0
ویژه نامه ها
هنر خطاطی چیست؟

هنر خطاطی چیست؟

هنر خطاطی یکی از زیباترین هنرهای بصری است. زیبا نوشتن تنها یک جنبه از هزاران جنبه ی هنر خطاطی است. اصول هندسی و نظام مندی فوق العاده این هنر...
نسخه‌های خطی گنجینه‌ی ملی (قسمت اول)

نسخه‌های خطی گنجینه‌ی ملی (قسمت اول)

بسیاری از نسخه‌های خطی اگر از دست شما بر زمین بیفتد، خرد و خاکشیر می شود؛ درست مثل آن که مرواریدی را در هاون بگذارید و آن را نرم بکوبید! اما...
نسخه‌های خطی گنجینه‌ی ملی (قسمت دوم)

نسخه‌های خطی گنجینه‌ی ملی (قسمت دوم)

هرگز نباید فراموش کرد که دستنوشته های ناشناخته و متعدد و پراکنده مزبور تنها نسخه های خطی ایرانی در هندوستان نیست، بلکه بویژه باید تأکید به عمل...
بنیاد دستنوشته های کهن (قسمت اول)

بنیاد دستنوشته های کهن (قسمت اول)

هر یک از این دستنوشته های کهن دارای تاریخچه و پیشینه ای خاص خویش است. زمان نگارش هر یک و چگونگی نگارش و مکان آن، و سپس بازنگاری و استنساخ هر...
بنیاد دستنوشته های کهن (قسمت دوم)

بنیاد دستنوشته های کهن (قسمت دوم)

موریانه، آفت بزرگ کتاب و کاغذ، بهمراهی حشرات دیگر، بنیان و ریشه دستنوشته های کهن را به تباهی کشاند. از آن جمله، بقایای خاک شده کتاب اوستایی را...
خوشنویسی در خارج از ایران

خوشنویسی در خارج از ایران

خوشنویسی در کشورهایی که با الفبای عربی می‌نویسند، شامل سه سبک مجزّاست: «ترک و عرب»، «ایرانی» و «هند و افغانی». سبک ترک و عرب، سبکی است که نخست...
خط طغرا

خط طغرا

ین مقاله، که ترجمه‌ای از یکی از مقالات دانشنامه‌ی ایرانیکا است، به بررسی خط طغرا، روند شکل‌گیری آن و نمونه‌هایی از این خط در فرهنگ ایران می‌پردازد....
خط شکسته نستعلیق و شکسته

خط شکسته نستعلیق و شکسته

خط شکسته نستعلیق در اوایل قرن یازدهم قمری پدیدار شد و در اواخر دوره‌ی صفوی رواج یافت. این مقاله، که ترجمه‌ای از یکی از مقالات دانشنامه‌ی ایرانیکا...
خط نستعلیق

خط نستعلیق

این مقاله به بررسی خط نستعلیق، روند شکل‌گیری آن و نمونه‌هایی از این خط در فرهنگ ایران می‌پردازد. خط نستعلیق در دوره‌ی تیموری از ترکیب خطوط نسخ...
خط تعلیق

خط تعلیق

این مقاله، که ترجمه‌ای از یکی از مقالات دانشنامه‌ی ایرانیکا است، به بررسی خط تعلیق، روند شکل‌گیری آن و نمونه‌هایی از این خط در فرهنگ ایران می‌پردازد....
خط توقیع

خط توقیع

این مقاله، که ترجمه‌ای از یکی از مقالات دانشنامه‌ی ایرانیکا است، به بررسی خط توقیع و رقاع، روند شکل‌گیری آنها و نمونه‌هایی از این خطوط در فرهنگ...
خطّ ثلث

خطّ ثلث

این مقاله، که ترجمه‌ای از یکی از مقالات دانشنامه‌ی ایرانیکا است، به بررسی خط ثلث، روند شکل‌گیری آن و نمونه‌هایی از این خط در فرهنگ ایران می‌پردازد....
خطّ ریحان

خطّ ریحان

این مقاله، که ترجمه‌ای از یکی از مقالات دانشنامه‌ی ایرانیکا است، به بررسی خط ریحان، روند شکل‌گیری آن و نمونه‌هایی از این خط در فرهنگ ایران می‌پردازد....
خطّ محقق

خطّ محقق

این مقاله، که ترجمه‌ای از یکی از مقالات دانشنامه‌ی ایرانیکا است، به بررسی خط محقق، روند شکل‌گیری آن و نمونه‌هایی از این خط در فرهنگ ایران می‌پردازد....
خطّ نسخ

خطّ نسخ

این مقاله، که ترجمه‌ای از یکی از مقالات دانشنامه‌ی ایرانیکا است، به بررسی خط نسخ، روند شکل‌گیری آن و نمونه‌هایی از این خط در فرهنگ ایران می‌پردازد....
باباشاه اصفهانی، خطاط قرن دهم هجری

باباشاه اصفهانی، خطاط قرن دهم هجری

باباشاه اصفهانی (باباشاه عراقی ) ملقب به رئیس الرؤسا ، از نستعلیق نویسان نامی در قرن دهم . در کوهپایه اصفهان متولد شد و در همانجا پرورش یافت...
خوشنويسي در دوران آل بويه

خوشنويسي در دوران آل بويه

پس از اسلام، خوشنويسان فراوان شدند. گويند کتّاب و نويسندگان به سه دسته تقسيم شدند. يک دسته شغلشان فقط قرآن نويسي بود که بسيار کار مهم و بزرگي...
دست نوشته هاي استاد احمد ني ريزي

دست نوشته هاي استاد احمد ني ريزي

ميرزا احمد ني ريزي نسخ نويس بزرگ قرن 12 ق. و از قرآن نويسان مشهور به شمار مي رود. به نقل بياني (1.1029 ) ميرزا احمد عمر خود را به تحرير قرآن...
آثار ميرزا احمد ني ريزي در کتابخانه ي مجلس

آثار ميرزا احمد ني ريزي در کتابخانه ي مجلس

ميرزا احمد ني ريزي به عنوان يکي از قله هاي بلند خوش نويسي و بزرگ ترين نسخ نويس شيوه ي ايراني، آثار فراواني پديد آورده که بخشي از آن ها در کتابخانه...
بررسي علمي تطبيقي رسم الخط قرآن ني ريزي

بررسي علمي تطبيقي رسم الخط قرآن ني ريزي

اين مقاله مشتمل است بر مقدمه اي در بيان مفاهيم رسم المصحف و رسم الإملاء و شرح آراء در توقيفيت رسم الخط قرآن کريم، و ويژگي هاي شيوه ي نگارش مصاحف...