0
ویژه نامه ها
تجلی عاشورا در ادبیات و هنر دینی

تجلی عاشورا در ادبیات و هنر دینی

کربلاو حوادث مربوط به آن در اشعار شاعران پارسی، خصوصاً شاعران شیعی نمود بسیاری دارد.که در این مقاله به طرح موضوع عاشورا در ادبیات دینی و همچنین...
چشم انداز حال یار مهربان در سال 98

چشم انداز حال یار مهربان در سال 98

برخی از نویسندگان صاحب نام انتشار آثار جدیدشان را در سال جدید وعده داده اند و این شاید امیدی به ادامه حیات یار مهربان باشد. برای سال 98 به طور...
مدرنیسم و پسامدرنیسم در داستان

مدرنیسم و پسامدرنیسم در داستان

این مقاله به ارزیابی مؤلفه‌های داستان‌های مدرن و پسامدرن می‌پردازد و اشتراک‌ها و افتراق‌های آنها را می‌پژوهد. فقدان نظم همان‌طور که رمان‌نویسان...
چرا داستان‌های ما جهانی نمی‌شوند؟

چرا داستان‌های ما جهانی نمی‌شوند؟

این مقاله به عوامل تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگیِ جهانی شدنِ ادبیاتِ داستانیِ یک کشور می‌پردازد و آنگاه، این پرسش را محور کار خود قرار می‌دهد...
تولد مرگ

تولد مرگ

نوشتن از مرگ لزوماً به منزله‌ی نفی زندگی، تأیید تقدیر و بی‌اعتنایی به تغییر نیست؛ و نیز نه ارائه‌ی راه‌حل برای فرهنگی که در بعضی مراحل تاریخی...
مکان داستان: بوطیقای شهر

مکان داستان: بوطیقای شهر

می‌توان ادعا کرد که «لحظه‌ی استثنایی» و «راز» رمان مدرن و فیلم مدرن را باید در دگرگونیِ مکان جست‌وجو کرد. شهر به منزله‌ی تجسدِ مادی مدرنیته،...
نفت، دلار، خاله‌بازی

نفت، دلار، خاله‌بازی

بحث حکومت و قدرت سیاسی مطرح نیست. مسئله، اعتقاد نداشتن به کارکردهای علمی یک فرهنگ عمومی است. سؤال این است که وقتی بعضی از علوم به درد ما نمی‌خورد،...
بینامتنیت؛ گسترش افق‌ها و امکان‌ها

بینامتنیت؛ گسترش افق‌ها و امکان‌ها

تأویل، در واقع ردیابی شبکه‌ای از روابط متنی است که کنشِ خواندن، یا حرکت در میان متون، ما را به آن وارد می‌کند. می‌توان با تأویل، بر فاصله‌ی تاریخی...
گذری بر سیمای جنگ در کتاب‌های تاریخیِ فارسی

گذری بر سیمای جنگ در کتاب‌های تاریخیِ فارسی

موضوع این مقاله انعکاس تصویر جنگ در کتاب‌های تاریخی فارسی و معرفی این کتاب‌هاست. نویسنده می‌کوشد تا در این مختصر، مهم‌ترین و مشهورترین متون تاریخی...
جهانی شدن بوم‌گرایی

جهانی شدن بوم‌گرایی

تجددی که در مشروطیت طرح می‌شود، در واقع، حاصل‌اش ظهور نویسنده‌هایی چون جمال‌زاده و هدایت و بزرگ علوی و چوبک است. نویسنده‌های ایرانی سعی کردند...
داروی ایجاز به تجویز بیهقی

داروی ایجاز به تجویز بیهقی

بیهقی، چه از نظر ساختاری که در روایت‌هایش پیاده می‌کند و چه از نظر ایجاز مطلق، می‌تواند مکتبی برای داستان‌نویس‌های ما باشد. بیهقی تصویر می‌سازد...
شاعرانگی و داستان

شاعرانگی و داستان

شعر از برخی عناصر داستان استفاده می‌کند و داستان هم از برخی عناصر شعر، اما به هر حال این دو از هم متفاوت هستند. در عین حال، داستان‌هایی هستند...
کلید رازها

کلید رازها

در این مقاله کوشیده شده است چهار مقاله‌ی نظامی عروضی و کلیله ودمنه در قرائتی مدرن تازه‌خوانی شوند. شاید بیش از هر هنرمند و مخاطبی بتوان داستان...
تأثیر متون کهن بر داستان امروز

تأثیر متون کهن بر داستان امروز

زبان، آمیخته‌ی نثر و لحن و حالت است. از این نظر می‌توانیم سراغ ادبیات کهن برویم تا بدانیم با چه زبانی باید بنویسیم. متون کهن، ساختار، شگردها...
صخره‌های باستانی

صخره‌های باستانی

متن‌های قدیم ما از هم وام گرفته و با هم بده‌بستان داشته‌اند. یادگار زریران را می‌توان نمونه‌ای از ادبیات پهلوی دانست. شکلی از گفتار قدیم ما در...
متن معیار چیست؟

متن معیار چیست؟

هر متنی و به هر زبانی بنویسیم، به متن‌هایی در گذشته‌ی آن زبان واکنش نشان می‌دهیم: البته نه لزوماً هر متنی که به فارسی نوشته شده است: تاریخ صافی...
آغاز ادب پارسی دری

آغاز ادب پارسی دری

زبان و لهجه‌ی رایج آن روزگار ایران که هنوز هم ما با آن صحبت می‌کنیم، لهجه‌ی «دری» بود که به آن «فارسی دری» نیز می‌گویند. منظور از کلمه‌ی «دری»...
گریزگاه عقل

گریزگاه عقل

خیام ادعای شاعری نداشت و نمی‌خواست در بند شعر دوستی شاهان بیفتد. او وارث شکّی بود که فیلسوفان پیش از او آن را آغاز کرده بودند.
درّ لفظ دری

درّ لفظ دری

در زمان حمله‌ی عرب‌ها به ایران، ایرانیان به پنج زبان اصلی صحبت می‌کردند. در دربار ساسانیان نیز این زبان‌ها به کار می‌رفت. پادشاهان ساسانی در...
آقا (= آغا، اقا، آگا)

آقا (= آغا، اقا، آگا)

کلمه‌اي ترکي- مغولي. در لهجه‌ي ترکي شرقي به معني برادر بزرگ است و غالباً در مقابل ايني يعني برادر کوچک قرار دارد. در زبان اويغوري نيز به همين...