مدیریت فرهنگی

اصول مديريت فرهنگي -قسمت دوم-

اصول مديريت فرهنگي -قسمت دوم-
محتواي فرهنگ را مي توان به دو دسته ثابت و متغير تقسيم کرد، که بخشي از اين به تنوع و تکثر نيازهاي آدمي و شيوه هاي گوناگون پاسخگويي به آنها باز مي گردد و بخش ديگر، ناشي از همجواري يک فرهنگ با فرهنگ هاي ديگر و تعامل و تبادل و گاه تزاحم با فرهنگ هاي ديگر است. از سوي ديگر فرهنگ اساساً وجه مشخصه و مميزه يک جامعه از جامعه ديگر و عامل هويت دهنده به اعضاي آن جامعه است. با لحاظ همين نکات است که وظايف مديريت فرهنگي، بسيار دشوار مي نمايد؛ زيرا از ادامه ...

اصول مديريت فرهنگي -قسمت اول-

اصول مديريت فرهنگي -قسمت اول-
وقتي سخن از اصول مديريت فرهنگي در ميان است، مقصود قواعد و معيارهايي است که در فرآيند مديريت فرهنگي بايد آنها را مراعات کرد، و به هيچ وجه، امکان ناديده انگاشتن و تخطي از آنها وجود ندارد. اين اصول، تضمين کننده ي نتيجه بخش بودن فرآيند مديريت فرهنگي است. البته اصول، اموري استکشافي است که با توجه به مبادي و مباني و بالحاظ اهداف بايد استخراج گردد،که در اين مختصر، مقام و امکان استخراج و تبيين همه ي آن اصول نيست. از اين رو به ذکر برخي از اصول مهم ادامه ...

مظلوميت فرهنگي

مظلوميت فرهنگي
«مظلوميت فرهنگي»، معلول خودباختگي فرهنگي است که از ضعف بينش‌ها، نگرش‌ها و منش‌ها متأثر مي‌شود. فرهنگ غني اسلام که جوهر وحياني دارد. بستر ساز سعادت دنيا و آخرت است از اين رو عهده‌دار تمام شئون زندگي بشر است. ... ادامه ...

آخرین مقالات
الوهیت مسیح (قسمت اول)

الوهیت-مسیح-قسمت-اولبرخوردی مبتنی بر تسامح را در مورد راست دینی پیش گرفت که می توانست عناصری از نگرش آریوس را پس از جرح و ادامه ...

الوهیت مسیح (قسمت دوم)

الوهیت-مسیح-قسمت-دومکسی به جز «کلمه» که به همه چیز نظم می بخشد و پسر یگانه پدر است، نمی تواند به انسانها در مورد پدر تعلیم ادامه ...

قصه‌ی بلند آب

قصه-ی-بلند-آبدو سوم بدن ما از آب تشکیل شده است و بدن افراد بزرگسال حدود 45 لیتر آب دارد. آب از دو گاز تشکیل شده: هیدروژن ادامه ...

کوله پشتی ام، سلام!

کوله-پشتی-ام-سلامشما هم از طرفدارهای پروپاقرص کوله پشتی هستید؟ شما هم به کسانی که اشتباه از کوله‌‌اشان استفاده می‌کنند ادامه ...

نوری که به علم می‌تابد

نوری-که-به-علم-می-تابدچشم ما به وسیله‌ی نور همه چیز را می‌بیند، پوست ما با نور زنده و شفاف است. گیاهان با نور زنده اند. نور ادامه ...

مخلوق یا مکاشفه؟ ( قسمت اول)

مخلوق-یا-مکاشفه-قسمت-اولاسقف آلکساندر که آریوس در حوزه اسقفی او خدمت می کرد، با عقاید آریوس مخالفت کرد. آریوس به گروهی دیگر از ادامه ...

مخلوق یا مکاشفه؟ ( قسمت دوم)

مخلوق-یا-مکاشفه-قسمت-دومشورای نیقیه کلیسا را به دو گروه مجزا تقسیم کرد. در یک سو «جناح نیقیه» قرار داشت کلیسای غرب، مکتب انطاکیه ادامه ...

پدران کاپادوکیایی کلیسا

پدران-کاپادوکیایی-کلیساپدران کاپادوکیایی تبیینی صریح و روشن در مورد رابطه بین یگانگی و سه گانگی خدا ارائه دادند. اما تبیین آنان ادامه ...

چنگ روح القدس

چنگ-روح-القدسافرایم تفسیرهایی در مورد کتاب مقدس، موعظه ها، آثاری در مورد اصول بنیادین مسیحیت در تقابل با تعلیم بدعتها، ادامه ...