0
ویژه نامه ها
جامعه شناسی چیست؟

جامعه شناسی چیست؟

جامعه شناسی عبارت است از: «مطالعه علمی تعامل انسانها و مجموعه آگاهی‌های مربوط به تعامل انسانها که از چنین مطالعه‌ای حاصل می‌شود.» در اینجا این...
اصول تعامل اجتماعی در اسلام

اصول تعامل اجتماعی در اسلام

انسان موجودی اجتماعی و تعامل گرا با هم نوعان و هم کیشان خویش هست و برای سلامت روابط اجتماعیش نیاز به اصول تعامل اجتماعی دارد؛ که در دین مبین...
اراده و اختیار انسان (قسمت اول)

اراده و اختیار انسان (قسمت اول)

انسان هم از درون و هم از بیرون در معرض تحریک، تلقین، فریب و تحمیل قرار دارد، اما هنگامی که لحظه عمل فرا می رسد، الزام بر عمل، تنها امری درونی...
اراده و اختیار انسان (قسمت دوم)

اراده و اختیار انسان (قسمت دوم)

محدودیت‌های انسان از حیث دامنه، همه از یک نوع نیستند. برخی از محدودیت‌ها، دامنه‌ای کوتاه دارد و تنها در مقطع معینی از زندگی مطرح است و با سپری...
مقایسه تغییرات نرخ رشد جمعیت در ایران و 10 کشور صنعتی در 50 سال اخیر

مقایسه تغییرات نرخ رشد جمعیت در ایران و 10 کشور صنعتی در 50 سال اخیر

نرخ رشد جمعیت که مقدار افزایش یا کاهش جمعیت یک منطقه را در یک سال نسبت به صد نفر از همان جمعیت نشان می‌دهد، معمولاً به دو نوع رشد جمعیت تقسیم‌بندی...
دزدی ملایم

دزدی ملایم

در دوران دانشجویی، پنیرتان را از یخچال مشترک خوابگاه کش رفته اند؟ راستش را بگویید آن سال ها با دیدن شیشه مربای هویج متعلق به یکی از دانشجویان،...
تساهل بین افراد جامعه

تساهل بین افراد جامعه

افراد جامعه، برخوردار از حمایت های قانونی هستند که با ضوابط مشخصی، شامل حال همه آنها می شود. برای مثال، همه افراد حق دارند برای خود زندگی مستقل...
دستیابی به سعادت بشر

دستیابی به سعادت بشر

فردگرایی اگر درست تصور شود، با خودخواهی بسیار متفاوت است. «فردیت»، واژهای برای بیان برجستگی شأن هر فرد است که به عاملی برای بینش و گزینش تبدیل...
جامعه شناسی جهان

جامعه شناسی جهان

بی تردید در سالهای پایانی قرن نوزدهم و ربع اول قرن بیستم و در وهله نخست در رجوع به آنچه مسئله تجدد خوانده شده است، از یک سو و شیوه کار جوامع...
رشته ضد فرهنگ

رشته ضد فرهنگ

از زمان تثبیت جامعه شناسی به عنوان یک رشته، مفاهیمی چون ایدئولوژی، آموزه، نهاد، جهان بینی، «روح» خصایل فرهنگی و خود فرهنگ از اجزای مهم، هر چند...
ایده‌آل اروپایی

ایده‌آل اروپایی

زیمل به این ترتیب نظر نیچه را نسبی ارزیابی می کند. او می گوید نیچه تا حدودی به طور تعبدی فقط یک چهارچوب تحلیل را برگزیده است و مدعی است که این...
پنج گام جامعه‌شناسی (قسمت اول)

پنج گام جامعه‌شناسی (قسمت اول)

آمیزش جامعه شناسی های ملی با «بقایای عام گرایی» گرایشی به «هژمونی فکری» ایجاد کرد که چندان از جاه طلبی دولت های ملی در ارجاع به فرهنگ خودی منفک...
پنج گام جامعه‌شناسی (قسمت دوم)

پنج گام جامعه‌شناسی (قسمت دوم)

مرحله بومی کردن در رشد جامعه شناسی متوجه تبلور جهان سوم بود. آلبرو به درستی میگوید که این مرحله را باید از مرحله جامعه شناسی های ملی متمایز کرد،...
جمعیت سالخورده رو به افزایش در جهان

جمعیت سالخورده رو به افزایش در جهان

به گفته سازمان ملل، از هر 5 نفر یک نفر در جهان به زودی 60 سالگی را پشت سر خواهد گذاشت. بزرگترین سازمان بین‌الملل جهان در تلاش است کشورهای عضو...
جمعیت ژاپن رو به کاهش است

جمعیت ژاپن رو به کاهش است

برای نخستین بار در صد سال گذشته جمعیت ژاپن در حال کاهش است. طی سرشماری انجام شده در 5 سال گذشته در سرتاسر ژاپن، جمعیت این کشور 1 میلیون نفر کاهش...
جمعیت سالمند رو به افزایش در ژاپن

جمعیت سالمند رو به افزایش در ژاپن

جمعیت ژاپن پیرتر و پیرتر می‌شود. تنها در سال گذشته جمعیت ژاپن 300000 نفر کاهش داشته و به 127 میلیون نفر رسید. تقریباً یک چهارم جمعیت این کشور...
رشد جمعیت جهان

رشد جمعیت جهان

امروزه به طور تقریبی 7 میلیارد نفر بر روی زمین زندگی می‌کنند. هر ساله بر جمعیت جهان در حدود 80 میلیون نفر افزوده می‌شود. چنانچه این روند ادامه...
سیاست تک فرزندی در چین

سیاست تک فرزندی در چین

در سال 1979 دولت چین سیاست «تک فرزندی» را در پیش گرفت به این دلیل که جمعیت این کشور با سرعت سرسام آوری در حال افزایش بود. هر زوج چینی تنها مجاز...
کودک کار

کودک کار

کودک کار زمانی به وجود می‌آید که به او برای انجام کار دستمزد تعلق گیرد. گر چه این کودکان همیشه مجبور بوده‌اند به طریقی کار کنند، اما این کار...
مشکلات جمعیتی هند

مشکلات جمعیتی هند

هزاران سال است که در هند، افرادی با فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف در کنار یک دیگر زندگی می‌کنند. با آن که صدها زبان مختلف در این شبه قاره وجود دارد...