0
ویژه نامه ها
حقوق بشر Human rights

حقوق بشر Human rights

حقوق بشر به صورت یکی از ایدئولوژی های سیاسی محوری زمانه ما درآمده است. این دستاورد قابل ملاحظه ای است زیرا پیش از جنگ جهانی دوم اندیشه حقوق بشر...
برخورد دوگانه ی غرب در مورد حقوق بشر

برخورد دوگانه ی غرب در مورد حقوق بشر

ابتدا باید توجه داشت که منظور از برخورد دوگانه یا گزینشی این است که توجه و عکس العملها نسبت به مسئله ای که به عنوان هدف اصلی و دارای اهمیت و...
حقوق طبیعی، حقوق بشر و اعتبار آنها

حقوق طبیعی، حقوق بشر و اعتبار آنها

برخی می گویند: «نباید قوانینی در جامعه به اجرا گذاشته شود که خلاف حقوق طبیعی انسان ها باشد»، اولاً: حقوق طبیعی چیست؟، ثانیاً: آیا حقوق طبیعی...
مقایسه حقوق بشرِ اسلام و اعلامیه جهانی

مقایسه حقوق بشرِ اسلام و اعلامیه جهانی

مرکز حقوق بشر سازمان ملل متحد، با همکاری دولت فیلیپین، کارگاه حقوق بشر پنج روزه‌ای را در مانیل برای منطقه آسیا و اقیانوسیه ترتیب دادند. این اجلاس...
قطع دست سارق از منظر حقوق بشر

قطع دست سارق از منظر حقوق بشر

می‌گویند: این هتک حرمت انسان است که در مقابل ربودن مالی ناچیز- که اغلب نتیجة غیر مستقیمِ اختلال و حتی فقدان یک نظامِ (سیستم) معقولِ اجتماعی است-...
فلسفة حقوق بشر؛ حق حیات

فلسفة حقوق بشر؛ حق حیات

در اواخر سال 1373، رئیس دانشگاه آتن از استاد محمد تقی جعفری برای بازدید از کشور و دانشگاه یونان و ایراد سخنرانی جهت دانشمندان و اساتید و دانشجویان...
حق کرامت انسانی

حق کرامت انسانی

برای شناخت حق کرامت انسانی، نخست باید معنای کرامت را ولو اجمالاً مطرح نماییم. با نظر به مجموع موارد استعمالات این لفظ، می‌توانیم بگوییم معنای...
چرائي نا سازگاري مبناي حقوق بشر غربي با اسلام

چرائي نا سازگاري مبناي حقوق بشر غربي با اسلام

در اسلام، آزادی بدون مسئولیت و در واقع حقوق بشر بدون الزامات و تکالیف وجود ندارد... این تفکر که انسان قطع نظر از پذیرفتن خداوند و عمل کردن به...
نهج البلاغه و حقوق عمومي(3)

نهج البلاغه و حقوق عمومي(3)

نوع زندگي جمعي که نهج البلاغه پيشنهاد مي کند، کاملاً در حيطه اخلاق قرار مي گيرد، زيرا اميرالمؤمنين(ع) همگان، از جمله خود را، ترغيب مي کند که...
نهج البلاغه و حقوق عمومي(2)

نهج البلاغه و حقوق عمومي(2)

جي. اچ. مارشال، از نظريه پردازان حقوق شهروندي در دنياي جديد، معتقد است فرايند شکل گيري حقوق، که سرانجام به حق شهروندي منجر مي شود، از حقوق مدني...
نهج البلاغه و حقوق عمومي(1)

نهج البلاغه و حقوق عمومي(1)

نهج البلاغه در فرازهايي مفهوم حق را مورد توجه قرار داده است. اين مفهوم، آنگاه اهميت مي يابد، که با تأکيد بر عملي شدن از جانب امام علي(ع) روبرو...
حقوق بشر در نهج البلاغه(2)

حقوق بشر در نهج البلاغه(2)

ديدگاه امام نسبت به حقوق مخالفان، يا اصل کثرت گرايي سياسي، که از متن نهج البلاغه به دست مي آيد، با مصاديق حکمراني در روزگار امام (ع)در تناقض...
حقوق بشر در نهج البلاغه(1)

حقوق بشر در نهج البلاغه(1)

انسان در طول تاريخ پس از طي دوره هاي طولاني بيداد و ستم و ظهور انقلاب هاي مختلف، کوتاه زماني است که حقوق بشر را به رسميت مي شناسد. اين در شرايطي...
خاستگاه حقوق بشر از ديدگاه امام علي(ع)

خاستگاه حقوق بشر از ديدگاه امام علي(ع)

در زمان حکومت امام علي(ع) مردم کوفه از حيث خوراک، سرپناه، مسکن و داشتن آب شرب در رفاه بودند. امام علي(ع) براي بازنشستگان و از پاافتادگان مسلمان...
آموزش حقوق بشر(4)

آموزش حقوق بشر(4)

در مورد ارزيابي برنامه هاي آموزشي حقوق بشر توجه به نكات زير ضروري است: ـ ارزيابي در هر برنامه آموزش حقوق بشر لازم است؛ ـ اقدام به ارزيابي بايد...
آموزش حقوق بشر(3)

آموزش حقوق بشر(3)

آموزش رسمي: آموزشي است كه در مدارس، دبيرستانها و دانشگاهها در چارچوب برنامه هاي درسي صورت ميگيرد. آموزش غيررسمي: آموزشي است كه خارج از دروس...
آموزش حقوق بشر(1)

آموزش حقوق بشر(1)

حقوق بشر تاريخي شورانگيز دارد. حقوق بشر ريشه در تمام مكاتب بزرگ فلسفي جهان داشته و مبناي نهضتهاي آزادي خواهانه و مساوات طلبانه در تمام جهان بوده...
آموزش حقوق بشر(2)

آموزش حقوق بشر(2)

مذاهب و قوانين ملي حتي قديمي بر نقش بنيادين آموزش در توسعه اجتماعات بشري تأكيد كرده اند. متون حقوقي مربوط به حقوق بشر عميقا متأثر از شرايط تاريخي...
تاریخ حقوق بشر در اسلام

تاریخ حقوق بشر در اسلام

در مورد بخش اول، باید توجه داشت که تاریخ تکوین مجموعه حقوقی اسلام با نزول آیات قرآن و گفتار پیامبر و سیره عملی و تقریرهای آن حضرت ترسیم شده است....
بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی

بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی

- با تاکيد مجدد بر يکی از اهداف بيان شده در چارتر سازمان ملل متحد پيشبرد و حمايت احترام به حقوق انسانی و آزاديهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر...