شاهنامه است. کارکرد ویژه‌ی او در شاهنامه و پیوند ذاتی‌اش با آب، که از نامش...
روایت اسدی توسی از تبارنامه گرشاسپ و انطباق آن با شاهنامه

روایت اسدی توسی از تبارنامه گرشاسپ و انطباق آن با شاهنامه

گرشساپ‌نامه کهن‌ترین منظومه‌ی حماسی پس از شاهنامه است که حدود نیم قرن پس از درگذشت فردوسی به نظم درآمده، چنان که اسدی خود در پایان داستان با...
شاهنامه فردوسی و نقش آن در تقویت و باز تولید هویّت ملی

شاهنامه فردوسی و نقش آن در تقویت و باز تولید هویّت ملی

هویت ملی به معنای احساس تعلق و وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در یک ملت و در میان مرزهای تعریف شده سیاسی است. هویت ملی از عناصر و مؤلفه‌های...